MENU CLOSE

通知

忍者挑戰開幕!

刊載日
2022/06/09 (JST)
June 08, 2022 (PDT)
09 June 2022 (BST)
09 June 2022 (AEST)
09. Juni 2022 (CEST)
09 Jun. 2022 (CEST)
09 Juin 2022 (CEST)
09 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/09 (HKT)
2022/06/09 (HKT)
2022/06/09 (KST)
更新日
2022/06/09 (JST)
June 08, 2022 (PDT)
09 June 2022 (BST)
09 June 2022 (AEST)
09. Juni 2022 (CEST)
09 Jun. 2022 (CEST)
09 Juin 2022 (CEST)
09 Giu. 2022 (CEST)
2022/06/09 (HKT)
2022/06/09 (HKT)
2022/06/09 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

是時候來試試你的身手了!
從第10賽季起,將會舉辦挑戰活動「忍者挑戰」!

什麼是忍者挑戰?

每週舉辦的挑戰活動!

忍者挑戰是以報酬為目標,想辦法在戰鬥中不斷勝利下去的挑戰活動。
只要達成每回合所設定的獲勝條件即可獲得報酬,並能接著挑戰下一個回合。
以期間內達成全部回合為目標吧!

即使挑戰失敗也可透過消耗Jala重新挑戰。
此外,1天有1次機會可以不消耗Jala重新挑戰。

活動資訊

如何開始忍者挑戰

「忍者挑戰」能從「基地」→「忍者實驗室」→「忍者挑戰」進行挑戰。

活動時間

活動時間
2022/06/16 17:00 (JST) ~ 2022/06/23 11:00 (JST) June 16, 2022, 01:00 (PDT) - June 22, 2022, 19:00 (PDT)
16 June 2022, 09:00 (BST) - 23 June 2022, 03:00 (BST)
16 June 2022, 18:00 (AEST) - 23 June 2022, 12:00 (AEST)
16. Juni 2022, 10:00 (CEST) - 23. Juni 2022, 04:00 (CEST) 16 Jun. 2022, 10:00 (CEST) - 23 Jun. 2022, 04:00 (CEST) 16 Juin 2022, 10:00 (CEST) - 23 Juin 2022, 04:00 (CEST) 16 Giu. 2022, 10:00 (CEST) - 23 Giu. 2022, 04:00 (CEST) 2022/06/16 16:00 (HKT) ~ 2022/06/23 10:00 (HKT) 2022/06/16 16:00 (HKT) ~ 2022/06/23 10:00 (HKT) 2022/06/16 17:00 (KST) ~ 2022/06/23 11:00 (KST)
2022/06/23 11:00 (JST) ~ 2022/06/30 11:00 (JST) June 22, 2022, 19:00 (PDT) - June 29, 2022, 19:00 (PDT)
23 June 2022, 03:00 (BST) - 30 June 2022, 03:00 (BST)
23 June 2022, 12:00 (AEST) - 30 June 2022, 12:00 (AEST)
23. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 30. Juni 2022, 04:00 (CEST) 23 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 30 Jun. 2022, 04:00 (CEST) 23 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 30 Juin 2022, 04:00 (CEST) 23 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 30 Giu. 2022, 04:00 (CEST) 2022/06/23 10:00 (HKT) ~ 2022/06/30 10:00 (HKT) 2022/06/23 10:00 (HKT) ~ 2022/06/30 10:00 (HKT) 2022/06/23 11:00 (KST) ~ 2022/06/30 11:00 (KST)
2022/06/30 11:00 (JST) ~ 2022/07/07 11:00 (JST) June 29, 2022, 19:00 (PDT) - July 06, 2022, 19:00 (PDT)
30 June 2022, 03:00 (BST) - 07 July 2022, 03:00 (BST)
30 June 2022, 12:00 (AEST) - 07 July 2022, 12:00 (AEST)
30. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 07. Juli 2022, 04:00 (CEST) 30 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 07 Jul. 2022, 04:00 (CEST) 30 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 07 Juil. 2022, 04:00 (CEST) 30 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 07 Lug. 2022, 04:00 (CEST) 2022/06/30 10:00 (HKT) ~ 2022/07/07 10:00 (HKT) 2022/06/30 10:00 (HKT) ~ 2022/07/07 10:00 (HKT) 2022/06/30 11:00 (KST) ~ 2022/07/07 11:00 (KST)
2022/07/07 11:00 (JST) ~ 2022/07/14 11:00 (JST) July 06, 2022, 19:00 (PDT) - July 13, 2022, 19:00 (PDT)
07 July 2022, 03:00 (BST) - 14 July 2022, 03:00 (BST)
07 July 2022, 12:00 (AEST) - 14 July 2022, 12:00 (AEST)
07. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 14. Juli 2022, 04:00 (CEST) 07 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Jul. 2022, 04:00 (CEST) 07 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Juil. 2022, 04:00 (CEST) 07 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Lug. 2022, 04:00 (CEST) 2022/07/07 10:00 (HKT) ~ 2022/07/14 10:00 (HKT) 2022/07/07 10:00 (HKT) ~ 2022/07/14 10:00 (HKT) 2022/07/07 11:00 (KST) ~ 2022/07/14 11:00 (KST)
2022/07/14 11:00 (JST) ~ 2022/07/21 11:00 (JST) July 13, 2022, 19:00 (PDT) - July 20, 2022, 19:00 (PDT)
14 July 2022, 03:00 (BST) - 21 July 2022, 03:00 (BST)
14 July 2022, 12:00 (AEST) - 21 July 2022, 12:00 (AEST)
14. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 21. Juli 2022, 04:00 (CEST) 14 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 21 Jul. 2022, 04:00 (CEST) 14 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 21 Juil. 2022, 04:00 (CEST) 14 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 21 Lug. 2022, 04:00 (CEST) 2022/07/14 10:00 (HKT) ~ 2022/07/21 10:00 (HKT) 2022/07/14 10:00 (HKT) ~ 2022/07/21 10:00 (HKT) 2022/07/14 11:00 (KST) ~ 2022/07/21 11:00 (KST)
2022/07/21 11:00 (JST) ~ 2022/07/28 11:00 (JST) July 20, 2022, 19:00 (PDT) - July 27, 2022, 19:00 (PDT)
21 July 2022, 03:00 (BST) - 28 July 2022, 03:00 (BST)
21 July 2022, 12:00 (AEST) - 28 July 2022, 12:00 (AEST)
21. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 28. Juli 2022, 04:00 (CEST) 21 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Jul. 2022, 04:00 (CEST) 21 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Juil. 2022, 04:00 (CEST) 21 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Lug. 2022, 04:00 (CEST) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 10:00 (HKT) 2022/07/21 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 10:00 (HKT) 2022/07/21 11:00 (KST) ~ 2022/07/28 11:00 (KST)
2022/07/28 11:00 (JST) ~ 2022/08/04 11:00 (JST) July 27, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 03, 2022, 19:00 (PDT)
28 July 2022, 03:00 (BST) - 04 Aug. 2022, 03:00 (BST)
28 July 2022, 12:00 (AEST) - 04 Aug. 2022, 12:00 (AEST)
28. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 04. Aug. 2022, 04:00 (CEST) 28 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 04 Agosto 2022, 04:00 (CEST) 28 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 04 Août 2022, 04:00 (CEST) 28 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 04 Ago. 2022, 04:00 (CEST) 2022/07/28 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 10:00 (HKT) 2022/07/28 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 10:00 (HKT) 2022/07/28 11:00 (KST) ~ 2022/08/04 11:00 (KST)
2022/08/04 11:00 (JST) ~ 2022/08/11 11:00 (JST) Aug. 03, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 10, 2022, 19:00 (PDT)
04 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 11 Aug. 2022, 03:00 (BST)
04 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 11 Aug. 2022, 12:00 (AEST)
04. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 11. Aug. 2022, 04:00 (CEST) 04 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 11 Agosto 2022, 04:00 (CEST) 04 Août 2022, 04:00 (CEST) - 11 Août 2022, 04:00 (CEST) 04 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Ago. 2022, 04:00 (CEST) 2022/08/04 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 10:00 (HKT) 2022/08/04 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 10:00 (HKT) 2022/08/04 11:00 (KST) ~ 2022/08/11 11:00 (KST)
2022/08/11 11:00 (JST) ~ 2022/08/18 11:00 (JST) Aug. 10, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 17, 2022, 19:00 (PDT)
11 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 18 Aug. 2022, 03:00 (BST)
11 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 18 Aug. 2022, 12:00 (AEST)
11. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 18. Aug. 2022, 04:00 (CEST) 11 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 18 Agosto 2022, 04:00 (CEST) 11 Août 2022, 04:00 (CEST) - 18 Août 2022, 04:00 (CEST) 11 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 18 Ago. 2022, 04:00 (CEST) 2022/08/11 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 10:00 (HKT) 2022/08/11 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 10:00 (HKT) 2022/08/11 11:00 (KST) ~ 2022/08/18 11:00 (KST)
2022/08/18 11:00 (JST) ~ 2022/08/25 11:00 (JST) Aug. 17, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 24, 2022, 19:00 (PDT)
18 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 25 Aug. 2022, 03:00 (BST)
18 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Aug. 2022, 12:00 (AEST)
18. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Aug. 2022, 04:00 (CEST) 18 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 04:00 (CEST) 18 Août 2022, 04:00 (CEST) - 25 Août 2022, 04:00 (CEST) 18 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Ago. 2022, 04:00 (CEST) 2022/08/18 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 10:00 (HKT) 2022/08/18 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 10:00 (HKT) 2022/08/18 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 11:00 (KST)
2022/08/25 11:00 (JST) ~ 2022/09/01 11:00 (JST) Aug. 24, 2022, 19:00 (PDT) - Aug. 31, 2022, 19:00 (PDT)
25 Aug. 2022, 03:00 (BST) - 01 Sept. 2022, 03:00 (BST)
25 Aug. 2022, 12:00 (AEST) - 01 Sept. 2022, 12:00 (AEST)
25. Aug. 2022, 04:00 (CEST) - 01. Sept. 2022, 04:00 (CEST) 25 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 25 Août 2022, 04:00 (CEST) - 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 25 Ago. 2022, 04:00 (CEST) - 01 Sett. 2022, 04:00 (CEST) 2022/08/25 10:00 (HKT) ~ 2022/09/01 10:00 (HKT) 2022/08/25 10:00 (HKT) ~ 2022/09/01 10:00 (HKT) 2022/08/25 11:00 (KST) ~ 2022/09/01 11:00 (KST)
2022/09/01 11:00 (JST) ~ 2022/09/08 11:00 (JST) Aug. 31, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 07, 2022, 19:00 (PDT)
01 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 08 Sept. 2022, 03:00 (BST)
01 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 08 Sept. 2022, 12:00 (AEST)
01. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 08. Sept. 2022, 04:00 (CEST) 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 01 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 08 Sett. 2022, 04:00 (CEST) 2022/09/01 10:00 (HKT) ~ 2022/09/08 10:00 (HKT) 2022/09/01 10:00 (HKT) ~ 2022/09/08 10:00 (HKT) 2022/09/01 11:00 (KST) ~ 2022/09/08 11:00 (KST)
2022/09/08 11:00 (JST) ~ 2022/09/15 11:00 (JST) Sept. 07, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT)
08 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 15 Sept. 2022, 03:00 (BST)
08 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 15 Sept. 2022, 12:00 (AEST)
08. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 08 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) 2022/09/08 10:00 (HKT) ~ 2022/09/15 10:00 (HKT) 2022/09/08 10:00 (HKT) ~ 2022/09/15 10:00 (HKT) 2022/09/08 11:00 (KST) ~ 2022/09/15 11:00 (KST)
2022/09/15 11:00 (JST) ~ 2022/09/22 11:00 (JST) Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 21, 2022, 19:00 (PDT)
15 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 22 Sept. 2022, 03:00 (BST)
15 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 22 Sept. 2022, 12:00 (AEST)
15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22. Sept. 2022, 04:00 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sett. 2022, 04:00 (CEST) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/22 10:00 (HKT) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/22 10:00 (HKT) 2022/09/15 11:00 (KST) ~ 2022/09/22 11:00 (KST)
2022/09/22 11:00 (JST) ~ 2022/09/29 11:00 (JST) Sept. 21, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 28, 2022, 19:00 (PDT)
22 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 29 Sept. 2022, 03:00 (BST)
22 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 29 Sept. 2022, 12:00 (AEST)
22. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29. Sept. 2022, 04:00 (CEST) 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 04:00 (CEST) 22 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sett. 2022, 04:00 (CEST) 2022/09/22 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 10:00 (HKT) 2022/09/22 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 10:00 (HKT) 2022/09/22 11:00 (KST) ~ 2022/09/29 11:00 (KST)

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
2 6 銀勛章×100
3 5 金勛章×20
4 4 轉蛋硬幣×20
5 3 研究點數×50

活動調整

配對 世界
競賽形式 大亂鬥
玩家等級 5以上
參加費用 免費
重新挑戰費用 Jala×100

※即使名次為獲勝條件名次以外,只要與達成獲勝條件的玩家同分,即視為達成條件並能獲得報酬。
※各個回合的報酬將會透過信件發送。
※若因通訊不良等導致戰鬥無法正常結束,將會判定忍者挑戰失敗,敬請注意。

忍者挑戰特別活動開跑!

活動時間

2022/06/16 17:00 (JST) ~ 2022/06/30 10:59 (JST) June 16, 2022, 01:00 (PDT) - June 29, 2022, 18:59 (PDT)
16 June 2022, 09:00 (BST) - 30 June 2022, 02:59 (BST)
16 June 2022, 18:00 (AEST) - 30 June 2022, 11:59 (AEST)
16. Juni 2022, 10:00 (CEST) - 30. Juni 2022, 03:59 (CEST) 16 Jun. 2022, 10:00 (CEST) - 30 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 16 Juin 2022, 10:00 (CEST) - 30 Juin 2022, 03:59 (CEST) 16 Giu. 2022, 10:00 (CEST) - 30 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/06/16 16:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/16 16:00 (HKT) ~ 2022/06/30 09:59 (HKT) 2022/06/16 17:00 (KST) ~ 2022/06/30 10:59 (KST)

為紀念忍者挑戰開跑,於特別活動期間內參加忍者挑戰即可獲得特別的參加報酬!

參加報酬
轉蛋硬幣×10

特別活動期間內的忍者挑戰

活動時間
2022/06/16 17:00 (JST) ~ 2022/06/23 11:00 (JST) June 16, 2022, 01:00 (PDT) - June 22, 2022, 19:00 (PDT)
16 June 2022, 09:00 (BST) - 23 June 2022, 03:00 (BST)
16 June 2022, 18:00 (AEST) - 23 June 2022, 12:00 (AEST)
16. Juni 2022, 10:00 (CEST) - 23. Juni 2022, 04:00 (CEST) 16 Jun. 2022, 10:00 (CEST) - 23 Jun. 2022, 04:00 (CEST) 16 Juin 2022, 10:00 (CEST) - 23 Juin 2022, 04:00 (CEST) 16 Giu. 2022, 10:00 (CEST) - 23 Giu. 2022, 04:00 (CEST) 2022/06/16 16:00 (HKT) ~ 2022/06/23 10:00 (HKT) 2022/06/16 16:00 (HKT) ~ 2022/06/23 10:00 (HKT) 2022/06/16 17:00 (KST) ~ 2022/06/23 11:00 (KST)
2022/06/23 11:00 (JST) ~ 2022/06/30 11:00 (JST) June 22, 2022, 19:00 (PDT) - June 29, 2022, 19:00 (PDT)
23 June 2022, 03:00 (BST) - 30 June 2022, 03:00 (BST)
23 June 2022, 12:00 (AEST) - 30 June 2022, 12:00 (AEST)
23. Juni 2022, 04:00 (CEST) - 30. Juni 2022, 04:00 (CEST) 23 Jun. 2022, 04:00 (CEST) - 30 Jun. 2022, 04:00 (CEST) 23 Juin 2022, 04:00 (CEST) - 30 Juin 2022, 04:00 (CEST) 23 Giu. 2022, 04:00 (CEST) - 30 Giu. 2022, 04:00 (CEST) 2022/06/23 10:00 (HKT) ~ 2022/06/30 10:00 (HKT) 2022/06/23 10:00 (HKT) ~ 2022/06/30 10:00 (HKT) 2022/06/23 11:00 (KST) ~ 2022/06/30 11:00 (KST)

請務必把握這個機會,參加忍者挑戰吧!

注意事項

忍者挑戰禁止以下行為。
一旦確認到以下行為,將有可能取消
您已達成的忍者挑戰。
.進行竄改資料或違規的操控行為
.與其他參加者一同策畫操控勝負結果之行為
.使用違反公序良俗之玩家名稱、進行惡意妨害之行為
 及滋事行為等
.其他干擾官方團隊進行營運之行為
若不斷重複進入並退出配對大廳,
將有可能被當作滋事行為,並在一定時間內限制配對功能。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。