MENU CLOSE

通知

600萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2021/01/21 (JST)
Jan. 20, 2021 (PST)
21 Jan. 2021 (GMT)
21 Jan. 2021 (AEST)
21 Jan. 2021 (CET)
21 Enero 2021 (CET)
21 Janv. 2021 (CET)
21 Gen. 2021 (CET)
2021/01/21 (HKT)
2021/01/21 (HKT)
2021/01/21 (KST)
更新日
2021/01/21 (JST)
Jan. 20, 2021 (PST)
21 Jan. 2021 (GMT)
21 Jan. 2021 (AEST)
21 Jan. 2021 (CET)
21 Enero 2021 (CET)
21 Janv. 2021 (CET)
21 Gen. 2021 (CET)
2021/01/21 (HKT)
2021/01/21 (HKT)
2021/01/21 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破600萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。
為紀念突破600萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2021/01/21 15:00 (JST) ~ 2021/03/25 10:59 (JST)
Jan. 20, 2021, 22:00 (PST) - Mar. 24, 2021, 18:59 (PDT)
21 Jan. 2021, 06:00 (GMT) - 25 Mar. 2021, 01:59 (GMT)
21 Jan. 2021, 16:00 (AEST) - 25 Mar. 2021, 11:59 (AEST)
21 Jan. 2021, 07:00 (CET) - 25 März 2021, 02:59 (CET)
21 Enero 2021, 07:00 (CET) - 25 Marzo 2021, 02:59 (CET)
21 Janv. 2021, 07:00 (CET) - 25 Mars 2021, 02:59 (CET)
21 Gen. 2021, 07:00 (CET) - 25 Mar. 2021, 02:59 (CET)
2021/01/21 14:00 (HKT) ~ 2021/03/25 09:59 (HKT)
2021/01/21 14:00 (HKT) ~ 2021/03/25 09:59 (HKT)
2021/01/21 15:00 (KST) ~ 2021/03/25 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。