MENU CLOSE

通知

500萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2020/10/28 (JST)
Oct. 27, 2020 (PDT)
28 Oct. 2020 (GMT)
28 Oct. 2020 (AEST)
28 Okt. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Ott. 2020 (CET)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (KST)
更新日
2020/10/28 (JST)
Oct. 27, 2020 (PDT)
28 Oct. 2020 (GMT)
28 Oct. 2020 (AEST)
28 Okt. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Oct. 2020 (CET)
28 Ott. 2020 (CET)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (HKT)
2020/10/28 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破500萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。
為紀念突破500萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2020/10/28 15:00 (JST) ~ 2021/01/07 10:59 (JST)
Oct. 27, 2020, 23:00 (PDT) - Jan. 06, 2021, 17:59 (PST)
28 Oct. 2020, 06:00 (GMT) - 07 Jan. 2021, 01:59 (GMT)
28 Oct. 2020, 16:00 (AEST) - 07 Jan. 2021, 11:59 (AEST)
28 Okt. 2020, 07:00 (CET) - 07 Jan. 2021, 02:59 (CET)
28 Oct. 2020, 07:00 (CET) - 07 Enero 2021, 02:59 (CET)
28 Oct. 2020, 07:00 (CET) - 07 Janv. 2021, 02:59 (CET)
28 Ott. 2020, 07:00 (CET) - 07 Gen. 2021, 02:59 (CET)
2020/10/28 14:00 (HKT) ~ 2021/01/07 09:59 (HKT)
2020/10/28 14:00 (HKT) ~ 2021/01/07 09:59 (HKT)
2020/10/28 15:00 (KST) ~ 2021/01/07 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。