MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2022/10/06 (JST)
Oct. 05, 2022 (PDT)
06 Oct. 2022 (BST)
06 Oct. 2022 (AEST)
06. Okt. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Ott. 2022 (CEST)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (KST)
갱신일
2022/12/01 (JST)
Nov. 30, 2022 (PST)
01 Dec. 2022 (GMT)
01 Dec. 2022 (AEST)
01. Dez. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
01 Déc. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제1회 2022/10/30 11:00 (JST) ~ 2022/10/30 17:00 (JST) Oct. 29, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2022, 01:00 (PDT)
30 Oct. 2022, 02:00 (GMT) - 30 Oct. 2022, 08:00 (GMT)
30 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 30 Oct. 2022, 18:00 (AEST)
30. Okt. 2022, 03:00 (CET) - 30. Okt. 2022, 09:00 (CET) 30 Oct. 2022, 03:00 (CET) - 30 Oct. 2022, 09:00 (CET) 30 Oct. 2022, 03:00 (CET) - 30 Oct. 2022, 09:00 (CET) 30 Ott. 2022, 03:00 (CET) - 30 Ott. 2022, 09:00 (CET) 2022/10/30 10:00 (HKT) ~ 2022/10/30 16:00 (HKT) 2022/10/30 10:00 (HKT) ~ 2022/10/30 16:00 (HKT) 2022/10/30 11:00 (KST) ~ 2022/10/30 17:00 (KST)
제2회 2022/11/27 11:00 (JST) ~ 2022/11/27 17:00 (JST) Nov. 26, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2022, 00:00 (PST)
27 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 27 Nov. 2022, 08:00 (GMT)
27 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Nov. 2022, 18:00 (AEST)
27. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27. Nov. 2022, 09:00 (CET) 27 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2022, 09:00 (CET) 27 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2022, 09:00 (CET) 27 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2022, 09:00 (CET) 2022/11/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/27 16:00 (HKT) 2022/11/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/27 16:00 (HKT) 2022/11/27 11:00 (KST) ~ 2022/11/27 17:00 (KST)
제3회 2022/12/25 11:00 (JST) ~ 2022/12/25 17:00 (JST) Dec. 24, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2022, 00:00 (PST)
25 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 25 Dec. 2022, 08:00 (GMT)
25 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Dec. 2022, 18:00 (AEST)
25. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 25. Dez. 2022, 09:00 (CET) 25 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 25 Dic. 2022, 09:00 (CET) 25 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 25 Déc. 2022, 09:00 (CET) 25 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 25 Dic. 2022, 09:00 (CET) 2022/12/25 10:00 (HKT) ~ 2022/12/25 16:00 (HKT) 2022/12/25 10:00 (HKT) ~ 2022/12/25 16:00 (HKT) 2022/12/25 11:00 (KST) ~ 2022/12/25 17:00 (KST)
제4회 2023/01/08 11:00 (JST) ~ 2023/01/08 17:00 (JST) Jan. 07, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2023, 00:00 (PST)
08 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 08 Jan. 2023, 08:00 (GMT)
08 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 08 Jan. 2023, 18:00 (AEST)
08. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 08. Jan. 2023, 09:00 (CET) 08 Enero 2023, 03:00 (CET) - 08 Enero 2023, 09:00 (CET) 08 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 08 Janv. 2023, 09:00 (CET) 08 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 08 Gen. 2023, 09:00 (CET) 2023/01/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/08 16:00 (HKT) 2023/01/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/08 16:00 (HKT) 2023/01/08 11:00 (KST) ~ 2023/01/08 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트×20
2회째 연구 포인트×20
3회째 연구 포인트×30
4회째 연구 포인트×30
5회째 Jala×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.