MENU CLOSE

新增內容

「Ninjala 劇情組合包」是可以享受單人遊玩的新增內容。過關即可獲得限定虛擬人物與替身。


壹之卷 | 貳之卷 | 參之卷 | 肆之卷

Ninjala 劇情組合包 肆之卷

發售日
2023/04/27 (JST) Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST) 27 Abr. 2023 (CEST) 27 Avril 2023 (CEST) 27 Apr. 2023 (CEST) 2023/04/27 (HKT) 2023/04/27 (HKT) 2023/04/27 (KST)
價格
HKD78(含稅)
遊戲人數
1人(離線狀態)
支援語言
日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、中文(繁體/簡體)、韓文

肆之卷中可以獲得的報酬是……!?

Ninjala 劇情組合包 參之卷

Ninjala 劇情組合包 壹之卷
發售日
2022/09/29 (JST) Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST) 29 Sept. 2022 (CEST) 29 Sept. 2022 (CEST) 29 Sett. 2022 (CEST) 2022/09/29 (HKT) 2022/09/29 (HKT) 2022/09/29 (KST)
價格
HKD78(含稅)
遊戲人數
1人(離線狀態)
支援語言
日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、中文(繁體/簡體)、韓文

參之卷中可以獲得的報酬是……!?

Ninjala 劇情組合包 貳之卷

Ninjala 劇情組合包 壹之卷
發售日
2020/10/29 (JST) Oct. 28, 2020 (PDT)
29 Oct. 2020 (GMT)
29 Oct. 2020 (AEST)
29 Okt. 2020 (CET) 29 Oct. 2020 (CET) 29 Oct. 2020 (CET) 29 Ott. 2020 (CET) 2020/10/29 (HKT) 2020/10/29 (HKT) 2020/10/29 (KST)
價格
HKD78(含稅)
遊戲人數
1人(離線狀態)
支援語言
日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、中文(繁體/簡體)、韓文

貳之卷中可以獲得的報酬是……!?

Ninjala 劇情組合包 壹之卷

Ninjala 劇情組合包 壹之卷
發售日
2020/06/25 (JST) June 24, 2020 (PDT)
24 June 2020 (BST)
25 June 2020 (AEST)
24 Juni 2020 (CEST) 24 Jun. 2020 (CEST) 24 Juin 2020 (CEST) 24 Giu. 2020 (CEST) 2020/06/24 (HKT) 2020/06/24 (HKT) 2020/06/25 (KST)
價格
HKD78(含稅)
遊戲人數
1人(離線狀態)
支援語言
日文、英文、法文、義大利文、德文、西班牙文、中文(繁體/簡體)、韓文

壹之卷中可以獲得的報酬是……!?

※更新資料等可能需要額外可用空間。
※想要遊玩「Ninjala 劇情組合包」必須先下載並安裝『Ninjala』正篇。
※「Ninjala 劇情組合包」不須按照卷數順序遊玩。