MENU CLOSE

通知

900萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2022/06/02 (JST)
June 01, 2022 (PDT)
02 June 2022 (BST)
02 June 2022 (AEST)
02. Juni 2022 (CEST)
02 Jun. 2022 (CEST)
02 Juin 2022 (CEST)
02 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (KST)
更新日
2022/06/02 (JST)
June 01, 2022 (PDT)
02 June 2022 (BST)
02 June 2022 (AEST)
02. Juni 2022 (CEST)
02 Jun. 2022 (CEST)
02 Juin 2022 (CEST)
02 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (HKT)
2022/06/02 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破900萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。
為紀念突破900萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2022/06/02 15:00 (JST) ~ 2022/06/30 10:59 (JST) June 01, 2022, 23:00 (PDT) - June 29, 2022, 18:59 (PDT)
02 June 2022, 07:00 (BST) - 30 June 2022, 02:59 (BST)
02 June 2022, 16:00 (AEST) - 30 June 2022, 11:59 (AEST)
02. Juni 2022, 08:00 (CEST) - 30. Juni 2022, 03:59 (CEST) 02 Jun. 2022, 08:00 (CEST) - 30 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 02 Juin 2022, 08:00 (CEST) - 30 Juin 2022, 03:59 (CEST) 02 Giu. 2022, 08:00 (CEST) - 30 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/06/02 14:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/02 14:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/02 15:00 (KST) ~ 2022/06/30 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。