MENU CLOSE

通知

劇情組合包夏季特賣!

刊載日
2022/07/14 (JST)
July 13, 2022 (PDT)
14 July 2022 (BST)
14 July 2022 (AEST)
14. Juli 2022 (CEST)
14 Jul. 2022 (CEST)
14 Juil. 2022 (CEST)
14 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (KST)
更新日
2022/07/14 (JST)
July 13, 2022 (PDT)
14 July 2022 (BST)
14 July 2022 (AEST)
14. Juli 2022 (CEST)
14 Jul. 2022 (CEST)
14 Juil. 2022 (CEST)
14 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (KST)
                
活動時間

2022/07/21 11:00 (JST) ~ 2022/08/10 23:59 (JST) July 20, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 9, 2022, 23:59 (PDT)
21 July 2022, 03:00 (BST) - 9 Aug. 2022, 22:59 (BST)
21 July 2022, 12:00 (AEST) - 10 Aug. 2022, 08:59 (AEST)
21. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 9. Aug. 2022, 23:59 (CEST) 21 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 9 Agosto 2022, 23:59 (CEST) 21 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 9 Août 2022, 23:59 (CEST) 21 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 9 Ago. 2022, 23:59 (CEST) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/10 22:59 (HKT) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/10 22:59 (HKT) 2022/07/21 11:00 (KST) ~ 2022/08/10 23:59 (KST)

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。
期間限定的大好機會!
我們將會以優惠價格販售Ninjala 劇情組合包!

Ninjala 劇情組合包 壹之卷.貳之卷 90%OFF!

Ninjala 劇情組合包 壹之卷.貳之卷 87%OFF!

正常價格 HKD78(含稅)

優惠價格 HKD10(含稅)

※想要遊玩「Ninjala 劇情組合包」必須先下載並安裝『Ninjala』正篇。
※「Ninjala 劇情組合包」不須按照卷數順序遊玩。
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。