MENU CLOSE

공지사항

GOEMON Matsuri

게시일
2021/09/30 (JST)
Sept. 29, 2021 (PDT)
30 Sept. 2021 (BST)
30 Sept. 2021 (AEST)
30. Sept. 2021 (CEST)
30 Sept. 2021 (CEST)
30 Sept. 2021 (CEST)
30 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/30 (HKT)
2021/09/30 (HKT)
2021/09/30 (KST)
갱신일
2021/09/30 (JST)
Sept. 29, 2021 (PDT)
30 Sept. 2021 (BST)
30 Sept. 2021 (AEST)
30. Sept. 2021 (CEST)
30 Sept. 2021 (CEST)
30 Sept. 2021 (CEST)
30 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/30 (HKT)
2021/09/30 (HKT)
2021/09/30 (KST)
                

천하제일의 닌자 의적 GOEMON 등장!

또다시 GOEMON이 Jala를 배포하러 왔다!
기간 중 로그인하면, 300 Jala를 받을 수 있습니다!

'나쁜 놈들로부터 훔친 Jala를 대방출!
Matsuri 중에 '로그인'한 모두에게 Jala를 줄게!
어디에 쓰냐고? 역시 '콜라보'에 운을 맡겨보는 건 어때!
그럼 또 봐! 안녕!'

개최 기간
개최 기간 보상
2021/10/07 11:00 (JST) ~ 2021/11/08 10:59 (JST)
Oct. 06, 2021, 19:00 (PDT) - Nov. 07, 2021, 17:59 (PST)
07 Oct. 2021, 03:00 (BST) - 08 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
07 Oct. 2021, 12:00 (AEST) - 08 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
07. Okt. 2021, 04:00 (CEST) - 08. Nov. 2021, 02:59 (CET)
07 Oct. 2021, 04:00 (CEST) - 08 Nov. 2021, 02:59 (CET)
07 Oct. 2021, 04:00 (CEST) - 08 Nov. 2021, 02:59 (CET)
07 Ott. 2021, 04:00 (CEST) - 08 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/10/07 10:00 (HKT) ~ 2021/11/08 09:59 (HKT)
2021/10/07 10:00 (HKT) ~ 2021/11/08 09:59 (HKT)
2021/10/07 11:00 (KST) ~ 2021/11/08 10:59 (KST)
300 Jala

※기간 중에 로그인하면, 게임 내 메일로 Jala가 지급됩니다.