MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2023/05/18 (JST)
May 17, 2023 (PDT)
18 May 2023 (BST)
18 May 2023 (AEST)
18. Mai 2023 (CEST)
18 Mayo 2023 (CEST)
18 Mai 2023 (CEST)
18 Mag. 2023 (CEST)
2023/05/18 (HKT)
2023/05/18 (HKT)
2023/05/18 (KST)
갱신일
2023/07/06 (JST)
July 05, 2023 (PDT)
06 July 2023 (BST)
06 July 2023 (AEST)
06. Juli 2023 (CEST)
06 Jul. 2023 (CEST)
06 Juil. 2023 (CEST)
06 Lug. 2023 (CEST)
2023/07/06 (HKT)
2023/07/06 (HKT)
2023/07/06 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제1회 2023/05/28 11:00 (JST) ~ 2023/05/28 17:00 (JST) May 27, 2023, 19:00 (PDT) - May 28, 2023, 01:00 (PDT)
28 May 2023, 03:00 (BST) - 28 May 2023, 09:00 (BST)
28 May 2023, 12:00 (AEST) - 28 May 2023, 18:00 (AEST)
28. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 28. Mai 2023, 10:00 (CEST) 28 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 28 Mayo 2023, 10:00 (CEST) 28 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 28 Mai 2023, 10:00 (CEST) 28 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Mag. 2023, 10:00 (CEST) 2023/05/28 10:00 (HKT) ~ 2023/05/28 16:00 (HKT) 2023/05/28 10:00 (HKT) ~ 2023/05/28 16:00 (HKT) 2023/05/28 11:00 (KST) ~ 2023/05/28 17:00 (KST)
제2회 2023/06/25 11:00 (JST) ~ 2023/06/25 17:00 (JST) June 24, 2023, 19:00 (PDT) - June 25, 2023, 01:00 (PDT)
25 June 2023, 03:00 (BST) - 25 June 2023, 09:00 (BST)
25 June 2023, 12:00 (AEST) - 25 June 2023, 18:00 (AEST)
25. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 25. Juni 2023, 10:00 (CEST) 25 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 25 Jun. 2023, 10:00 (CEST) 25 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 25 Juin 2023, 10:00 (CEST) 25 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 25 Giu. 2023, 10:00 (CEST) 2023/06/25 10:00 (HKT) ~ 2023/06/25 16:00 (HKT) 2023/06/25 10:00 (HKT) ~ 2023/06/25 16:00 (HKT) 2023/06/25 11:00 (KST) ~ 2023/06/25 17:00 (KST)
제3회 2023/07/30 11:00 (JST) ~ 2023/07/30 17:00 (JST) July 29, 2023, 19:00 (PDT) - July 30, 2023, 01:00 (PDT)
30 July 2023, 03:00 (BST) - 30 July 2023, 09:00 (BST)
30 July 2023, 12:00 (AEST) - 30 July 2023, 18:00 (AEST)
30. Juli 2023, 04:00 (CEST) - 30. Juli 2023, 10:00 (CEST) 30 Jul. 2023, 04:00 (CEST) - 30 Jul. 2023, 10:00 (CEST) 30 Juil. 2023, 04:00 (CEST) - 30 Juil. 2023, 10:00 (CEST) 30 Lug. 2023, 04:00 (CEST) - 30 Lug. 2023, 10:00 (CEST) 2023/07/30 10:00 (HKT) ~ 2023/07/30 16:00 (HKT) 2023/07/30 10:00 (HKT) ~ 2023/07/30 16:00 (HKT) 2023/07/30 11:00 (KST) ~ 2023/07/30 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트 ×20
2회째 연구 포인트 ×20
3회째 연구 포인트 ×30
4회째 연구 포인트 ×30
5회째 Jala ×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.