MENU CLOSE

通知

【期間限定】電馭星期一2020 每人限定一次的付費Jala開始販售

刊載日
2020/11/24 (JST)
Nov. 23, 2020 (PST)
24 Nov. 2020 (GMT)
24 Nov. 2020 (AEST)
24 Nov. 2020 (CET)
24 Nov. 2020 (CET)
24 Nov. 2020 (CET)
24 Nov. 2020 (CET)
2020/11/24 (HKT)
2020/11/24 (HKT)
2020/11/24 (KST)
更新日
2020/11/24 (JST)
Nov. 23, 2020 (PST)
24 Nov. 2020 (GMT)
24 Nov. 2020 (AEST)
24 Nov. 2020 (CET)
24 Nov. 2020 (CET)
24 Nov. 2020 (CET)
24 Nov. 2020 (CET)
2020/11/24 (HKT)
2020/11/24 (HKT)
2020/11/24 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

為紀念電馭星期一,我們將提供特別的Jala優惠!
歡迎用來購買Ninjala通行證及各種套裝!
 

【期間限定】電馭星期一2020 每人限定一次2000 Jala

售價 HKD78(含稅)

【期間限定】電馭星期一2020 每人限定一次5600 Jala

售價 HKD198(含稅)

【期間限定】電馭星期一2020 每人限定一次10000 Jala

售價 HKD318(含稅)

※本商品每個帳號僅限購買1次。

※遊戲內的貨幣有「付費Jala」與「免費Jala」兩種。使用Jala時,如果同時持有兩種Jala,將會優先消耗付費Jala。

※僅限日本的Nintendo eShop,付費Jala的有效期限為購買日起150天。

販售時間
2020/11/27 11:00 (JST) ~ 2020/12/01 14:59 (JST)
Nov. 26, 2020, 18:00 (PST) - Nov. 30, 2020, 21:59 (PST)
27 Nov. 2020, 02:00 (GMT) - 01 Dec. 2020, 05:59 (GMT)
27 Nov. 2020, 12:00 (AEST) - 01 Dec. 2020, 15:59 (AEST)
27 Nov. 2020, 03:00 (CET) - 01 Dez. 2020, 06:59 (CET)
27 Nov. 2020, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2020, 06:59 (CET)
27 Nov. 2020, 03:00 (CET) - 01 Déc. 2020, 06:59 (CET)
27 Nov. 2020, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2020, 06:59 (CET)
2020/11/27 10:00 (HKT) ~ 2020/12/01 13:59 (HKT)
2020/11/27 10:00 (HKT) ~ 2020/12/01 13:59 (HKT)
2020/11/27 11:00 (KST) ~ 2020/12/01 14:59 (KST)

 

還請各位玩家繼續支持Ninjala。