MENU CLOSE

通知

举办电视动画“东京复仇者”联名活动!

刊登日
2022/07/14 (JST)
July 13, 2022 (PDT)
14 July 2022 (BST)
14 July 2022 (AEST)
14. Juli 2022 (CEST)
14 Jul. 2022 (CEST)
14 Juil. 2022 (CEST)
14 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (KST)
更新日
2022/07/28 (JST)
July 27, 2022 (PDT)
28 July 2022 (BST)
28 July 2022 (AEST)
28. Juli 2022 (CEST)
28 Jul. 2022 (CEST)
28 Juil. 2022 (CEST)
28 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/28 (HKT)
2022/07/28 (HKT)
2022/07/28 (KST)
举办期间
2022/07/21 11:00 (JST) ~ 2022/08/25 10:59 (JST)
July 20, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 24, 2022, 18:59 (PDT)
21 July 2022, 03:00 (BST) - 25 Aug. 2022, 02:59 (BST)
21 July 2022, 12:00 (AEST) - 25 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
21. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 25. Aug. 2022, 03:59 (CEST)
21 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 03:59 (CEST)
21 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Août 2022, 03:59 (CEST)
21 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Ago. 2022, 03:59 (CEST)
2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT)
2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT)
2022/07/21 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 10:59 (KST

这里是Ninjala运营团队。
电视动画“东京复仇者”与“Ninjala”的联名活动即将开始!
下面为您介绍联动期间内可以获得的特殊道具和举办的活动。

查看联名活动中登场的道具!

①在联动期间内登录就可获得报酬!

活动期间内,登陆就可获得IPPON口香糖(东万)× 3!

②通过现代战斗“单挑战斗!”获得形象道具吧!

联动期间内于正在举办的现代战斗“单挑战斗!”中连胜,就可获得以下形象道具!


连胜次数 报酬
1 林田春树发型
3 林田春树风格

联动期间内的“单挑战斗!”举办期间
2022/07/23 12:00 (JST) ~ 2022/07/25 13:59 (JST) July 22, 2022, 20:00 (PDT) - July 24, 2022, 21:59 (PDT)
23 July 2022, 04:00 (BST) - 25 July 2022, 05:59 (BST)
23 July 2022, 13:00 (AEST) - 25 July 2022, 14:59 (AEST)
23. Juli 2022, 05:00 (CEST) - 25. Juli 2022, 06:59 (CEST) 23 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Jul. 2022, 06:59 (CEST) 23 Juil. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Juil. 2022, 06:59 (CEST) 23 Lug. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Lug. 2022, 06:59 (CEST) 2022/07/23 11:00 (HKT) ~ 2022/07/25 12:59 (HKT) 2022/07/23 11:00 (HKT) ~ 2022/07/25 12:59 (HKT) 2022/07/23 12:00 (KST) ~ 2022/07/25 13:59 (KST)
2022/07/26 11:00 (JST) ~ 2022/07/28 10:59 (JST) July 25, 2022, 19:00 (PDT) - July 27, 2022, 18:59 (PDT)
26 July 2022, 03:00 (BST) - 28 July 2022, 02:59 (BST)
26 July 2022, 12:00 (AEST) - 28 July 2022, 11:59 (AEST)
26. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 28. Juli 2022, 03:59 (CEST) 26 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Jul. 2022, 03:59 (CEST) 26 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Juil. 2022, 03:59 (CEST) 26 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Lug. 2022, 03:59 (CEST) 2022/07/26 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 09:59 (HKT) 2022/07/26 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 09:59 (HKT) 2022/07/26 11:00 (KST) ~ 2022/07/28 10:59 (KST)
2022/08/02 11:00 (JST) ~ 2022/08/04 10:59 (JST) Aug. 01, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 03, 2022, 18:59 (PDT)
02 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 04 Aug. 2022, 02:59 (BST)
02 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 04 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
02. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 04. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 02 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 04 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 02 Août 2022, 04:00 (CEST) - 04 Août 2022, 03:59 (CEST) 02 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 04 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/02 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 09:59 (HKT) 2022/08/02 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 09:59 (HKT) 2022/08/02 11:00 (KST) ~ 2022/08/04 10:59 (KST)
2022/08/06 12:00 (JST) ~ 2022/08/09 13:59 (JST)
2022/08/06 12:00 (JST) ~ 2022/08/08 13:59 (JST)
Aug. 05, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 08, 2022, 21:59 (PDT)
Aug. 05, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 07, 2022, 21:59 (PDT)
06 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 09 Aug. 2022, 05:59 (BST)
06 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 08 Aug. 2022, 05:59 (BST)
06 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 09 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
06 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 08 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
06. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 09. Aug. 2022, 06:59 (CEST)
06. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 08. Aug. 2022, 06:59 (CEST)
06 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 09 Agosto 2022, 06:59 (CEST)
06 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 08 Agosto 2022, 06:59 (CEST)
06 Août 2022, 05:00 (CEST) - 09 Août 2022, 06:59 (CEST)
06 Août 2022, 05:00 (CEST) - 08 Août 2022, 06:59 (CEST)
06 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 09 Ago. 2022, 06:59 (CEST)
06 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 08 Ago. 2022, 06:59 (CEST)
2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/09 12:59 (HKT)
2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/08 12:59 (HKT)
2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/09 12:59 (HKT)
2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/08 12:59 (HKT)
2022/08/06 12:00 (KST) ~ 2022/08/09 13:59 (KST)
2022/08/06 12:00 (KST) ~ 2022/08/08 13:59 (KST)
2022/08/09 11:00 (JST) ~ 2022/08/11 10:59 (JST) Aug. 08, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 10, 2022, 18:59 (PDT)
09 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 11 Aug. 2022, 02:59 (BST)
09 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 11 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
09. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 11. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 09 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 11 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 09 Août 2022, 04:00 (CEST) - 11 Août 2022, 03:59 (CEST) 09 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/09 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) 2022/08/09 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) 2022/08/09 11:00 (KST) ~ 2022/08/11 10:59 (KST)
2022/08/16 11:00 (JST) ~ 2022/08/18 10:59 (JST) Aug. 15, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 17, 2022, 18:59 (PDT)
16 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 18 Aug. 2022, 02:59 (BST)
16 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 18 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
16. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 18. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 16 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 18 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 16 Août 2022, 04:00 (CEST) - 18 Août 2022, 03:59 (CEST) 16 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 18 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/16 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 09:59 (HKT) 2022/08/16 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 09:59 (HKT) 2022/08/16 11:00 (KST) ~ 2022/08/18 10:59 (KST)
2022/08/20 12:00 (JST) ~ 2022/08/22 13:59 (JST) Aug. 19, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 21, 2022, 21:59 (PDT)
20 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 22 Aug. 2022, 05:59 (BST)
20 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 22 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
20. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 22. Aug. 2022, 06:59 (CEST) 20 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 22 Agosto 2022, 06:59 (CEST) 20 Août 2022, 05:00 (CEST) - 22 Août 2022, 06:59 (CEST) 20 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 22 Ago. 2022, 06:59 (CEST) 2022/08/20 11:00 (HKT) ~ 2022/08/22 12:59 (HKT) 2022/08/20 11:00 (HKT) ~ 2022/08/22 12:59 (HKT) 2022/08/20 12:00 (KST) ~ 2022/08/22 13:59 (KST)
2022/08/23 11:00 (JST) ~ 2022/08/25 10:59 (JST) Aug. 22, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 24, 2022, 18:59 (PDT)
23 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 25 Aug. 2022, 02:59 (BST)
23 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
23. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 23 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 23 Août 2022, 04:00 (CEST) - 25 Août 2022, 03:59 (CEST) 23 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/23 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT) 2022/08/23 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT) 2022/08/23 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 10:59 (KST)

*连胜数将在每个举办期间重置。

关于现代战斗“单挑战斗!”请查看此处


*图像的“脸部”未包括于形象道具内

③通过联动扭蛋获得形象道具!

活动期间内,陈列了电视动画“东京复仇者”联动特殊搭配和忍者口香糖的口香糖扭蛋将会发售。

下面介绍部分口香糖扭蛋的陈列内容!

第一次 2022/07/21 11:00 (JST) ~ 2022/08/25 11:00 (JST) July 20, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 24, 2022, 19:00 (PDT)
21 July 2022, 03:00 (BST) - 25 Aug. 2022, 03:00 (BST)
21 July 2022, 12:00 (AEST) - 25 Aug. 2022, 12:00 (AEST)
21. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 25. Aug. 2022, 04:00 (CEST) 21 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 04:00 (CEST) 21 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Août 2022, 04:00 (CEST) 21 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Ago. 2022, 04:00 (CEST) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 10:00 (HKT) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 10:00 (HKT) 2022/07/21 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 11:00 (KST)

扭蛋名 联动道具
佐野万次郎搭配扭蛋 佐野万次郎搭配
引擎口香糖(万次郎)
IPPON口香糖(东万)
庆典口香糖(武道)
碎屑口香糖(东万)

第二次 2022/08/11 11:00 (JST) ~ 2022/08/25 11:00 (JST) Aug. 10, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 24, 2022, 19:00 (PDT)
11 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 25 Aug. 2022, 03:00 (BST)
11 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Aug. 2022, 12:00 (AEST)
11. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Aug. 2022, 04:00 (CEST) 11 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 04:00 (CEST) 11 Août 2022, 04:00 (CEST) - 25 Août 2022, 04:00 (CEST) 11 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Ago. 2022, 04:00 (CEST) 2022/08/11 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 10:00 (HKT) 2022/08/11 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 10:00 (HKT) 2022/08/11 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 11:00 (KST)

扭蛋名 联动道具
羽宫一虎搭配扭蛋 羽宫一虎搭配
引擎口香糖(坚)
IPPON口香糖(芭流霸罗)
碎屑口香糖(芭流霸罗)

*“佐野万次郎搭配扭蛋”和“羽宫一虎搭配扭蛋”中也陈列有“联动道具”以外的道具。
购买前请一定确认各扭蛋内容中陈列的道具。
*联动扭蛋的抽选概率,可以从“佐野万次郎搭配扭蛋”和“羽宫一虎搭配扭蛋”售卖画面的“内容”中进行确认。


④通过忍者商店获得形象道具!

活动期间中,与电视动画“东京复仇者”联动的特殊形象道具将于忍者商店内售卖。

搭配内容


花垣武道搭配 龙宫寺坚搭配
场地圭介搭配 松野千冬搭配
三谷隆搭配 橘日向搭配
佐野艾玛搭配  

服装内容


佐野万次郎风格2 龙宫寺坚风格2
东京复仇者T恤  

动作内容

*此商品的售卖内容不包含服装、配饰或忍者口香糖。

放马过来吧!!! 无敌的Mikey
这是我现在的爱车 还有人畏畏缩缩吗?
问候总长时 您辛苦了 总长!!!

口香糖空蝉术内容


空蝉!Mikey的爱车 空蝉!东万的旗帜

IPPON装饰内容


东京复仇者1 东京复仇者2
东京复仇者3 东京复仇者4

口香糖瓶内容


东京万字会瓶 芭流霸罗瓶

贴纸内容


东复·Yes 东复·Ready? 东复·GJ!
东复·Attack 东复·GG 东复·OK
东复·Hmm… 东复·Nice 东复·Thanks!
东复·No    

⑤Ninjala大赛“8.21斗争 东京复仇者杯”

Ninjala大赛是指

不定期举办的线上大赛。
每场大赛的规则和参赛条件都已预先决定,您可以通过参加战斗进行报名。
大赛采用排名的形式,参赛者依据大赛的成绩进行排名。

关于报酬

根据排名,可以获得与电视动画“东京复仇者”联动的特殊IPPON装饰或动作等报酬。
也不要错过参与奖的联动贴纸哦!

什么是电视动画“东京复仇者”

“新宿天鹅”作者和久井健倾情巨献,最新巨篇!!废柴自由职业者花垣武道某天正在看新闻的时候,得知了自己中学时代交往过人生中唯一的恋人,被穷凶极恶的邪恶党派联合”東京万字会”杀害一事。住在墙很薄的破烂公寓,过着一边在租借商店内打工一边被比自己小6岁的店长各种使唤的日子。人生的巅峰莫过于女友还在的中学时代了……就在过着底层生活的某一日,突然穿越到了12年前!!为了拯救恋人,为了改变不断逃避的自己,人生的复仇开始了!“Ninjala”是指

驱使“忍者口香糖”在富有高低差的场地中纵横驰骋,可体验到多种多样兵器的变幻自由3D动作战斗,Nintendo Switch(TM)用对战型忍者口香糖动作游戏!
在线对战有最多可8人进行的生存战和4人对4人的队伍战等,可以和朋友,家人,或全国的对手们一起享受丰富多彩的游玩模式,玩家还可以透过游戏中丰富的形象道具自订元素打造只属于自己的角色。
基本游玩免费。在线游戏对战时也不需要加入“Nintendo Switch Online”。

*下载前需要登录Nintendo Account。