MENU CLOSE

通知

「鬼滅之刃」聯名忍者挑戰

刊載日
2022/12/01 (JST)
Nov. 30, 2022 (PST)
01 Dec. 2022 (GMT)
01 Dec. 2022 (AEST)
01. Dez. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
01 Déc. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (KST)
更新日
2022/12/01 (JST)
Nov. 30, 2022 (PST)
01 Dec. 2022 (GMT)
01 Dec. 2022 (AEST)
01. Dez. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
01 Déc. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (KST)

於動畫「鬼滅之刃」與「Ninjala」的聯名活動期間,忍者挑戰的報酬中追加聯名裝飾道具!
此外,聯名活動期間除了平常的報酬外還可追加獲得研究點數!

以期間內達成全部回合為目標吧!


「忍者挑戰」的詳情請點這裡!

活動時間

活動時間
2022/12/08 11:00 (JST) ~ 2022/12/15 11:00 (JST) Dec. 07, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 14, 2022, 18:00 (PST)
08 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 15 Dec. 2022, 02:00 (GMT)
08 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 15 Dec. 2022, 12:00 (AEST)
08. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 15. Dez. 2022, 03:00 (CET) 08 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 15 Dic. 2022, 03:00 (CET) 08 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 15 Déc. 2022, 03:00 (CET) 08 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 15 Dic. 2022, 03:00 (CET) 2022/12/08 10:00 (HKT) ~ 2022/12/15 10:00 (HKT) 2022/12/08 10:00 (HKT) ~ 2022/12/15 10:00 (HKT) 2022/12/08 11:00 (KST) ~ 2022/12/15 11:00 (KST)
2022/12/15 11:00 (JST) ~ 2022/12/22 11:00 (JST) Dec. 14, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 21, 2022, 18:00 (PST)
15 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 22 Dec. 2022, 02:00 (GMT)
15 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 22 Dec. 2022, 12:00 (AEST)
15. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 22. Dez. 2022, 03:00 (CET) 15 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 22 Dic. 2022, 03:00 (CET) 15 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 22 Déc. 2022, 03:00 (CET) 15 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 22 Dic. 2022, 03:00 (CET) 2022/12/15 10:00 (HKT) ~ 2022/12/22 10:00 (HKT) 2022/12/15 10:00 (HKT) ~ 2022/12/22 10:00 (HKT) 2022/12/15 11:00 (KST) ~ 2022/12/22 11:00 (KST)
2022/12/22 11:00 (JST) ~ 2022/12/29 11:00 (JST) Dec. 21, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 28, 2022, 18:00 (PST)
22 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 29 Dec. 2022, 02:00 (GMT)
22 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 29 Dec. 2022, 12:00 (AEST)
22. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 29. Dez. 2022, 03:00 (CET) 22 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 29 Dic. 2022, 03:00 (CET) 22 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 29 Déc. 2022, 03:00 (CET) 22 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 29 Dic. 2022, 03:00 (CET) 2022/12/22 10:00 (HKT) ~ 2022/12/29 10:00 (HKT) 2022/12/22 10:00 (HKT) ~ 2022/12/29 10:00 (HKT) 2022/12/22 11:00 (KST) ~ 2022/12/29 11:00 (KST)
2022/12/29 11:00 (JST) ~ 2023/01/05 11:00 (JST) Dec. 28, 2022, 18:00 (PST) - Jan. 04, 2023, 18:00 (PST)
29 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 05 Jan. 2023, 02:00 (GMT)
29 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 05 Jan. 2023, 12:00 (AEST)
29. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 05. Jan. 2023, 03:00 (CET) 29 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 05 Enero 2023, 03:00 (CET) 29 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 05 Janv. 2023, 03:00 (CET) 29 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 05 Gen. 2023, 03:00 (CET) 2022/12/29 10:00 (HKT) ~ 2023/01/05 10:00 (HKT) 2022/12/29 10:00 (HKT) ~ 2023/01/05 10:00 (HKT) 2022/12/29 11:00 (KST) ~ 2023/01/05 11:00 (KST)
2023/01/05 11:00 (JST) ~ 2023/01/12 11:00 (JST) Jan. 04, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 11, 2023, 18:00 (PST)
05 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 12 Jan. 2023, 02:00 (GMT)
05 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 12 Jan. 2023, 12:00 (AEST)
05. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 12. Jan. 2023, 03:00 (CET) 05 Enero 2023, 03:00 (CET) - 12 Enero 2023, 03:00 (CET) 05 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 12 Janv. 2023, 03:00 (CET) 05 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 12 Gen. 2023, 03:00 (CET) 2023/01/05 10:00 (HKT) ~ 2023/01/12 10:00 (HKT) 2023/01/05 10:00 (HKT) ~ 2023/01/12 10:00 (HKT) 2023/01/05 11:00 (KST) ~ 2023/01/12 11:00 (KST)

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
研究點數×10
2 6 銀勛章×100
研究點數×20
3 5 金勛章×20
研究點數×20
4 4 轉蛋硬幣×20
鬼殺隊的隱頭巾(頭部飾品)
5 3 研究點數×50
鬼殺隊的隱風格(套裝)

※相同裝飾道具只能獲得1次。

活動調整

配對 世界
競賽形式 大亂鬥
玩家等級 5以上
參加費用 免費
重新挑戰費用 Jala×100

※即使名次為獲勝條件名次以外,只要與達成獲勝條件的玩家同分,即視為達成條件並能獲得報酬。
※各個回合的報酬將會透過信件發送。
※若因通訊不良等導致戰鬥無法正常結束,將會判定忍者挑戰失敗,敬請注意。

注意事項

忍者挑戰禁止以下行為。
一旦確認到以下行為,將有可能取消
您已達成的忍者挑戰。
.進行竄改資料或違規的操控行為
.與其他參加者一同策畫操控勝負結果之行為
.使用違反公序良俗之玩家名稱、進行惡意妨害之行為
 及滋事行為等
.其他干擾官方團隊進行營運之行為
若不斷重複進入並退出配對大廳,
將有可能被當作滋事行為,並在一定時間內限制配對功能。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。