MENU CLOSE

通知

第一次 實力差距配對機制改善測試

刊載日
2021/11/04 (JST)
Nov. 03, 2021 (PDT)
04 Nov. 2021 (GMT)
04 Nov. 2021 (AEST)
04. Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (KST)
更新日
2021/11/04 (JST)
Nov. 03, 2021 (PDT)
04 Nov. 2021 (GMT)
04 Nov. 2021 (AEST)
04. Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
04 Nov. 2021 (CET)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (HKT)
2021/11/04 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。
至今為止,我們已收到來自眾多玩家對於「與實力差距大的對手進行配對」一事所提供的許多意見。

為改善此「實力差距配對」,將期間限定實施為期1星期的配對處理調整與測試。

實施期間

 

2021/11/11 11:00 (JST) ~ 2021/11/18 10:59 (JST)
Nov. 10, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 17, 2021, 17:59 (PST)
11 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 18 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
11 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 18 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
11. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18. Nov. 2021, 02:59 (CET)
11 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18 Nov. 2021, 02:59 (CET)
11 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18 Nov. 2021, 02:59 (CET)
11 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 18 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/11 10:00 (HKT) ~ 2021/11/18 09:59 (HKT)
2021/11/11 10:00 (HKT) ~ 2021/11/18 09:59 (HKT)
2021/11/11 11:00 (KST) ~ 2021/11/18 10:59 (KST)

 

對象戰鬥

.立即開戰
.Ninjala對戰
※自由競賽/排名競賽、大亂鬥/團隊戰等任一規則皆為對象內

主要調整內容

Ninjala中,直到經過一定時間為止都不會和實力有所差距的對手進行配對。
本次透過延長該時間,調整為更容易與實力相近的對手進行配對。

特別是排名競賽會以「階級=實力」為思考核心,將變得更容易和階級相近的對手進行配對。

然而,受到此調整影響,至戰鬥開始為止的等待時間可能將會變得更長。
此外,也有可能增加在未滿8人的狀態下開始戰鬥的頻率。

希望各位玩家能協助配合

在測試期間內參加對象戰鬥,就能幫助我們蒐集更多資料以便進行改善。
敬請各位玩家協助配合。

作為協助配合的謝禮,我們將會發送以下道具給期間內登入的各位玩家。

協助配合的謝禮 轉蛋硬幣×30

還請各位玩家繼續支持Ninjala。