MENU CLOSE

通知

800萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2021/10/14 (JST)
Oct. 13, 2021 (PDT)
14 Oct. 2021 (BST)
14 Oct. 2021 (AEST)
14. Okt. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Ott. 2021 (CEST)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (KST)
更新日
2021/10/14 (JST)
Oct. 13, 2021 (PDT)
14 Oct. 2021 (BST)
14 Oct. 2021 (AEST)
14. Okt. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Oct. 2021 (CEST)
14 Ott. 2021 (CEST)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (HKT)
2021/10/14 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破800萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。
為紀念突破800萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2021/10/14 12:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Oct. 13, 2021, 20:00 (PDT) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
14 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
14 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
14. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
14 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
14 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
14 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/10/14 11:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/10/14 11:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/10/14 12:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。