MENU CLOSE

通知

Ninjala 第2賽季開幕!

刊載日
2020/08/27 (JST)
Aug. 27, 2020 (PDT)
27 Aug. 2020 (BST)
27 Aug. 2020 (AEST)
27 Aug. 2020 (CEST)
27 Agosto 2020 (CEST)
27 Août 2020 (CEST)
27 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (KST)
更新日
2020/08/27 (JST)
Aug. 27, 2020 (PDT)
27 Aug. 2020 (BST)
27 Aug. 2020 (AEST)
27 Aug. 2020 (CEST)
27 Agosto 2020 (CEST)
27 Août 2020 (CEST)
27 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (HKT)
2020/08/27 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。

配合第2賽季開幕,我們將為您提供賽季的相關資訊!

第2賽季的主題是「運動」!

活動時間

2020/08/27 16:00 (JST) ~ 2020/10/29 10:59 (JST) Aug. 27, 2020, 00:00 (PDT) - Oct. 28, 2020, 18:59 (PDT)
27 Aug. 2020, 08:00 (BST) - 29 Oct. 2020, 01:59 (GMT)
27 Aug. 2020, 17:00 (AEST) - 29 Oct. 2020, 11:59 (AEST)
27 Aug. 2020, 09:00 (CEST) - 29 Okt. 2020, 02:59 (CET) 27 Agosto 2020, 09:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET) 27 Août 2020, 09:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET) 27 Ago. 2020, 09:00 (CEST) - 29 Ott. 2020, 02:59 (CET) 2020/08/27 15:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT) 2020/08/27 15:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT) 2020/08/27 16:00 (KST) ~ 2020/10/29 10:59 (KST)

各種以運動為靈感來源的裝飾道具及Ninjala通行證資訊大公開!
第2賽季詳情請點這裡!

新泡泡糖武器「滑板型」登場!

本賽季新增了祭典滑板、嚼嚼滑板、快飛衝浪板、忍者寬板等4種新武器!

關於各武器的特徵請見這裡。

新關卡「忍者城」登場!

機關重重!充滿日式風格的新關卡「忍者城」登場!

關於忍者城的外觀請見這裡。

每人限定一次1000 Jala登場!

現在只要花費HKD35就能獲得1000 Jala!
每個帳號都有一次購買機會!

快來用Jala換得Ninjala通行證,享受第2賽季的樂趣吧!

還請各位玩家繼續支持Ninjala。