MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2022/03/24 (JST)
Mar. 23, 2022 (PDT)
24 Mar. 2022 (GMT)
24 Mar. 2022 (AEST)
24. März 2022 (CET)
24 Marzo 2022 (CET)
24 Mars 2022 (CET)
24 Mar. 2022 (CET)
2022/03/24 (HKT)
2022/03/24 (HKT)
2022/03/24 (KST)
갱신일
2022/04/14 (JST)
Apr. 13, 2022 (PDT)
14 Apr. 2022 (BST)
14 Apr. 2022 (AEST)
14. Apr. 2022 (CEST)
14 Abr. 2022 (CEST)
14 Avril 2022 (CEST)
14 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/14 (HKT)
2022/04/14 (HKT)
2022/04/14 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제 1회 2022/03/27 11:00 (JST) ~ 2022/03/27 17:00 (JST) Mar. 26, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 27, 2022, 01:00 (PDT)
27 Mar. 2022, 03:00 (BST) - 27 Mar. 2022, 09:00 (BST)
27 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Mar. 2022, 18:00 (AEST)
27. März 2022, 04:00 (CEST) - 27. März 2022, 10:00 (CEST) 27 Marzo 2022, 04:00 (CEST) - 27 Marzo 2022, 10:00 (CEST) 27 Mars 2022, 04:00 (CEST) - 27 Mars 2022, 10:00 (CEST) 27 Mar. 2022, 04:00 (CEST) - 27 Mar. 2022, 10:00 (CEST) 2022/03/27 10:00 (HKT) ~ 2022/03/27 16:00 (HKT) 2022/03/27 10:00 (HKT) ~ 2022/03/27 16:00 (HKT) 2022/03/27 11:00 (KST) ~ 2022/03/27 17:00 (KST)
제 2회 2022/04/24 11:00 (JST) ~ 2022/04/24 17:00 (JST) Apr. 23, 2022, 19:00 (PDT) - Apr. 24, 2022, 01:00 (PDT)
24 Apr. 2022, 03:00 (BST) - 24 Apr. 2022, 09:00 (BST)
24 Apr. 2022, 12:00 (AEST) - 24 Apr. 2022, 18:00 (AEST)
24. Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 24. Apr. 2022, 10:00 (CEST) 24 Abr. 2022, 04:00 (CEST) - 24 Abr. 2022, 10:00 (CEST) 24 Avril 2022, 04:00 (CEST) - 24 Avril 2022, 10:00 (CEST) 24 Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 24 Apr. 2022, 10:00 (CEST) 2022/04/24 10:00 (HKT) ~ 2022/04/24 16:00 (HKT) 2022/04/24 10:00 (HKT) ~ 2022/04/24 16:00 (HKT) 2022/04/24 11:00 (KST) ~ 2022/04/24 17:00 (KST)
제 3회 2022/05/29 11:00 (JST) ~ 2022/05/29 17:00 (JST) May 28, 2022, 19:00 (PDT) - May 29, 2022, 01:00 (PDT)
29 May 2022, 03:00 (BST) - 29 May 2022, 09:00 (BST)
29 May 2022, 12:00 (AEST) - 29 May 2022, 18:00 (AEST)
29. Mai 2022, 04:00 (CEST) - 29. Mai 2022, 10:00 (CEST) 29 Mayo 2022, 04:00 (CEST) - 29 Mayo 2022, 10:00 (CEST) 29 Mai 2022, 04:00 (CEST) - 29 Mai 2022, 10:00 (CEST) 29 Mag. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Mag. 2022, 10:00 (CEST) 2022/05/29 10:00 (HKT) ~ 2022/05/29 16:00 (HKT) 2022/05/29 10:00 (HKT) ~ 2022/05/29 16:00 (HKT) 2022/05/29 11:00 (KST) ~ 2022/05/29 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트×20
2회째 연구 포인트×20
3회째 연구 포인트×30
4회째 연구 포인트×30
5회째 Jala×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.