MENU CLOSE

通知

發燒戰鬥「Ninjala先鋒!」

刊載日
2021/09/16 (JST)
Sept. 15, 2021 (PDT)
16 Sept. 2021 (BST)
16 Sept. 2021 (AEST)
16. Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (KST)
更新日
2021/09/16 (JST)
Sept. 15, 2021 (PDT)
16 Sept. 2021 (BST)
16 Sept. 2021 (AEST)
16. Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sept. 2021 (CEST)
16 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (HKT)
2021/09/16 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

全世界的先鋒熱血沸騰!?
最多可分成4對4進行對戰的 Ninjala流足球!其名為「Ninjala先鋒!」
與同伴密切合作,並以隊伍的勝利為目標吧!

請務必來體驗與平常不同的Ninjala對戰吧!

發燒戰鬥

「Ninjala先鋒!」

將球打進對手的球門!

規則

「Ninjala先鋒!」的規則很簡單,只要攻擊球就能將球擊飛,將較多的球擊進對手球門內的隊伍即可獲得勝利。
同球數的情況下將以分數決勝負。
使用專用按鍵鎖定球,展開一場熱血激昂的戰鬥吧!

利用特殊攻擊「封閉鎖定」的牆壁使球反彈等,請務必精通這些只有在「Ninjala先鋒!」才能使用的動作吧!

如何開始發燒戰鬥

發燒戰鬥能從「基地」→「對戰選單」→「發燒戰鬥」→「參加戰鬥」遊玩。
要不要在大亂鬥與團隊戰的途中,稍微試著遊玩發燒戰鬥呢?

活動時間與報酬
 活動時間 報酬
第一屆
2021/09/25 12:00 (JST) ~ 2021/09/27 13:59 (JST)
Sept. 24, 2021, 20:00 (PDT) - Sept. 26, 2021, 21:59 (PDT)
25 Sept. 2021, 04:00 (BST) - 27 Sept. 2021, 05:59 (BST)
25 Sept. 2021, 13:00 (AEST) - 27 Sept. 2021, 14:59 (AEST)
25. Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 27. Sept. 2021, 06:59 (CEST)
25 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 27 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
25 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 27 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
25 Sett. 2021, 05:00 (CEST) - 27 Sett. 2021, 06:59 (CEST)
2021/09/25 11:00 (HKT) ~ 2021/09/27 12:59 (HKT)
2021/09/25 11:00 (HKT) ~ 2021/09/27 12:59 (HKT)
2021/09/25 12:00 (KST) ~ 2021/09/27 13:59 (KST)
最多10枚轉蛋硬幣
第二屆
2021/10/23 12:00 (JST) ~ 2021/10/25 13:59 (JST)
Oct. 22, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 24, 2021, 21:59 (PDT)
23 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 25 Oct. 2021, 05:59 (BST)
23 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 25 Oct. 2021, 14:59 (AEST)
23. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 25. Okt. 2021, 06:59 (CEST)
23 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 25 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
23 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 25 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
23 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 25 Ott. 2021, 06:59 (CEST)
2021/10/23 11:00 (HKT) ~ 2021/10/25 12:59 (HKT)
2021/10/23 11:00 (HKT) ~ 2021/10/25 12:59 (HKT)
2021/10/23 12:00 (KST) ~ 2021/10/25 13:59 (KST)
最多10枚轉蛋硬幣
第三屆
2021/11/20 12:00 (JST) ~ 2021/11/22 13:59 (JST)
Nov. 19, 2021, 19:00 (PST) - Nov. 21, 2021, 20:59 (PST)
20 Nov. 2021, 03:00 (GMT) - 22 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
20 Nov. 2021, 13:00 (AEST) - 22 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
20. Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22. Nov. 2021, 05:59 (CET)
20 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22 Nov. 2021, 05:59 (CET)
20 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22 Nov. 2021, 05:59 (CET)
20 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 22 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/11/20 11:00 (HKT) ~ 2021/11/22 12:59 (HKT)
2021/11/20 11:00 (HKT) ~ 2021/11/22 12:59 (HKT)
2021/11/20 12:00 (KST) ~ 2021/11/22 13:59 (KST)
最多10枚轉蛋硬幣

本次發燒戰鬥的焦點報酬為轉蛋硬幣!
每遊玩1場競賽,就能透過掉落報酬獲得2枚轉蛋硬幣喔!
由於最多會掉落至5次為止,有機會可以獲得最多10枚轉蛋硬幣!

不僅如此!
和平常的發燒戰鬥相比,戰鬥報酬的金勛章掉落率提升為1.5倍!
能獲得的銀勛章、銅勛章枚數也增加為1.5倍!


※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。