MENU CLOSE

공지사항

900만 다운로드 달성 기념 공지

게시일
2022/06/02 (JST)
June 01, 2022 (PDT)
02 June 2022 (BST)
02 June 2022 (AEST)
02. Juni 2022 (CEST)
02 Jun. 2022 (CEST)
02 Juin 2022 (CEST)
02 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (KST)
갱신일
2022/06/02 (JST)
June 01, 2022 (PDT)
02 June 2022 (BST)
02 June 2022 (AEST)
02. Juni 2022 (CEST)
02 Jun. 2022 (CEST)
02 Juin 2022 (CEST)
02 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (KST)
                

Ninjala 운영진입니다.

Ninjala가 전 세계 다운로드 900만 건을 달성했습니다!
모든 유저분들에게 진심으로 감사의 말씀 드립니다.
900만 다운로드 기념 선물로 다음의 아이템을 게임 내 메일로 배포했습니다. 배포 기간 중 수령해 주세요.

【대상】
모든 유저

【배포 내용】
 ・100 Jala (무료)

【수령 기간】

2022/06/02 15:00 (JST) ~ 2022/06/30 10:59 (JST) June 01, 2022, 23:00 (PDT) - June 29, 2022, 18:59 (PDT)
02 June 2022, 07:00 (BST) - 30 June 2022, 02:59 (BST)
02 June 2022, 16:00 (AEST) - 30 June 2022, 11:59 (AEST)
02. Juni 2022, 08:00 (CEST) - 30. Juni 2022, 03:59 (CEST) 02 Jun. 2022, 08:00 (CEST) - 30 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 02 Juin 2022, 08:00 (CEST) - 30 Juin 2022, 03:59 (CEST) 02 Giu. 2022, 08:00 (CEST) - 30 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/06/02 14:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/02 14:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/02 15:00 (KST) ~ 2022/06/30 10:59 (KST)

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.