MENU CLOSE

通知

第10赛季的现代战斗!

刊登日
2022/06/16 (JST)
June 16, 2022 (PDT)
16 June 2022 (BST)
16 June 2022 (AEST)
16. Juni 2022 (CEST)
16 Jun. 2022 (CEST)
16 Juin 2022 (CEST)
16 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (KST)
更新日
2022/06/16 (JST)
June 16, 2022 (PDT)
16 June 2022 (BST)
16 June 2022 (AEST)
16. Juni 2022 (CEST)
16 Jun. 2022 (CEST)
16 Juin 2022 (CEST)
16 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。
为您送上第10赛季现代战斗相关信息的通知。

现代战斗新规则“单挑战斗!”登场!

手心捏汗的正面对决!名为“单挑战斗!”
以“大江户·地下”为舞台,玩家之间1vs1的战斗即将展开!
请务必来体验一下和以往不同的全新战斗!

规则

打倒对手来获得分数!
获得3分即胜利!
K.O.的话1分,IPPON的话可以获得2分哦!
如果在限制时间内没有分出胜负,那么获得分数较多的一方将获胜!

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

举办期间
“单挑战斗!”举办期间 报酬
第一次 2022/06/18 12:00 (JST) ~ 2022/06/20 13:59 (JST) June 17, 2022, 20:00 (PDT) - June 19, 2022, 21:59 (PDT)
18 June 2022, 04:00 (BST) - 20 June 2022, 05:59 (BST)
18 June 2022, 13:00 (AEST) - 20 June 2022, 14:59 (AEST)
18. Juni 2022, 05:00 (CEST) - 20. Juni 2022, 06:59 (CEST) 18 Jun. 2022, 05:00 (CEST) - 20 Jun. 2022, 06:59 (CEST) 18 Juin 2022, 05:00 (CEST) - 20 Juin 2022, 06:59 (CEST) 18 Giu. 2022, 05:00 (CEST) - 20 Giu. 2022, 06:59 (CEST) 2022/06/18 11:00 (HKT) ~ 2022/06/20 12:59 (HKT) 2022/06/18 11:00 (HKT) ~ 2022/06/20 12:59 (HKT) 2022/06/18 12:00 (KST) ~ 2022/06/20 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第二次 2022/06/25 12:00 (JST) ~ 2022/06/27 13:59 (JST) June 24, 2022, 20:00 (PDT) - June 26, 2022, 21:59 (PDT)
25 June 2022, 04:00 (BST) - 27 June 2022, 05:59 (BST)
25 June 2022, 13:00 (AEST) - 27 June 2022, 14:59 (AEST)
25. Juni 2022, 05:00 (CEST) - 27. Juni 2022, 06:59 (CEST) 25 Jun. 2022, 05:00 (CEST) - 27 Jun. 2022, 06:59 (CEST) 25 Juin 2022, 05:00 (CEST) - 27 Juin 2022, 06:59 (CEST) 25 Giu. 2022, 05:00 (CEST) - 27 Giu. 2022, 06:59 (CEST) 2022/06/25 11:00 (HKT) ~ 2022/06/27 12:59 (HKT) 2022/06/25 11:00 (HKT) ~ 2022/06/27 12:59 (HKT) 2022/06/25 12:00 (KST) ~ 2022/06/27 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第三次 2022/07/23 12:00 (JST) ~ 2022/07/25 13:59 (JST) July 22, 2022, 20:00 (PDT) - July 24, 2022, 21:59 (PDT)
23 July 2022, 04:00 (BST) - 25 July 2022, 05:59 (BST)
23 July 2022, 13:00 (AEST) - 25 July 2022, 14:59 (AEST)
23. Juli 2022, 05:00 (CEST) - 25. Juli 2022, 06:59 (CEST) 23 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Jul. 2022, 06:59 (CEST) 23 Juil. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Juil. 2022, 06:59 (CEST) 23 Lug. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Lug. 2022, 06:59 (CEST) 2022/07/23 11:00 (HKT) ~ 2022/07/25 12:59 (HKT) 2022/07/23 11:00 (HKT) ~ 2022/07/25 12:59 (HKT) 2022/07/23 12:00 (KST) ~ 2022/07/25 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×50
第四次 2022/07/26 11:00 (JST) ~ 2022/07/28 10:59 (JST) July 25, 2022, 19:00 (PDT) - July 27, 2022, 18:59 (PDT)
26 July 2022, 03:00 (BST) - 28 July 2022, 02:59 (BST)
26 July 2022, 12:00 (AEST) - 28 July 2022, 11:59 (AEST)
26. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 28. Juli 2022, 03:59 (CEST) 26 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Jul. 2022, 03:59 (CEST) 26 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Juil. 2022, 03:59 (CEST) 26 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Lug. 2022, 03:59 (CEST) 2022/07/26 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 09:59 (HKT) 2022/07/26 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 09:59 (HKT) 2022/07/26 11:00 (KST) ~ 2022/07/28 10:59 (KST)
第五次 2022/08/02 11:00 (JST) ~ 2022/08/04 10:59 (JST) Aug. 01, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 03, 2022, 18:59 (PDT)
02 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 04 Aug. 2022, 02:59 (BST)
02 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 04 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
02. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 04. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 02 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 04 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 02 Août 2022, 04:00 (CEST) - 04 Août 2022, 03:59 (CEST) 02 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 04 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/02 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 09:59 (HKT) 2022/08/02 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 09:59 (HKT) 2022/08/02 11:00 (KST) ~ 2022/08/04 10:59 (KST)
第六次 2022/08/06 12:00 (JST) ~ 2022/08/08 13:59 (JST) Aug. 05, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 07, 2022, 21:59 (PDT)
06 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 08 Aug. 2022, 05:59 (BST)
06 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 08 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
06. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 08. Aug. 2022, 06:59 (CEST) 06 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 08 Agosto 2022, 06:59 (CEST) 06 Août 2022, 05:00 (CEST) - 08 Août 2022, 06:59 (CEST) 06 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 08 Ago. 2022, 06:59 (CEST) 2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/08 12:59 (HKT) 2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/08 12:59 (HKT) 2022/08/06 12:00 (KST) ~ 2022/08/08 13:59 (KST)
第七次 2022/08/09 11:00 (JST) ~ 2022/08/11 10:59 (JST) Aug. 08, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 10, 2022, 18:59 (PDT)
09 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 11 Aug. 2022, 02:59 (BST)
09 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 11 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
09. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 11. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 09 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 11 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 09 Août 2022, 04:00 (CEST) - 11 Août 2022, 03:59 (CEST) 09 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/09 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) 2022/08/09 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) 2022/08/09 11:00 (KST) ~ 2022/08/11 10:59 (KST)
第八次 2022/08/16 11:00 (JST) ~ 2022/08/18 10:59 (JST) Aug. 15, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 17, 2022, 18:59 (PDT)
16 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 18 Aug. 2022, 02:59 (BST)
16 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 18 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
16. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 18. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 16 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 18 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 16 Août 2022, 04:00 (CEST) - 18 Août 2022, 03:59 (CEST) 16 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 18 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/16 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 09:59 (HKT) 2022/08/16 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 09:59 (HKT) 2022/08/16 11:00 (KST) ~ 2022/08/18 10:59 (KST)
第九次 2022/08/20 12:00 (JST) ~ 2022/08/22 13:59 (JST) Aug. 19, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 21, 2022, 21:59 (PDT)
20 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 22 Aug. 2022, 05:59 (BST)
20 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 22 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
20. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 22. Aug. 2022, 06:59 (CEST) 20 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 22 Agosto 2022, 06:59 (CEST) 20 Août 2022, 05:00 (CEST) - 22 Août 2022, 06:59 (CEST) 20 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 22 Ago. 2022, 06:59 (CEST) 2022/08/20 11:00 (HKT) ~ 2022/08/22 12:59 (HKT) 2022/08/20 11:00 (HKT) ~ 2022/08/22 12:59 (HKT) 2022/08/20 12:00 (KST) ~ 2022/08/22 13:59 (KST)
第十次 2022/08/23 11:00 (JST) ~ 2022/08/25 10:59 (JST) Aug. 22, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 24, 2022, 18:59 (PDT)
23 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 25 Aug. 2022, 02:59 (BST)
23 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Aug. 2022, 11:59 (AEST)
23. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Aug. 2022, 03:59 (CEST) 23 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 03:59 (CEST) 23 Août 2022, 04:00 (CEST) - 25 Août 2022, 03:59 (CEST) 23 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Ago. 2022, 03:59 (CEST) 2022/08/23 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT) 2022/08/23 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT) 2022/08/23 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 10:59 (KST)
第十一次 2022/09/24 12:00 (JST) ~ 2022/09/26 13:59 (JST) Sept. 23, 2022, 20:00 (PDT) - Sept. 25, 2022, 21:59 (PDT)
24 Sept. 2022, 04:00 (BST) - 26 Sept. 2022, 05:59 (BST)
24 Sept. 2022, 13:00 (AEST) - 26 Sept. 2022, 14:59 (AEST)
24. Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 26. Sept. 2022, 06:59 (CEST) 24 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 26 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 24 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 26 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 24 Sett. 2022, 05:00 (CEST) - 26 Sett. 2022, 06:59 (CEST) 2022/09/24 11:00 (HKT) ~ 2022/09/26 12:59 (HKT) 2022/09/24 11:00 (HKT) ~ 2022/09/26 12:59 (HKT) 2022/09/24 12:00 (KST) ~ 2022/09/26 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10

报酬

每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得扭蛋金币×2哦!
扭蛋金币的最多掉落数在每次举办时都不相同,请确认上表中的报酬吧!

*第一次、第二次和第十一次,每次举办时扭蛋金币最多掉落5次。
*第三次 ~ 第十次的举办次数中扭蛋金币最多掉落25次。

其他的现代战斗详见此处!

举办期间
现代战斗名称 举办期间 报酬
魔兽来袭! 第一次 2022/07/30 12:00 (JST) ~ 2022/08/01 13:59 (JST) July 29, 2022, 20:00 (PDT) - July 31, 2022, 21:59 (PDT)
30 July 2022, 04:00 (BST) - 01 Aug. 2022, 05:59 (BST)
30 July 2022, 13:00 (AEST) - 01 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
30. Juli 2022, 05:00 (CEST) - 01. Aug. 2022, 06:59 (CEST) 30 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 01 Agosto 2022, 06:59 (CEST) 30 Juil. 2022, 05:00 (CEST) - 01 Août 2022, 06:59 (CEST) 30 Lug. 2022, 05:00 (CEST) - 01 Ago. 2022, 06:59 (CEST) 2022/07/30 11:00 (HKT) ~ 2022/08/01 12:59 (HKT) 2022/07/30 11:00 (HKT) ~ 2022/08/01 12:59 (HKT) 2022/07/30 12:00 (KST) ~ 2022/08/01 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第二次 2022/09/03 12:00 (JST) ~ 2022/09/05 13:59 (JST) Sept. 02, 2022, 20:00 (PDT) - Sept. 04, 2022, 21:59 (PDT)
03 Sept. 2022, 04:00 (BST) - 05 Sept. 2022, 05:59 (BST)
03 Sept. 2022, 13:00 (AEST) - 05 Sept. 2022, 14:59 (AEST)
03. Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 05. Sept. 2022, 06:59 (CEST) 03 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 05 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 03 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 05 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 03 Sett. 2022, 05:00 (CEST) - 05 Sett. 2022, 06:59 (CEST) 2022/09/03 11:00 (HKT) ~ 2022/09/05 12:59 (HKT) 2022/09/03 11:00 (HKT) ~ 2022/09/05 12:59 (HKT) 2022/09/03 12:00 (KST) ~ 2022/09/05 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
Ninjala冲锋战士! 第一次 2022/07/16 12:00 (JST) ~ 2022/07/18 13:59 (JST) July 15, 2022, 20:00 (PDT) - July 17, 2022, 21:59 (PDT)
16 July 2022, 04:00 (BST) - 18 July 2022, 05:59 (BST)
16 July 2022, 13:00 (AEST) - 18 July 2022, 14:59 (AEST)
16. Juli 2022, 05:00 (CEST) - 18. Juli 2022, 06:59 (CEST) 16 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 18 Jul. 2022, 06:59 (CEST) 16 Juil. 2022, 05:00 (CEST) - 18 Juil. 2022, 06:59 (CEST) 16 Lug. 2022, 05:00 (CEST) - 18 Lug. 2022, 06:59 (CEST) 2022/07/16 11:00 (HKT) ~ 2022/07/18 12:59 (HKT) 2022/07/16 11:00 (HKT) ~ 2022/07/18 12:59 (HKT) 2022/07/16 12:00 (KST) ~ 2022/07/18 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第二次 2022/08/13 12:00 (JST) ~ 2022/08/15 13:59 (JST) Aug. 12, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 14, 2022, 21:59 (PDT)
13 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 15 Aug. 2022, 05:59 (BST)
13 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 15 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
13. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 15. Aug. 2022, 06:59 (CEST) 13 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 15 Agosto 2022, 06:59 (CEST) 13 Août 2022, 05:00 (CEST) - 15 Août 2022, 06:59 (CEST) 13 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 15 Ago. 2022, 06:59 (CEST) 2022/08/13 11:00 (HKT) ~ 2022/08/15 12:59 (HKT) 2022/08/13 11:00 (HKT) ~ 2022/08/15 12:59 (HKT) 2022/08/13 12:00 (KST) ~ 2022/08/15 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第三次 2022/09/17 12:00 (JST) ~ 2022/09/19 13:59 (JST) Sept. 16, 2022, 20:00 (PDT) - Sept. 18, 2022, 21:59 (PDT)
17 Sept. 2022, 04:00 (BST) - 19 Sept. 2022, 05:59 (BST)
17 Sept. 2022, 13:00 (AEST) - 19 Sept. 2022, 14:59 (AEST)
17. Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 19. Sept. 2022, 06:59 (CEST) 17 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 19 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 17 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 19 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 17 Sett. 2022, 05:00 (CEST) - 19 Sett. 2022, 06:59 (CEST) 2022/09/17 11:00 (HKT) ~ 2022/09/19 12:59 (HKT) 2022/09/17 11:00 (HKT) ~ 2022/09/19 12:59 (HKT) 2022/09/17 12:00 (KST) ~ 2022/09/19 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
阵地争夺赛! 第一次 2022/07/02 12:00 (JST) ~ 2022/07/04 13:59 (JST) July 01, 2022, 20:00 (PDT) - July 03, 2022, 21:59 (PDT)
02 July 2022, 04:00 (BST) - 04 July 2022, 05:59 (BST)
02 July 2022, 13:00 (AEST) - 04 July 2022, 14:59 (AEST)
02. Juli 2022, 05:00 (CEST) - 04. Juli 2022, 06:59 (CEST) 02 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 04 Jul. 2022, 06:59 (CEST) 02 Juil. 2022, 05:00 (CEST) - 04 Juil. 2022, 06:59 (CEST) 02 Lug. 2022, 05:00 (CEST) - 04 Lug. 2022, 06:59 (CEST) 2022/07/02 11:00 (HKT) ~ 2022/07/04 12:59 (HKT) 2022/07/02 11:00 (HKT) ~ 2022/07/04 12:59 (HKT) 2022/07/02 12:00 (KST) ~ 2022/07/04 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第二次 2022/08/27 12:00 (JST) ~ 2022/08/29 13:59 (JST) Aug. 26, 2022, 20:00 (PDT) - Aug. 28, 2022, 21:59 (PDT)
27 Aug. 2022, 04:00 (BST) - 29 Aug. 2022, 05:59 (BST)
27 Aug. 2022, 13:00 (AEST) - 29 Aug. 2022, 14:59 (AEST)
27. Aug. 2022, 05:00 (CEST) - 29. Aug. 2022, 06:59 (CEST) 27 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 29 Agosto 2022, 06:59 (CEST) 27 Août 2022, 05:00 (CEST) - 29 Août 2022, 06:59 (CEST) 27 Ago. 2022, 05:00 (CEST) - 29 Ago. 2022, 06:59 (CEST) 2022/08/27 11:00 (HKT) ~ 2022/08/29 12:59 (HKT) 2022/08/27 11:00 (HKT) ~ 2022/08/29 12:59 (HKT) 2022/08/27 12:00 (KST) ~ 2022/08/29 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
绝地求生战! 第一次 2022/07/09 12:00 (JST) ~ 2022/07/11 13:59 (JST) July 08, 2022, 20:00 (PDT) - July 10, 2022, 21:59 (PDT)
09 July 2022, 04:00 (BST) - 11 July 2022, 05:59 (BST)
09 July 2022, 13:00 (AEST) - 11 July 2022, 14:59 (AEST)
09. Juli 2022, 05:00 (CEST) - 11. Juli 2022, 06:59 (CEST) 09 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 11 Jul. 2022, 06:59 (CEST) 09 Juil. 2022, 05:00 (CEST) - 11 Juil. 2022, 06:59 (CEST) 09 Lug. 2022, 05:00 (CEST) - 11 Lug. 2022, 06:59 (CEST) 2022/07/09 11:00 (HKT) ~ 2022/07/11 12:59 (HKT) 2022/07/09 11:00 (HKT) ~ 2022/07/11 12:59 (HKT) 2022/07/09 12:00 (KST) ~ 2022/07/11 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
第二次 2022/09/10 12:00 (JST) ~ 2022/09/12 13:59 (JST) Sept. 09, 2022, 20:00 (PDT) - Sept. 11, 2022, 21:59 (PDT)
10 Sept. 2022, 04:00 (BST) - 12 Sept. 2022, 05:59 (BST)
10 Sept. 2022, 13:00 (AEST) - 12 Sept. 2022, 14:59 (AEST)
10. Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 12. Sept. 2022, 06:59 (CEST) 10 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 12 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 10 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 12 Sept. 2022, 06:59 (CEST) 10 Sett. 2022, 05:00 (CEST) - 12 Sett. 2022, 06:59 (CEST) 2022/09/10 11:00 (HKT) ~ 2022/09/12 12:59 (HKT) 2022/09/10 11:00 (HKT) ~ 2022/09/12 12:59 (HKT) 2022/09/10 12:00 (KST) ~ 2022/09/12 13:59 (KST)
最多扭蛋金币×10
报酬

每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得扭蛋金币×2哦!
掉落最多发生5次,所以最多有机会获得扭蛋金币×10!
*每次举办最多能够获得扭蛋金币×10。

并且!
与以往的战斗相比,战斗报酬金牌的掉落率提升为1.5倍!
银牌、铜牌的可获得枚数也同样提升为1.5倍!

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。