MENU CLOSE

通知

『Ninjala』假期特賣!

刊載日
2020/12/08 (JST)
Dec. 07, 2020 (PST)
08 Dec. 2020 (GMT)
08 Dec. 2020 (AEST)
08 Dez. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
08 Déc. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (KST)
更新日
2020/12/08 (JST)
Dec. 07, 2020 (PST)
08 Dec. 2020 (GMT)
08 Dec. 2020 (AEST)
08 Dez. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
08 Déc. 2020 (CET)
08 Dic. 2020 (CET)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (HKT)
2020/12/08 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

期間限定的大好機會!
我們將會以優惠價格販售Ninjala 劇情組合包!

Ninjala 劇情組合包 貳之卷 55% OFF!

正常價格 HKD78(含稅) 
優惠價格 HKD35(含稅)

活動時間

2020/12/10 00:00 (JST) ~ 2020/12/26 23:59 (JST) Dec. 09, 2020, 07:00 (PST) - Dec. 25, 2020, 23:59 (PST)
09 Dec. 2020, 15:00 (GMT) - 25 Dec. 2020, 22:59 (GMT)
10 Dec. 2020, 01:00 (AEST) - 26 Dec. 2020, 08:59 (AEST)
09 Dez. 2020, 16:00 (CET) - 25 Dez. 2020, 23:59 (CET) 09 Dic. 2020, 16:00 (CET) - 25 Dic. 2020, 23:59 (CET) 09 Déc. 2020, 16:00 (CET) - 25 Déc. 2020, 23:59 (CET) 09 Dic. 2020, 16:00 (CET) - 25 Dic. 2020, 23:59 (CET) 2020/12/09 23:00 (HKT) ~ 2020/12/26 22:59 (HKT) 2020/12/09 23:00 (HKT) ~ 2020/12/26 22:59 (HKT) 2020/12/10 00:00 (KST) ~ 2020/12/26 23:59 (KST)

※想要遊玩「Ninjala 劇情組合包」必須先下載並安裝『Ninjala』正篇。
※「Ninjala 劇情組合包」不須按照卷數順序遊玩。