MENU CLOSE

通知

Ninjala競賽的戰鬥獎勵!

刊載日
2022/10/06 (JST)
Oct. 05, 2022 (PDT)
06 Oct. 2022 (BST)
06 Oct. 2022 (AEST)
06. Okt. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Ott. 2022 (CEST)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (KST)
更新日
2022/12/01 (JST)
Nov. 30, 2022 (PST)
01 Dec. 2022 (GMT)
01 Dec. 2022 (AEST)
01. Dez. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
01 Déc. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (KST)
                

參加Ninjala競賽來獲得戰鬥獎勵吧!

期間內,根據Ninjala競賽的戰鬥次數可以獲得各式各樣的報酬!
以進入排行榜上位名次為目標,並獲得豪華的戰鬥獎勵吧!

活動時間

第一次 2022/10/30 11:00 (JST) ~ 2022/10/30 17:00 (JST) Oct. 29, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2022, 01:00 (PDT)
30 Oct. 2022, 02:00 (GMT) - 30 Oct. 2022, 08:00 (GMT)
30 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 30 Oct. 2022, 18:00 (AEST)
30. Okt. 2022, 03:00 (CET) - 30. Okt. 2022, 09:00 (CET) 30 Oct. 2022, 03:00 (CET) - 30 Oct. 2022, 09:00 (CET) 30 Oct. 2022, 03:00 (CET) - 30 Oct. 2022, 09:00 (CET) 30 Ott. 2022, 03:00 (CET) - 30 Ott. 2022, 09:00 (CET) 2022/10/30 10:00 (HKT) ~ 2022/10/30 16:00 (HKT) 2022/10/30 10:00 (HKT) ~ 2022/10/30 16:00 (HKT) 2022/10/30 11:00 (KST) ~ 2022/10/30 17:00 (KST)
第二次 2022/11/27 11:00 (JST) ~ 2022/11/27 17:00 (JST) Nov. 26, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2022, 00:00 (PST)
27 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 27 Nov. 2022, 08:00 (GMT)
27 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Nov. 2022, 18:00 (AEST)
27. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27. Nov. 2022, 09:00 (CET) 27 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2022, 09:00 (CET) 27 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2022, 09:00 (CET) 27 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2022, 09:00 (CET) 2022/11/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/27 16:00 (HKT) 2022/11/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/27 16:00 (HKT) 2022/11/27 11:00 (KST) ~ 2022/11/27 17:00 (KST)
第三次 2022/12/25 11:00 (JST) ~ 2022/12/25 17:00 (JST) Dec. 24, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2022, 00:00 (PST)
25 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 25 Dec. 2022, 08:00 (GMT)
25 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Dec. 2022, 18:00 (AEST)
25. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 25. Dez. 2022, 09:00 (CET) 25 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 25 Dic. 2022, 09:00 (CET) 25 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 25 Déc. 2022, 09:00 (CET) 25 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 25 Dic. 2022, 09:00 (CET) 2022/12/25 10:00 (HKT) ~ 2022/12/25 16:00 (HKT) 2022/12/25 10:00 (HKT) ~ 2022/12/25 16:00 (HKT) 2022/12/25 11:00 (KST) ~ 2022/12/25 17:00 (KST)
第四次 2023/01/08 11:00 (JST) ~ 2023/01/08 17:00 (JST) Jan. 07, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2023, 00:00 (PST)
08 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 08 Jan. 2023, 08:00 (GMT)
08 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 08 Jan. 2023, 18:00 (AEST)
08. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 08. Jan. 2023, 09:00 (CET) 08 Enero 2023, 03:00 (CET) - 08 Enero 2023, 09:00 (CET) 08 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 08 Janv. 2023, 09:00 (CET) 08 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 08 Gen. 2023, 09:00 (CET) 2023/01/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/08 16:00 (HKT) 2023/01/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/08 16:00 (HKT) 2023/01/08 11:00 (KST) ~ 2023/01/08 17:00 (KST)

戰鬥獎勵

第1次 研究點數×20
第2次 研究點數×20
第3次 研究點數×30
第4次 研究點數×30
第5次 Jala×100

※獲得分數500pt以上的戰鬥計為1次。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。
※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。