MENU CLOSE

通知

Ninjala競賽的戰鬥獎勵!

刊載日
2022/06/16 (JST)
June 16, 2022 (PDT)
16 June 2022 (BST)
16 June 2022 (AEST)
16. Juni 2022 (CEST)
16 Jun. 2022 (CEST)
16 Juin 2022 (CEST)
16 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (HKT)
2022/06/16 (KST)
更新日
2022/09/01 (JST)
Aug. 31, 2022 (PDT)
01 Sept. 2022 (BST)
01 Sept. 2022 (AEST)
01. Sept. 2022 (CEST)
01 Sept. 2022 (CEST)
01 Sept. 2022 (CEST)
01 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/01 (HKT)
2022/09/01 (HKT)
2022/09/01 (KST)
                

參加Ninjala競賽來獲得戰鬥獎勵吧!

期間內,根據Ninjala競賽的戰鬥次數可以獲得各式各樣的報酬!
以進入排行榜上位名次為目標,並獲得豪華的戰鬥獎勵吧!

活動時間

第一次 2022/06/26 11:00 (JST) ~ 2022/06/26 17:00 (JST) June 25, 2022, 19:00 (PDT) - June 26, 2022, 01:00 (PDT)
26 June 2022, 03:00 (BST) - 26 June 2022, 09:00 (BST)
26 June 2022, 12:00 (AEST) - 26 June 2022, 18:00 (AEST)
26. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 26. Juni 2022, 10:00 (CEST) 26 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 26 Jun. 2022, 10:00 (CEST) 26 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 26 Juin 2022, 10:00 (CEST) 26 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 26 Giu. 2022, 10:00 (CEST) 2022/06/26 10:00 (HKT) ~ 2022/06/26 16:00 (HKT) 2022/06/26 10:00 (HKT) ~ 2022/06/26 16:00 (HKT) 2022/06/26 11:00 (KST) ~ 2022/06/26 17:00 (KST)
第二次 2022/07/10 11:00 (JST) ~ 2022/07/10 17:00 (JST) July 09, 2022, 19:00 (PDT) - July 10, 2022, 01:00 (PDT)
10 July 2022, 03:00 (BST) - 10 July 2022, 09:00 (BST)
10 July 2022, 12:00 (AEST) - 10 July 2022, 18:00 (AEST)
10. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 10. Juli 2022, 10:00 (CEST) 10 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Jul. 2022, 10:00 (CEST) 10 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Juil. 2022, 10:00 (CEST) 10 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Lug. 2022, 10:00 (CEST) 2022/07/10 10:00 (HKT) ~ 2022/07/10 16:00 (HKT) 2022/07/10 10:00 (HKT) ~ 2022/07/10 16:00 (HKT) 2022/07/10 11:00 (KST) ~ 2022/07/10 17:00 (KST)
第三次 2022/07/31 11:00 (JST) ~ 2022/07/31 17:00 (JST)
2022/08/14 11:00 (JST) ~ 2022/08/14 17:00 (JST)
July 30, 2022, 19:00 (PDT) - July 31, 2022, 01:00 (PDT)
Aug. 13, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 14, 2022, 01:00 (PDT)
31 July 2022, 03:00 (BST) - 31 July 2022, 09:00 (BST)
14 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 14 Aug. 2022, 09:00 (BST)
31 July 2022, 12:00 (AEST) - 31 July 2022, 18:00 (AEST)
14 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 14 Aug. 2022, 18:00 (AEST)
31. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 31. Juli 2022, 10:00 (CEST)
14. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 14. Aug. 2022, 10:00 (CEST)
31 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 31 Jul. 2022, 10:00 (CEST)
14 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 14 Agosto 2022, 10:00 (CEST)
31 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 31 Juil. 2022, 10:00 (CEST)
14 Août 2022, 04:00 (CEST) - 14 Août 2022, 10:00 (CEST)
31 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 31 Lug. 2022, 10:00 (CEST)
14 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Ago. 2022, 10:00 (CEST)
2022/07/31 10:00 (HKT) ~ 2022/07/31 16:00 (HKT)
2022/08/14 10:00 (HKT) ~ 2022/08/14 16:00 (HKT)
2022/07/31 10:00 (HKT) ~ 2022/07/31 16:00 (HKT)
2022/08/14 10:00 (HKT) ~ 2022/08/14 16:00 (HKT)
2022/07/31 11:00 (KST) ~ 2022/07/31 17:00 (KST)
2022/08/14 11:00 (KST) ~ 2022/08/14 17:00 (KST)
第四次 2022/08/21 11:00 (JST) ~ 2022/08/21 17:00 (JST) Aug. 20, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 21, 2022, 01:00 (PDT)
21 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 21 Aug. 2022, 09:00 (BST)
21 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 21 Aug. 2022, 18:00 (AEST)
21. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 21. Aug. 2022, 10:00 (CEST) 21 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 21 Agosto 2022, 10:00 (CEST) 21 Août 2022, 04:00 (CEST) - 21 Août 2022, 10:00 (CEST) 21 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 21 Ago. 2022, 10:00 (CEST) 2022/08/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/21 16:00 (HKT) 2022/08/21 10:00 (HKT) ~ 2022/08/21 16:00 (HKT) 2022/08/21 11:00 (KST) ~ 2022/08/21 17:00 (KST)
第五次 2022/08/28 11:00 (JST) ~ 2022/08/28 17:00 (JST) Aug. 27, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 28, 2022, 01:00 (PDT)
28 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 28 Aug. 2022, 09:00 (BST)
28 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 28 Aug. 2022, 18:00 (AEST)
28. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 28. Aug. 2022, 10:00 (CEST) 28 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 28 Agosto 2022, 10:00 (CEST) 28 Août 2022, 04:00 (CEST) - 28 Août 2022, 10:00 (CEST) 28 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Ago. 2022, 10:00 (CEST) 2022/08/28 10:00 (HKT) ~ 2022/08/28 16:00 (HKT) 2022/08/28 10:00 (HKT) ~ 2022/08/28 16:00 (HKT) 2022/08/28 11:00 (KST) ~ 2022/08/28 17:00 (KST)
第六次 2022/09/25 11:00 (JST) ~ 2022/09/25 17:00 (JST) Sept. 24, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 25, 2022, 01:00 (PDT)
25 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 25 Sept. 2022, 09:00 (BST)
25 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Sept. 2022, 18:00 (AEST)
25. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Sept. 2022, 10:00 (CEST) 25 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 10:00 (CEST) 25 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 10:00 (CEST) 25 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sett. 2022, 10:00 (CEST) 2022/09/25 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 16:00 (HKT) 2022/09/25 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 16:00 (HKT) 2022/09/25 11:00 (KST) ~ 2022/09/25 17:00 (KST)

戰鬥獎勵

第1次 研究點數×20
第2次 研究點數×20
第3次 研究點數×30
第4次 研究點數×30
第5次 Jala×100

※獲得分數500pt以上的戰鬥計為1次。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。
※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。