MENU CLOSE

通知

第13賽季的忍者挑戰

刊載日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
更新日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

在此通知第13賽季的忍者挑戰相關資訊。

什麼是忍者挑戰?

每週舉辦的挑戰活動!

忍者挑戰是以報酬為目標,想辦法在戰鬥中不斷勝利下去的挑戰活動。
只要達成每回合所設定的獲勝條件即可獲得報酬,並能接著挑戰下一個回合。
以期間內達成全部回合為目標吧!

即使挑戰失敗也可透過消耗Jala重新挑戰。
此外,1天有1次機會可以不消耗Jala重新挑戰。

活動資訊

如何開始忍者挑戰

「忍者挑戰」能從「基地」→「忍者實驗室」→「忍者挑戰」進行挑戰。

活動時間

活動時間
2023/04/27 11:00 (JST) ~ 2023/05/04 11:00 (JST) Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT) - May 03, 2023, 19:00 (PDT)
27 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 04 May 2023, 03:00 (BST)
27 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 04 May 2023, 12:00 (AEST)
27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 04. Mai 2023, 04:00 (CEST) 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 04 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 04 Mai 2023, 04:00 (CEST) 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 04 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/05/04 10:00 (HKT) 2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/05/04 10:00 (HKT) 2023/04/27 11:00 (KST) ~ 2023/05/04 11:00 (KST)
2023/05/04 11:00 (JST) ~ 2023/05/11 11:00 (JST) May 03, 2023, 19:00 (PDT) - May 10, 2023, 19:00 (PDT)
04 May 2023, 03:00 (BST) - 11 May 2023, 03:00 (BST)
04 May 2023, 12:00 (AEST) - 11 May 2023, 12:00 (AEST)
04. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 11. Mai 2023, 04:00 (CEST) 04 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 11 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 04 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 11 Mai 2023, 04:00 (CEST) 04 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 11 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/04 10:00 (HKT) ~ 2023/05/11 10:00 (HKT) 2023/05/04 10:00 (HKT) ~ 2023/05/11 10:00 (HKT) 2023/05/04 11:00 (KST) ~ 2023/05/11 11:00 (KST)
2023/05/11 11:00 (JST) ~ 2023/05/18 11:00 (JST) May 10, 2023, 19:00 (PDT) - May 17, 2023, 19:00 (PDT)
11 May 2023, 03:00 (BST) - 18 May 2023, 03:00 (BST)
11 May 2023, 12:00 (AEST) - 18 May 2023, 12:00 (AEST)
11. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 18. Mai 2023, 04:00 (CEST) 11 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 18 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 11 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 18 Mai 2023, 04:00 (CEST) 11 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 18 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/11 10:00 (HKT) ~ 2023/05/18 10:00 (HKT) 2023/05/11 10:00 (HKT) ~ 2023/05/18 10:00 (HKT) 2023/05/11 11:00 (KST) ~ 2023/05/18 11:00 (KST)
2023/05/25 11:00 (JST) ~ 2023/06/01 11:00 (JST) May 24, 2023, 19:00 (PDT) - May 31, 2023, 19:00 (PDT)
25 May 2023, 03:00 (BST) - 01 June 2023, 03:00 (BST)
25 May 2023, 12:00 (AEST) - 01 June 2023, 12:00 (AEST)
25. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 01. Juni 2023, 04:00 (CEST) 25 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 01 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 25 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 01 Juin 2023, 04:00 (CEST) 25 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 01 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/25 10:00 (HKT) ~ 2023/06/01 10:00 (HKT) 2023/05/25 10:00 (HKT) ~ 2023/06/01 10:00 (HKT) 2023/05/25 11:00 (KST) ~ 2023/06/01 11:00 (KST)
2023/06/01 11:00 (JST) ~ 2023/06/08 11:00 (JST) May 31, 2023, 19:00 (PDT) - June 07, 2023, 19:00 (PDT)
01 June 2023, 03:00 (BST) - 08 June 2023, 03:00 (BST)
01 June 2023, 12:00 (AEST) - 08 June 2023, 12:00 (AEST)
01. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 08. Juni 2023, 04:00 (CEST) 01 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 08 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 01 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 08 Juin 2023, 04:00 (CEST) 01 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 08 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/01 10:00 (HKT) ~ 2023/06/08 10:00 (HKT) 2023/06/01 10:00 (HKT) ~ 2023/06/08 10:00 (HKT) 2023/06/01 11:00 (KST) ~ 2023/06/08 11:00 (KST)
2023/06/08 11:00 (JST) ~ 2023/06/15 11:00 (JST) June 07, 2023, 19:00 (PDT) - June 14, 2023, 19:00 (PDT)
08 June 2023, 03:00 (BST) - 15 June 2023, 03:00 (BST)
08 June 2023, 12:00 (AEST) - 15 June 2023, 12:00 (AEST)
08. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 15. Juni 2023, 04:00 (CEST) 08 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 15 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 08 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 15 Juin 2023, 04:00 (CEST) 08 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 15 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/08 10:00 (HKT) ~ 2023/06/15 10:00 (HKT) 2023/06/08 10:00 (HKT) ~ 2023/06/15 10:00 (HKT) 2023/06/08 11:00 (KST) ~ 2023/06/15 11:00 (KST)
2023/06/15 11:00 (JST) ~ 2023/06/22 11:00 (JST) June 14, 2023, 19:00 (PDT) - June 21, 2023, 19:00 (PDT)
15 June 2023, 03:00 (BST) - 22 June 2023, 03:00 (BST)
15 June 2023, 12:00 (AEST) - 22 June 2023, 12:00 (AEST)
15. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 22. Juni 2023, 04:00 (CEST) 15 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 15 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 22 Juin 2023, 04:00 (CEST) 15 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/15 10:00 (HKT) ~ 2023/06/22 10:00 (HKT) 2023/06/15 10:00 (HKT) ~ 2023/06/22 10:00 (HKT) 2023/06/15 11:00 (KST) ~ 2023/06/22 11:00 (KST)
2023/06/22 11:00 (JST) ~ 2023/06/29 11:00 (JST) June 21, 2023, 19:00 (PDT) - June 28, 2023, 19:00 (PDT)
22 June 2023, 03:00 (BST) - 29 June 2023, 03:00 (BST)
22 June 2023, 12:00 (AEST) - 29 June 2023, 12:00 (AEST)
22. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 29. Juni 2023, 04:00 (CEST) 22 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 29 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 22 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 29 Juin 2023, 04:00 (CEST) 22 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 29 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/22 10:00 (HKT) ~ 2023/06/29 10:00 (HKT) 2023/06/22 10:00 (HKT) ~ 2023/06/29 10:00 (HKT) 2023/06/22 11:00 (KST) ~ 2023/06/29 11:00 (KST)
2023/06/29 11:00 (JST) ~ 2023/07/06 11:00 (JST) June 28, 2023, 19:00 (PDT) - July 05, 2023, 19:00 (PDT)
29 June 2023, 03:00 (BST) - 06 July 2023, 03:00 (BST)
29 June 2023, 12:00 (AEST) - 06 July 2023, 12:00 (AEST)
29. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 06. Juli 2023, 04:00 (CEST) 29 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 06 Jul. 2023, 04:00 (CEST) 29 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 06 Juil. 2023, 04:00 (CEST) 29 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 06 Lug. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/29 10:00 (HKT) ~ 2023/07/06 10:00 (HKT) 2023/06/29 10:00 (HKT) ~ 2023/07/06 10:00 (HKT) 2023/06/29 11:00 (KST) ~ 2023/07/06 11:00 (KST)

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銅勛章×500
2 6 銀勛章×100
3 5 金勛章×20
4 4 轉蛋硬幣×20
5 3 研究點數×50

活動調整

配對 世界
競賽形式 大亂鬥
玩家等級 5以上
參加費用 免費
重新挑戰費用 Jala×100

※即使名次為獲勝條件名次以外,只要與達成獲勝條件的玩家同分,即視為達成條件並能獲得報酬。
※各個回合的報酬將會透過信件發送。
※若因通訊不良等導致戰鬥無法正常結束,將會判定忍者挑戰失敗,敬請注意。

忍者挑戰EX

活動時間

2023/05/18 11:00 (JST) ~ 2023/05/25 11:00 (JST) May 17, 2023, 19:00 (PDT) - May 24, 2023, 19:00 (PDT)
18 May 2023, 03:00 (BST) - 25 May 2023, 03:00 (BST)
18 May 2023, 12:00 (AEST) - 25 May 2023, 12:00 (AEST)
18. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 25. Mai 2023, 04:00 (CEST) 18 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 25 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 18 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 25 Mai 2023, 04:00 (CEST) 18 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 25 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/18 10:00 (HKT) ~ 2023/05/25 10:00 (HKT) 2023/05/18 10:00 (HKT) ~ 2023/05/25 10:00 (HKT) 2023/05/18 11:00 (KST) ~ 2023/05/25 11:00 (KST)

期間限定舉辦的忍者挑戰EX!
會比一般的忍者挑戰增加更多回合數。

只要達成最終回合,就可以獲得特殊的裝飾道具、泡泡糖替身術「替身!黑子」喔!
我們隨時等著對身手有自信的你前來挑戰喔!

報酬

回合 獲勝條件名次 獲勝報酬
1 7 銀勛章×100
2 6 金勛章×20
3 5 轉蛋硬幣×20
4 4 研究點數×50
5 3 金勛章×50
6 3 研究點數×50
7 3 研究點數×100
8 2 替身!黑子

注意事項

忍者挑戰禁止以下行為。
一旦確認到以下行為,將有可能取消
您已達成的忍者挑戰。
·進行竄改資料或違規的操控行為
·與其他參加者一同策畫操控勝負結果之行為
·使用違反公序良俗之玩家名稱、進行惡意妨害之行為
 及滋事行為等
·其他干擾官方團隊進行營運之行為
若不斷重複進入並退出配對大廳,
將有可能被當作滋事行為,並在一定時間內限制配對功能。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。