MENU CLOSE

通知

第11賽季的忍者挑戰

刊載日
2022/09/29 (JST)
Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (KST)
更新日
2022/09/29 (JST)
Sept. 29, 2022 (PDT)
29 Sept. 2022 (BST)
29 Sept. 2022 (AEST)
29. Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sept. 2022 (CEST)
29 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (HKT)
2022/09/29 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

在此通知第11賽季的忍者挑戰相關資訊。

什麼是忍者挑戰?

每週舉辦的挑戰活動!

忍者挑戰是以報酬為目標,想辦法在戰鬥中不斷勝利下去的挑戰活動。
只要達成每回合所設定的獲勝條件即可獲得報酬,並能接著挑戰下一個回合。
以期間內達成全部回合為目標吧!

即使挑戰失敗也可透過消耗Jala重新挑戰。
此外,1天有1次機會可以不消耗Jala重新挑戰。

活動資訊

如何開始忍者挑戰

「忍者挑戰」能從「基地」→「忍者實驗室」→「忍者挑戰」進行挑戰。

活動時間

活動時間
2022/09/29 17:00 (JST) ~ 2022/10/06 10:59 (JST) Sept. 29, 2022, 01:00 (PDT) - Oct. 05, 2022, 18:59 (PDT)
29 Sept. 2022, 09:00 (BST) - 06 Oct. 2022, 02:59 (BST)
29 Sept. 2022, 18:00 (AEST) - 06 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
29. Sept. 2022, 10:00 (CEST) - 06. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 29 Sept. 2022, 10:00 (CEST) - 06 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 29 Sept. 2022, 10:00 (CEST) - 06 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 29 Sett. 2022, 10:00 (CEST) - 06 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/29 16:00 (HKT) ~ 2022/10/06 09:59 (HKT) 2022/09/29 16:00 (HKT) ~ 2022/10/06 09:59 (HKT) 2022/09/29 17:00 (KST) ~ 2022/10/06 10:59 (KST)
2022/10/06 11:00 (JST) ~ 2022/10/13 10:59 (JST) Oct. 05, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 12, 2022, 18:59 (PDT)
06 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 13 Oct. 2022, 02:59 (BST)
06 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 13 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
06. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 13. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 06 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 06 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 06 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/06 10:00 (HKT) ~ 2022/10/13 09:59 (HKT) 2022/10/06 10:00 (HKT) ~ 2022/10/13 09:59 (HKT) 2022/10/06 11:00 (KST) ~ 2022/10/13 10:59 (KST)
2022/10/13 11:00 (JST) ~ 2022/10/20 10:59 (JST) Oct. 12, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 19, 2022, 18:59 (PDT)
13 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 20 Oct. 2022, 02:59 (BST)
13 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 20 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
13. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 20. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 13 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 13 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 13 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/13 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 09:59 (HKT) 2022/10/13 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 09:59 (HKT) 2022/10/13 11:00 (KST) ~ 2022/10/20 10:59 (KST)
2022/10/20 11:00 (JST) ~ 2022/10/27 10:59 (JST) Oct. 19, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 26, 2022, 18:59 (PDT)
20 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 27 Oct. 2022, 02:59 (BST)
20 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
20. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 27. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 20 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 20 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 20 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/20 10:00 (HKT) ~ 2022/10/27 09:59 (HKT) 2022/10/20 10:00 (HKT) ~ 2022/10/27 09:59 (HKT) 2022/10/20 11:00 (KST) ~ 2022/10/27 10:59 (KST)
2022/11/03 11:00 (JST) ~ 2022/11/10 10:59 (JST) Nov. 02, 2022, 19:00 (PDT) - Nov. 09, 2022, 17:59 (PST)
03 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
03 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
03. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10. Nov. 2022, 02:59 (CET) 03 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10 Nov. 2022, 02:59 (CET) 03 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10 Nov. 2022, 02:59 (CET) 03 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 10 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/03 10:00 (HKT) ~ 2022/11/10 09:59 (HKT) 2022/11/03 10:00 (HKT) ~ 2022/11/10 09:59 (HKT) 2022/11/03 11:00 (KST) ~ 2022/11/10 10:59 (KST)
2022/11/10 11:00 (JST) ~ 2022/11/17 10:59 (JST) Nov. 09, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 16, 2022, 17:59 (PST)
10 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 17 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
10 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 17 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
10. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17. Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/10 10:00 (HKT) ~ 2022/11/17 09:59 (HKT) 2022/11/10 10:00 (HKT) ~ 2022/11/17 09:59 (HKT) 2022/11/10 11:00 (KST) ~ 2022/11/17 10:59 (KST)
2022/11/17 11:00 (JST) ~ 2022/11/24 10:59 (JST) Nov. 16, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 23, 2022, 17:59 (PST)
17 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 24 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
17 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 24 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
17. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24. Nov. 2022, 02:59 (CET) 17 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24 Nov. 2022, 02:59 (CET) 17 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24 Nov. 2022, 02:59 (CET) 17 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 24 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/17 10:00 (HKT) ~ 2022/11/24 09:59 (HKT) 2022/11/17 10:00 (HKT) ~ 2022/11/24 09:59 (HKT) 2022/11/17 11:00 (KST) ~ 2022/11/24 10:59 (KST)
2022/11/24 11:00 (JST) ~ 2022/12/01 10:59 (JST) Nov. 23, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 30, 2022, 17:59 (PST)
24 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 01 Dec. 2022, 01:59 (GMT)
24 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 01 Dec. 2022, 11:59 (AEST)
24. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01. Dez. 2022, 02:59 (CET) 24 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2022, 02:59 (CET) 24 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01 Déc. 2022, 02:59 (CET) 24 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/24 10:00 (HKT) ~ 2022/12/01 09:59 (HKT) 2022/11/24 10:00 (HKT) ~ 2022/12/01 09:59 (HKT) 2022/11/24 11:00 (KST) ~ 2022/12/01 10:59 (KST)
2022/12/01 11:00 (JST) ~ 2022/12/08 10:59 (JST) Nov. 30, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 07, 2022, 17:59 (PST)
01 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 08 Dec. 2022, 01:59 (GMT)
01 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 08 Dec. 2022, 11:59 (AEST)
01. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 08. Dez. 2022, 02:59 (CET) 01 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 08 Dic. 2022, 02:59 (CET) 01 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 08 Déc. 2022, 02:59 (CET) 01 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 08 Dic. 2022, 02:59 (CET) 2022/12/01 10:00 (HKT) ~ 2022/12/08 09:59 (HKT) 2022/12/01 10:00 (HKT) ~ 2022/12/08 09:59 (HKT) 2022/12/01 11:00 (KST) ~ 2022/12/08 10:59 (KST)

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
2 6 銀勛章×100
3 5 金勛章×20
4 4 轉蛋硬幣×20
5 3 研究點數×50

活動調整

配對 世界
競賽形式 大亂鬥
玩家等級 5以上
參加費用 免費
重新挑戰費用 Jala×100

※即使名次為獲勝條件名次以外,只要與達成獲勝條件的玩家同分,即視為達成條件並能獲得報酬。
※各個回合的報酬將會透過信件發送。
※若因通訊不良等導致戰鬥無法正常結束,將會判定忍者挑戰失敗,敬請注意。

忍者挑戰EX

活動時間

2022/10/27 11:00 (JST) ~ 2022/11/03 10:59 (JST) Oct. 26, 2022, 19:00 (PDT) - Nov. 02, 2022, 18:59 (PDT)
27 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (BST)
27 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 03 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
27. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 03. Nov. 2022, 02:59 (CET) 27 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (CET) 27 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (CET) 27 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 03 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/10/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/03 09:59 (HKT) 2022/10/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/03 09:59 (HKT) 2022/10/27 11:00 (KST) ~ 2022/11/03 10:59 (KST)

期間限定舉辦的忍者挑戰EX!
會比一般的忍者挑戰增加更多回合數。

我們隨時等著對身手有自信的你前來挑戰喔!

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
2 6 銀勛章×100
3 5 金勛章×20
4 4 轉蛋硬幣×20
5 3 研究點數×50
6 3 金勛章×50
7 3 轉蛋硬幣×50
8 2 研究點數×100

注意事項

忍者挑戰禁止以下行為。
一旦確認到以下行為,將有可能取消
您已達成的忍者挑戰。
.進行竄改資料或違規的操控行為
.與其他參加者一同策畫操控勝負結果之行為
.使用違反公序良俗之玩家名稱、進行惡意妨害之行為
 及滋事行為等
.其他干擾官方團隊進行營運之行為
若不斷重複進入並退出配對大廳,
將有可能被當作滋事行為,並在一定時間內限制配對功能。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。