MENU CLOSE

通知

Ninjala競賽的戰鬥獎勵!

刊載日
2023/08/17 (JST)
Aug. 16, 2023 (PDT)
17 Aug. 2023 (BST)
17 Aug. 2023 (AEST)
17. Aug. 2023 (CEST)
17 Agosto 2023 (CEST)
17 Août 2023 (CEST)
17 Ago. 2023 (CEST)
2023/08/17 (HKT)
2023/08/17 (HKT)
2023/08/17 (KST)
更新日
2023/09/14 (JST)
Sept. 13, 2023 (PDT)
14 Sept. 2023 (BST)
14 Sept. 2023 (AEST)
14. Sept. 2023 (CEST)
14 Sept. 2023 (CEST)
14 Sept. 2023 (CEST)
14 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/14 (HKT)
2023/09/14 (HKT)
2023/09/14 (KST)
                

參加Ninjala競賽來獲得戰鬥獎勵吧!

期間內,根據Ninjala競賽的戰鬥次數可以獲得各式各樣的報酬!
以進入排行榜上位名次為目標,並獲得豪華的戰鬥獎勵吧!

活動時間

第一次 2023/08/27 11:00 (JST) ~ 2023/08/27 17:00 (JST) Aug. 26, 2023, 19:00 (PDT) - Aug. 27, 2023, 01:00 (PDT)
27 Aug. 2023, 03:00 (BST) - 27 Aug. 2023, 09:00 (BST)
27 Aug. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Aug. 2023, 18:00 (AEST)
27. Aug. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Aug. 2023, 10:00 (CEST) 27 Agosto 2023, 04:00 (CEST) - 27 Agosto 2023, 10:00 (CEST) 27 Août 2023, 04:00 (CEST) - 27 Août 2023, 10:00 (CEST) 27 Ago. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Ago. 2023, 10:00 (CEST) 2023/08/27 10:00 (HKT) ~ 2023/08/27 16:00 (HKT) 2023/08/27 10:00 (HKT) ~ 2023/08/27 16:00 (HKT) 2023/08/27 11:00 (KST) ~ 2023/08/27 17:00 (KST)
第二次 2023/09/24 11:00 (JST) ~ 2023/09/24 17:00 (JST) Sept. 23, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 24, 2023, 01:00 (PDT)
24 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 24 Sept. 2023, 09:00 (BST)
24 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 24 Sept. 2023, 18:00 (AEST)
24. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24. Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sett. 2023, 10:00 (CEST) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 16:00 (HKT) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 16:00 (HKT) 2023/09/24 11:00 (KST) ~ 2023/09/24 17:00 (KST)

戰鬥獎勵

第1次 研究點數×20
第2次 研究點數×20
第3次 研究點數×30
第4次 研究點數×30
第5次 Jala×100

※獲得分數500pt以上的戰鬥計為1次。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。
※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。