MENU CLOSE

通知

300萬下載紀念獎勵通知

刊載日
2020/07/13 (JST)
July 12, 2020 (PDT)
13 July 2020 (BST)
13 July 2020 (AEST)
13 Juli 2020 (CEST)
13 Jul. 2020 (CEST)
13 Juil. 2020 (CEST)
13 Lug. 2020 (CEST)
2020/07/13 (HKT)
2020/07/13 (HKT)
2020/07/13 (KST)
更新日
2020/07/13 (JST)
July 12, 2020 (PDT)
13 July 2020 (BST)
13 July 2020 (AEST)
13 Juli 2020 (CEST)
13 Jul. 2020 (CEST)
13 Juil. 2020 (CEST)
13 Lug. 2020 (CEST)
2020/07/13 (HKT)
2020/07/13 (HKT)
2020/07/13 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。

Ninjala已在全世界突破300萬下載次數!
非常感謝各位用戶對本遊戲的愛戴。

為紀念突破300萬下載次數,我們已將以下道具透過遊戲中的信件發送給您。請於領取期限前領取道具。

【發送對象】
所有用戶

【發送內容】
 ・100 Jala(免費)

【領取期限】

2020/7/13 15:30 (JST) ~ 2020/8/27 10:59 (JST)
July 12, 2020, 23:30 (PDT) ~ Aug. 26, 2020, 18:59 (PDT)
13 Juli 2020, 08:30 (CEST) ~ 27 Aug. 2020, 03:59 (CEST)
13 Jul. 2020, 08:30 (CEST) ~ 27 Agosto 2020, 03:59 (CEST)
13 Juil. 2020, 08:30 (CEST) ~ 27 Août 2020, 03:59 (CEST)
13 Lug. 2020, 08:30 (CEST) ~ 27 Ago. 2020, 03:59 (CEST)
2020/07/13 14:30 (HKT) ~ 2020/08/27 09:59 (HKT)
2020/07/13 14:30 (HKT) ~ 2020/08/27 09:59 (HKT)
2020/07/13 15:30 (KST) ~ 2020/08/27 10:59 (KST)

還請各位玩家繼續支持Ninjala。