MENU CLOSE

Ninjala 第16賽季

[更新]
2024/04/04 11:00 (JST)
Apr. 03, 2024, 19:00 (PDT)
04 Apr. 2024, 03:00 (BST)
04 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
04. Apr. 2024, 04:00 (CEST)
04 Abr. 2024, 04:00 (CEST)
04 Avril 2024, 04:00 (CEST)
04 Apr. 2024, 04:00 (CEST)
2024/04/04 10:00 (HKT)
2024/04/04 10:00 (HKT)
2024/04/04 11:00 (KST)
第16賽季 行程表
結束日期
2024/06/20 11:00 (JST)
June 19, 2024, 19:00 (PDT)
20 June 2024, 03:00 (BST)
20 June 2024, 12:00 (AEST)
20. Juni 2024, 04:00 (CEST)
20 Jun. 2024, 04:00 (CEST)
20 Juin 2024, 04:00 (CEST)
20 Giu. 2024, 04:00 (CEST)
2024/06/20 10:00 (HKT)
2024/06/20 10:00 (HKT)
2024/06/20 11:00 (KST)

第16賽季的主題是「日本神話」 除了以日本神話為靈感來源的套裝以外,還有許多流行且充滿活力的服裝!歡迎透過Ninjala通行證跟忍者商店獲得以上內容!

第16賽季也盡情享受Ninjala吧!

使用「Ninjala通行證」,就能隨著遊戲進度獲得限定虛擬人物及大量Jala! 使用獲得的Jala享受商店的美好吧!

在Ninjala中,不但可以打造虛擬人物的外觀,也有許多戰鬥相關的裝飾元素可供選擇!
第16賽季中新增了各種風格獨特的表情動作、貼圖、泡泡糖替身及IPPON裝飾,可以讓您更加表現自我! 快來裝飾屬於自己的戰鬥風格吧!