MENU CLOSE

通知

700萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2021/05/20 (JST)
May 19, 2021 (PDT)
20 May 2021 (BST)
20 May 2021 (AEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mayo 2021 (CEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mag. 2021 (CEST)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (KST)
更新日
2021/05/20 (JST)
May 19, 2021 (PDT)
20 May 2021 (BST)
20 May 2021 (AEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mayo 2021 (CEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mag. 2021 (CEST)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破700萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。
為紀念突破700萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2021/05/20 12:00 (JST) ~ 2021/06/17 10:59 (JST)
May 19, 2021, 20:00 (PDT) - June 16, 2021, 18:59 (PDT)
20 May 2021, 04:00 (BST) - 17 June 2021, 02:59 (BST)
20 May 2021, 13:00 (AEST) - 17 June 2021, 11:59 (AEST)
20 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 17 Juni 2021, 03:59 (CEST)
20 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 17 Jun. 2021, 03:59 (CEST)
20 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 17 Juin 2021, 03:59 (CEST)
20 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 17 Giu. 2021, 03:59 (CEST)
2021/05/20 11:00 (HKT) ~ 2021/06/17 09:59 (HKT)
2021/05/20 11:00 (HKT) ~ 2021/06/17 09:59 (HKT)
2021/05/20 12:00 (KST) ~ 2021/06/17 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。