MENU CLOSE

通知

第12賽季的忍者挑戰

刊載日
2023/01/12 (JST)
Jan. 12, 2023 (PST)
12 Jan. 2023 (GMT)
12 Jan. 2023 (AEST)
12. Jan. 2023 (CET)
12 Enero 2023 (CET)
12 Janv. 2023 (CET)
12 Gen. 2023 (CET)
2023/01/12 (HKT)
2023/01/12 (HKT)
2023/01/12 (KST)
更新日
2023/01/12 (JST)
Jan. 12, 2023 (PST)
12 Jan. 2023 (GMT)
12 Jan. 2023 (AEST)
12. Jan. 2023 (CET)
12 Enero 2023 (CET)
12 Janv. 2023 (CET)
12 Gen. 2023 (CET)
2023/01/12 (HKT)
2023/01/12 (HKT)
2023/01/12 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

在此通知第12賽季的忍者挑戰相關資訊。

什麼是忍者挑戰?

每週舉辦的挑戰活動!

忍者挑戰是以報酬為目標,想辦法在戰鬥中不斷勝利下去的挑戰活動。
只要達成每回合所設定的獲勝條件即可獲得報酬,並能接著挑戰下一個回合。
以期間內達成全部回合為目標吧!

即使挑戰失敗也可透過消耗Jala重新挑戰。
此外,1天有1次機會可以不消耗Jala重新挑戰。

活動資訊

如何開始忍者挑戰

「忍者挑戰」能從「基地」→「忍者實驗室」→「忍者挑戰」進行挑戰。

活動時間

活動時間
2023/01/12 11:00 (JST) ~ 2023/01/19 11:00 (JST) Jan. 11, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 18, 2023, 18:00 (PST)
12 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 19 Jan. 2023, 02:00 (GMT)
12 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 19 Jan. 2023, 12:00 (AEST)
12. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 19. Jan. 2023, 03:00 (CET) 12 Enero 2023, 03:00 (CET) - 19 Enero 2023, 03:00 (CET) 12 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 19 Janv. 2023, 03:00 (CET) 12 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 19 Gen. 2023, 03:00 (CET) 2023/01/12 10:00 (HKT) ~ 2023/01/19 10:00 (HKT) 2023/01/12 10:00 (HKT) ~ 2023/01/19 10:00 (HKT) 2023/01/12 11:00 (KST) ~ 2023/01/19 11:00 (KST)
2023/01/19 11:00 (JST) ~ 2023/01/26 11:00 (JST) Jan. 18, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 25, 2023, 18:00 (PST)
19 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 26 Jan. 2023, 02:00 (GMT)
19 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 26 Jan. 2023, 12:00 (AEST)
19. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 26. Jan. 2023, 03:00 (CET) 19 Enero 2023, 03:00 (CET) - 26 Enero 2023, 03:00 (CET) 19 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 26 Janv. 2023, 03:00 (CET) 19 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 26 Gen. 2023, 03:00 (CET) 2023/01/19 10:00 (HKT) ~ 2023/01/26 10:00 (HKT) 2023/01/19 10:00 (HKT) ~ 2023/01/26 10:00 (HKT) 2023/01/19 11:00 (KST) ~ 2023/01/26 11:00 (KST)
2023/01/26 11:00 (JST) ~ 2023/02/02 11:00 (JST) Jan. 25, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 01, 2023, 18:00 (PST)
26 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 02 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
26 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
26. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 02. Feb. 2023, 03:00 (CET) 26 Enero 2023, 03:00 (CET) - 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) 26 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 02 Févr. 2023, 03:00 (CET) 26 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/01/26 10:00 (HKT) ~ 2023/02/02 10:00 (HKT) 2023/01/26 10:00 (HKT) ~ 2023/02/02 10:00 (HKT) 2023/01/26 11:00 (KST) ~ 2023/02/02 11:00 (KST)
2023/02/02 11:00 (JST) ~ 2023/02/09 11:00 (JST) Feb. 01, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 08, 2023, 18:00 (PST)
02 Feb. 2023, 02:00 (GMT) - 09 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
02 Feb. 2023, 12:00 (AEST) - 09 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
02. Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09. Feb. 2023, 03:00 (CET) 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) 02 Févr. 2023, 03:00 (CET) - 09 Févr. 2023, 03:00 (CET) 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/02/02 10:00 (HKT) ~ 2023/02/09 10:00 (HKT) 2023/02/02 10:00 (HKT) ~ 2023/02/09 10:00 (HKT) 2023/02/02 11:00 (KST) ~ 2023/02/09 11:00 (KST)
2023/02/16 11:00 (JST) ~ 2023/02/23 11:00 (JST) Feb. 15, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 22, 2023, 18:00 (PST)
16 Feb. 2023, 02:00 (GMT) - 23 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
16 Feb. 2023, 12:00 (AEST) - 23 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
16. Feb. 2023, 03:00 (CET) - 23. Feb. 2023, 03:00 (CET) 16 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 23 Feb. 2023, 03:00 (CET) 16 Févr. 2023, 03:00 (CET) - 23 Févr. 2023, 03:00 (CET) 16 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 23 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/02/16 10:00 (HKT) ~ 2023/02/23 10:00 (HKT) 2023/02/16 10:00 (HKT) ~ 2023/02/23 10:00 (HKT) 2023/02/16 11:00 (KST) ~ 2023/02/23 11:00 (KST)
2023/02/23 11:00 (JST) ~ 2023/03/02 11:00 (JST) Feb. 22, 2023, 18:00 (PST) - Mar. 01, 2023, 18:00 (PST)
23 Feb. 2023, 02:00 (GMT) - 02 Mar. 2023, 02:00 (GMT)
23 Feb. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Mar. 2023, 12:00 (AEST)
23. Feb. 2023, 03:00 (CET) - 02. März 2023, 03:00 (CET) 23 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 02 Marzo 2023, 03:00 (CET) 23 Févr. 2023, 03:00 (CET) - 02 Mars 2023, 03:00 (CET) 23 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 02 Mar. 2023, 03:00 (CET) 2023/02/23 10:00 (HKT) ~ 2023/03/02 10:00 (HKT) 2023/02/23 10:00 (HKT) ~ 2023/03/02 10:00 (HKT) 2023/02/23 11:00 (KST) ~ 2023/03/02 11:00 (KST)
2023/03/02 11:00 (JST) ~ 2023/03/09 11:00 (JST) Mar. 01, 2023, 18:00 (PST) - Mar. 08, 2023, 18:00 (PST)
02 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 09 Mar. 2023, 02:00 (GMT)
02 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 09 Mar. 2023, 12:00 (AEST)
02. März 2023, 03:00 (CET) - 09. März 2023, 03:00 (CET) 02 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 09 Marzo 2023, 03:00 (CET) 02 Mars 2023, 03:00 (CET) - 09 Mars 2023, 03:00 (CET) 02 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 09 Mar. 2023, 03:00 (CET) 2023/03/02 10:00 (HKT) ~ 2023/03/09 10:00 (HKT) 2023/03/02 10:00 (HKT) ~ 2023/03/09 10:00 (HKT) 2023/03/02 11:00 (KST) ~ 2023/03/09 11:00 (KST)
2023/03/09 11:00 (JST) ~ 2023/03/16 11:00 (JST) Mar. 08, 2023, 18:00 (PST) - Mar. 15, 2023, 19:00 (PDT)
09 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 16 Mar. 2023, 02:00 (GMT)
09 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 16 Mar. 2023, 12:00 (AEST)
09. März 2023, 03:00 (CET) - 16. März 2023, 03:00 (CET) 09 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 16 Marzo 2023, 03:00 (CET) 09 Mars 2023, 03:00 (CET) - 16 Mars 2023, 03:00 (CET) 09 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 16 Mar. 2023, 03:00 (CET) 2023/03/09 10:00 (HKT) ~ 2023/03/16 10:00 (HKT) 2023/03/09 10:00 (HKT) ~ 2023/03/16 10:00 (HKT) 2023/03/09 11:00 (KST) ~ 2023/03/16 11:00 (KST)

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
2 6 銀勛章×100
3 5 金勛章×20
4 4 轉蛋硬幣×20
5 3 研究點數×50

活動調整

配對 世界
競賽形式 大亂鬥
玩家等級 5以上
參加費用 免費
重新挑戰費用 Jala×100

※即使名次為獲勝條件名次以外,只要與達成獲勝條件的玩家同分,即視為達成條件並能獲得報酬。
※各個回合的報酬將會透過信件發送。
※若因通訊不良等導致戰鬥無法正常結束,將會判定忍者挑戰失敗,敬請注意。

忍者挑戰EX

活動時間

2023/02/09 11:00 (JST) ~ 2023/02/16 11:00 (JST) Feb. 08, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 15, 2023, 18:00 (PST)
09 Feb. 2023, 02:00 (GMT) - 16 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
09 Feb. 2023, 12:00 (AEST) - 16 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
09. Feb. 2023, 03:00 (CET) - 16. Feb. 2023, 03:00 (CET) 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 16 Feb. 2023, 03:00 (CET) 09 Févr. 2023, 03:00 (CET) - 16 Févr. 2023, 03:00 (CET) 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 16 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/02/09 10:00 (HKT) ~ 2023/02/16 10:00 (HKT) 2023/02/09 10:00 (HKT) ~ 2023/02/16 10:00 (HKT) 2023/02/09 11:00 (KST) ~ 2023/02/16 11:00 (KST)

期間限定舉辦的忍者挑戰EX!
會比一般的忍者挑戰增加更多回合數。

我們隨時等著對身手有自信的你前來挑戰喔!

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
2 6 銀勛章×100
3 5 金勛章×20
4 4 轉蛋硬幣×20
5 3 研究點數×50
6 3 金勛章×50
7 3 轉蛋硬幣×50
8 2 研究點數×100

注意事項

忍者挑戰禁止以下行為。
一旦確認到以下行為,將有可能取消
您已達成的忍者挑戰。
.進行竄改資料或違規的操控行為
.與其他參加者一同策畫操控勝負結果之行為
.使用違反公序良俗之玩家名稱、進行惡意妨害之行為
 及滋事行為等
.其他干擾官方團隊進行營運之行為
若不斷重複進入並退出配對大廳,
將有可能被當作滋事行為,並在一定時間內限制配對功能。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。