MENU CLOSE

通知

TV動畫「進擊的巨人」聯名忍者挑戰

刊載日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
更新日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)

於TV動畫「進擊的巨人」與「Ninjala」的聯名活動期間,忍者挑戰的報酬中追加聯名裝飾道具!
此外,聯名活動期間除了平常的報酬外還可追加獲得研究點數!

以期間內達成全部回合為目標吧!


「忍者挑戰」的詳情請點這裡!

活動時間

活動時間
2023/03/16 11:00 (JST) ~ 2023/03/23 11:00 (JST) Mar. 15, 2023, 19:00 (PDT) - Mar. 22, 2023, 19:00 (PDT)
16 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 23 Mar. 2023, 02:00 (GMT)
16 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 23 Mar. 2023, 12:00 (AEST)
16. März 2023, 03:00 (CET) - 23. März 2023, 03:00 (CET) 16 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 23 Marzo 2023, 03:00 (CET) 16 Mars 2023, 03:00 (CET) - 23 Mars 2023, 03:00 (CET) 16 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 23 Mar. 2023, 03:00 (CET) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/03/23 10:00 (HKT) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/03/23 10:00 (HKT) 2023/03/16 11:00 (KST) ~ 2023/03/23 11:00 (KST)
2023/03/23 11:00 (JST) ~ 2023/03/30 11:00 (JST) Mar. 22, 2023, 19:00 (PDT) - Mar. 29, 2023, 19:00 (PDT)
23 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 30 Mar. 2023, 03:00 (BST)
23 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 30 Mar. 2023, 12:00 (AEST)
23. März 2023, 03:00 (CET) - 30. März 2023, 04:00 (CEST) 23 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 30 Marzo 2023, 04:00 (CEST) 23 Mars 2023, 03:00 (CET) - 30 Mars 2023, 04:00 (CEST) 23 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 30 Mar. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/23 10:00 (HKT) ~ 2023/03/30 10:00 (HKT) 2023/03/23 10:00 (HKT) ~ 2023/03/30 10:00 (HKT) 2023/03/23 11:00 (KST) ~ 2023/03/30 11:00 (KST)
2023/03/30 11:00 (JST) ~ 2023/04/06 11:00 (JST) Mar. 29, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 05, 2023, 19:00 (PDT)
30 Mar. 2023, 03:00 (BST) - 06 Apr. 2023, 03:00 (BST)
30 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 06 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
30. März 2023, 04:00 (CEST) - 06. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Marzo 2023, 04:00 (CEST) - 06 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Mars 2023, 04:00 (CEST) - 06 Avril 2023, 04:00 (CEST) 30 Mar. 2023, 04:00 (CEST) - 06 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/06 10:00 (HKT) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/06 10:00 (HKT) 2023/03/30 11:00 (KST) ~ 2023/04/06 11:00 (KST)
2023/04/06 11:00 (JST) ~ 2023/04/13 11:00 (JST) Apr. 05, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT)
06 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 13 Apr. 2023, 03:00 (BST)
06 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 13 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
06. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 06 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 06 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) 06 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/06 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/06 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/06 11:00 (KST) ~ 2023/04/13 11:00 (KST)
2023/04/13 11:00 (JST) ~ 2023/04/20 11:00 (JST) Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 19, 2023, 19:00 (PDT)
13 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 20 Apr. 2023, 03:00 (BST)
13 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 20 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 20. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 20 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 20 Avril 2023, 04:00 (CEST) 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 20 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/13 10:00 (HKT) ~ 2023/04/20 10:00 (HKT) 2023/04/13 10:00 (HKT) ~ 2023/04/20 10:00 (HKT) 2023/04/13 11:00 (KST) ~ 2023/04/20 11:00 (KST)
2023/04/20 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 11:00 (JST) Apr. 19, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT)
20 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 27 Apr. 2023, 03:00 (BST)
20 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
20. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 20 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 20 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) 20 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/20 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/20 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/20 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 11:00 (KST)

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
研究點數×10
2 6 銀勛章×100
研究點數×20
3 5 金勛章×20
研究點數×20
4 4 轉蛋硬幣×20
研究點數×30
5 3 研究點數×50
駐紮兵團T恤(套裝)

※相同裝飾道具只能獲得1次。

活動調整

配對 世界
競賽形式 大亂鬥
玩家等級 5以上
參加費用 免費
重新挑戰費用 Jala×100

※即使名次為獲勝條件名次以外,只要與達成獲勝條件的玩家同分,即視為達成條件並能獲得報酬。
※各個回合的報酬將會透過信件發送。
※若因通訊不良等導致戰鬥無法正常結束,將會判定忍者挑戰失敗,敬請注意。

注意事項

忍者挑戰禁止以下行為。
一旦確認到以下行為,將有可能取消
您已達成的忍者挑戰。
.進行竄改資料或違規的操控行為
.與其他參加者一同策畫操控勝負結果之行為
.使用違反公序良俗之玩家名稱、進行惡意妨害之行為
 及滋事行為等
.其他干擾官方團隊進行營運之行為
若不斷重複進入並退出配對大廳,
將有可能被當作滋事行為,並在一定時間內限制配對功能。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。