MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2023/12/14 (JST)
Dec. 13, 2023 (PST)
14 Dec. 2023 (GMT)
14 Dec. 2023 (AEST)
14. Dez. 2023 (CET)
14 Dic. 2023 (CET)
14 Déc. 2023 (CET)
14 Dic. 2023 (CET)
2023/12/14 (HKT)
2023/12/14 (HKT)
2023/12/14 (KST)
갱신일
2024/02/15 (JST)
Feb. 14, 2024 (PST)
15 Feb. 2024 (GMT)
15 Feb. 2024 (AEST)
15. Feb. 2024 (CET)
15 Feb. 2024 (CET)
15 Févr. 2024 (CET)
15 Feb. 2024 (CET)
2024/02/15 (HKT)
2024/02/15 (HKT)
2024/02/15 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제1회 2023/12/24 11:00 (JST) ~ 2023/12/24 17:00 (JST) Dec. 23, 2023, 18:00 (PST) - Dec. 24, 2023, 00:00 (PST)
24 Dec. 2023, 02:00 (GMT) - 24 Dec. 2023, 08:00 (GMT)
24 Dec. 2023, 12:00 (AEST) - 24 Dec. 2023, 18:00 (AEST)
24. Dez. 2023, 03:00 (CET) - 24. Dez. 2023, 09:00 (CET) 24 Dic. 2023, 03:00 (CET) - 24 Dic. 2023, 09:00 (CET) 24 Déc. 2023, 03:00 (CET) - 24 Déc. 2023, 09:00 (CET) 24 Dic. 2023, 03:00 (CET) - 24 Dic. 2023, 09:00 (CET) 2023/12/24 10:00 (HKT) ~ 2023/12/24 16:00 (HKT) 2023/12/24 10:00 (HKT) ~ 2023/12/24 16:00 (HKT) 2023/12/24 11:00 (KST) ~ 2023/12/24 17:00 (KST)
제2회 2024/01/21 11:00 (JST) ~ 2024/01/21 17:00 (JST) Jan. 20, 2024, 18:00 (PST) - Jan. 21, 2024, 00:00 (PST)
21 Jan. 2024, 02:00 (GMT) - 21 Jan. 2024, 08:00 (GMT)
21 Jan. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Jan. 2024, 18:00 (AEST)
21. Jan. 2024, 03:00 (CET) - 21. Jan. 2024, 09:00 (CET) 21 Enero 2024, 03:00 (CET) - 21 Enero 2024, 09:00 (CET) 21 Janv. 2024, 03:00 (CET) - 21 Janv. 2024, 09:00 (CET) 21 Gen. 2024, 03:00 (CET) - 21 Gen. 2024, 09:00 (CET) 2024/01/21 10:00 (HKT) ~ 2024/01/21 16:00 (HKT) 2024/01/21 10:00 (HKT) ~ 2024/01/21 16:00 (HKT) 2024/01/21 11:00 (KST) ~ 2024/01/21 17:00 (KST)
제3회 2024/02/25 11:00 (JST) ~ 2024/02/25 17:00 (JST) Feb. 24, 2024, 18:00 (PST) - Feb. 25, 2024, 00:00 (PST)
25 Feb. 2024, 02:00 (GMT) - 25 Feb. 2024, 08:00 (GMT)
25 Feb. 2024, 12:00 (AEST) - 25 Feb. 2024, 18:00 (AEST)
25. Feb. 2024, 03:00 (CET) - 25. Feb. 2024, 09:00 (CET) 25 Feb. 2024, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2024, 09:00 (CET) 25 Févr. 2024, 03:00 (CET) - 25 Févr. 2024, 09:00 (CET) 25 Feb. 2024, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2024, 09:00 (CET) 2024/02/25 10:00 (HKT) ~ 2024/02/25 16:00 (HKT) 2024/02/25 10:00 (HKT) ~ 2024/02/25 16:00 (HKT) 2024/02/25 11:00 (KST) ~ 2024/02/25 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트 ×20
2회째 연구 포인트 ×20
3회째 연구 포인트 ×30
4회째 연구 포인트 ×30
5회째 Jala ×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.