MENU CLOSE

通知

400萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2020/08/12 (JST)
Aug. 11, 2020 (PDT)
12 Aug. 2020 (BST)
12 Aug. 2020 (AEST)
12 Aug. 2020 (CEST)
12 Agosto 2020 (CEST)
12 Août 2020 (CEST)
12 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (KST)
更新日
2020/08/12 (JST)
Aug. 11, 2020 (PDT)
12 Aug. 2020 (BST)
12 Aug. 2020 (AEST)
12 Aug. 2020 (CEST)
12 Agosto 2020 (CEST)
12 Août 2020 (CEST)
12 Ago. 2020 (CEST)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (HKT)
2020/08/12 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破400萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。

為紀念突破400萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2020/08/12 15:00 (JST) ~ 2020/10/29 10:59 (JST)
Aug. 11, 2020, 23:00 (PDT) - Oct. 28, 2020, 18:59 (PDT)
12 Aug. 2020, 07:00 (BST) - 29 Oct. 2020, 01:59 (GMT)
12 Aug. 2020, 16:00 (AEST) - 29 Oct. 2020, 11:59 (AEST)
12 Aug. 2020, 08:00 (CEST) - 29 Okt. 2020, 02:59 (CET)
12 Agosto 2020, 08:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET)
12 Août 2020, 08:00 (CEST) - 29 Oct. 2020, 02:59 (CET)
12 Ago. 2020, 08:00 (CEST) - 29 Ott. 2020, 02:59 (CET)
2020/08/12 14:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT)
2020/08/12 14:00 (HKT) ~ 2020/10/29 09:59 (HKT)
2020/08/12 15:00 (KST) ~ 2020/10/29 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。