MENU CLOSE

通知

劇情組合包 壹&貳之卷特賣!

刊載日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
更新日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
                
活動時間

2023/03/16 11:00 (JST) ~ 2023/03/29 23:59 (JST) Mar. 15, 2023, 19:00 (PDT) - Mar. 28 2023, 23:59 (PDT)
16 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 28 Mar. 2023, 22:59 (BST)
16 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Mar. 2023, 07:59 (AEST)
16. März 2023, 03:00 (CET) - 28. März 2023, 23:59 (CEST) 16 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 28 Marzo 2023, 23:59 (CEST) 16 Mars 2023, 03:00 (CET) - 28 Mars 2023, 23:59 (CEST) 16 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 28 Mar. 2023, 23:59 (CEST) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/03/29 22:59 (HKT) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/03/29 22:59 (HKT) 2023/03/16 11:00 (KST) ~ 2023/03/29 23:59 (KST)

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。

期間限定的大好機會!
以優惠價格販賣「Ninjala 劇情組合包 壹之卷.貳之卷」!

Ninjala 劇情組合包 壹之卷.貳之卷 55%OFF!

正常價格 HKD78(含稅)

優惠價格 HKD35(含稅)

※想要遊玩「Ninjala 劇情組合包」必須先下載並安裝『Ninjala』正篇。
※「Ninjala 劇情組合包」不須按照卷數順序遊玩。
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。