MENU CLOSE

通知

第一次玩Ninjala就上手特別活動!

刊載日
2021/03/18 (JST)
Mar. 17, 2021 (PDT)
18 Mar. 2021 (GMT)
18 Mar. 2021 (AEST)
18 März 2021 (CET)
18 Marzo 2021 (CET)
18 Mars 2021 (CET)
18 Mar. 2021 (CET)
2021/03/18 (HKT)
2021/03/18 (HKT)
2021/03/18 (KST)
更新日
2021/03/18 (JST)
Mar. 17, 2021 (PDT)
18 Mar. 2021 (GMT)
18 Mar. 2021 (AEST)
18 März 2021 (CET)
18 Marzo 2021 (CET)
18 Mars 2021 (CET)
18 Mar. 2021 (CET)
2021/03/18 (HKT)
2021/03/18 (HKT)
2021/03/18 (KST)
                

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。
在春天裡,與新同伴們的邂逅正等著你!
將舉辦能獲得許多Jala的登入獎勵等特別活動!
此外,故事模式中還新增了教學!

透過歡迎新手登入獎勵!獲得1000 Jala!

活動時間

2021/03/25 17:00 (JST) ~ 2021/04/15 10:59 (JST) Mar. 25, 2021, 01:00 (PDT) - Apr. 14, 2021, 18:59 (PDT)
25 Mar. 2021, 08:00 (GMT) - 15 Apr. 2021, 02:59 (BST)
25 Mar. 2021, 18:00 (AEST) - 15 Apr. 2021, 11:59 (AEST)
25 März 2021, 09:00 (CET) - 15 Apr. 2021, 03:59 (CEST) 25 Marzo 2021, 09:00 (CET) - 15 Abr. 2021, 03:59 (CEST) 25 Mars 2021, 09:00 (CET) - 15 Avril 2021, 03:59 (CEST) 25 Mar. 2021, 09:00 (CET) - 15 Apr. 2021, 03:59 (CEST) 2021/03/25 16:00 (HKT) ~ 2021/04/15 09:59 (HKT) 2021/03/25 16:00 (HKT) ~ 2021/04/15 09:59 (HKT) 2021/03/25 17:00 (KST) ~ 2021/04/15 10:59 (KST)

期間內登入遊戲,就能獲得1000 Jala!
歡迎用來購買Ninjala通行證及各種套裝!
※登入獎勵可透過信件領取

實裝 初次遊玩Ninjala之卷!

從戰鬥基礎至學到賺到的實用技巧,能學習各種知識的教學登場!
只要通過教學,就能獲得專用虛擬人物「優雅風新忍者連身褲」、「優雅風新忍者迷你連身褲」及「轉蛋硬幣」等豪華報酬!

教學可透過「基地」→「故事模式」進行遊玩。

『Ninjala』歡迎新手特賣!

期間限定的大好機會!
我們將會以優惠價格販售Ninjala 劇情組合包!

Ninjala 劇情組合包 壹之卷.貳之卷 55%OFF!

正常價格 HKD78(含稅) 
優惠價格 HKD35(含稅)

活動時間

2021/3/25 11:00 (JST) ~ 2021/4/14 23:59 (JST) Mar. 24, 2021, 19:00 (PDT) - Apr. 13, 2021, 23:59 (PDT)
25 Mar. 2021, 02:00 (GMT) - 13 Apr. 2021, 22:59 (BST)
25 Mar. 2021, 12:00 (AEST) - 14 Apr. 2021, 07:59 (AEST)
25 März 2021, 03:00 (CET) - 13 Apr. 2021, 23:59 (CEST) 25 Marzo 2021, 03:00 (CET) - 13 Abr. 2021, 23:59 (CEST) 25 Mars 2021, 03:00 (CET) - 13 Avril 2021, 23:59 (CEST) 25 Mar. 2021, 03:00 (CET) - 13 Apr. 2021, 23:59 (CEST) 2021/03/25 10:00 (HKT) ~ 2021/04/14 22:59 (HKT) 2021/03/25 10:00 (HKT) ~ 2021/04/14 22:59 (HKT) 2021/03/25 11:00 (KST) ~ 2021/04/14 23:59 (KST)

※想要遊玩「Ninjala 劇情組合包」必須先下載並安裝『Ninjala』正篇。
※「Ninjala 劇情組合包」不須按照卷數順序遊玩。