MENU CLOSE

通知

發燒戰鬥「Ninjala先鋒!」

刊載日
2021/04/22 (JST)
Apr. 22, 2021 (PDT)
22 Apr. 2021 (BST)
22 Apr. 2021 (AEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
22 Abr. 2021 (CEST)
22 Avril 2021 (CEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (KST)
更新日
2021/04/22 (JST)
Apr. 22, 2021 (PDT)
22 Apr. 2021 (BST)
22 Apr. 2021 (AEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
22 Abr. 2021 (CEST)
22 Avril 2021 (CEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (KST)
                

我們是Ninjala官方團隊。

新的忍者修行!?
最多可分成4對4進行對戰的 Ninjala流足球「Ninjala先鋒!」開跑!
與追逐球的同伴密切合作,並以隊伍的勝利為目標吧!

請務必來體驗與平常不同的Ninjala對戰吧!

活動時間

第一屆
2021/05/01 12:00 (JST) ~ 2021/05/03 13:59 (JST) Apr. 30, 2021, 20:00 (PDT) - May 02, 2021, 21:59 (PDT)
01 May 2021, 04:00 (BST) - 03 May 2021, 05:59 (BST)
01 May 2021, 13:00 (AEST) - 03 May 2021, 14:59 (AEST)
01 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mai 2021, 06:59 (CEST) 01 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mayo 2021, 06:59 (CEST) 01 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mai 2021, 06:59 (CEST) 01 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 03 Mag. 2021, 06:59 (CEST) 2021/05/01 11:00 (HKT) ~ 2021/05/03 12:59 (HKT) 2021/05/01 11:00 (HKT) ~ 2021/05/03 12:59 (HKT) 2021/05/01 12:00 (KST) ~ 2021/05/03 13:59 (KST)

第二屆
2021/05/08 12:00 (JST) ~ 2021/05/10 13:59 (JST) May 07, 2021, 20:00 (PDT) - May 09, 2021, 21:59 (PDT)
08 May 2021, 04:00 (BST) - 10 May 2021, 05:59 (BST)
08 May 2021, 13:00 (AEST) - 10 May 2021, 14:59 (AEST)
08 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mai 2021, 06:59 (CEST) 08 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mayo 2021, 06:59 (CEST) 08 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mai 2021, 06:59 (CEST) 08 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 10 Mag. 2021, 06:59 (CEST) 2021/05/08 11:00 (HKT) ~ 2021/05/10 12:59 (HKT) 2021/05/08 11:00 (HKT) ~ 2021/05/10 12:59 (HKT) 2021/05/08 12:00 (KST) ~ 2021/05/10 13:59 (KST)

第三屆
2021/05/15 12:00 (JST) ~ 2021/05/17 13:59 (JST) May 14, 2021, 20:00 (PDT) - May 16, 2021, 21:59 (PDT)
15 May 2021, 04:00 (BST) - 17 May 2021, 05:59 (BST)
15 May 2021, 13:00 (AEST) - 17 May 2021, 14:59 (AEST)
15 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mai 2021, 06:59 (CEST) 15 Mayo 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mayo 2021, 06:59 (CEST) 15 Mai 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mai 2021, 06:59 (CEST) 15 Mag. 2021, 05:00 (CEST) - 17 Mag. 2021, 06:59 (CEST) 2021/05/15 11:00 (HKT) ~ 2021/05/17 12:59 (HKT) 2021/05/15 11:00 (HKT) ~ 2021/05/17 12:59 (HKT) 2021/05/15 12:00 (KST) ~ 2021/05/17 13:59 (KST)

發燒戰鬥

「Ninjala先鋒!」

將球打進對手的球門!

規則

「Ninjala先鋒!」的規則很簡單,只要攻擊球就能將球擊飛,將較多的球擊進對手球門內的隊伍即可獲得勝利。
同球數的情況下將以分數決勝負。
使用專用按鍵鎖定球,展開一場熱血激昂的戰鬥吧!

利用特殊攻擊「封閉鎖定」的牆壁使球反彈等,請務必精通這些只有在「Ninjala先鋒!」才能使用的動作吧!

如何開始發燒戰鬥

發燒戰鬥能從「基地」→「對戰選單」→「發燒戰鬥」→「參加戰鬥」遊玩。
要不要在大亂鬥與團隊戰的途中,稍微試著遊玩發燒戰鬥呢?

報酬中能獲得裝飾道具!

此外,按照慣例也準備了報酬!
有機會取得只能從這裡獲得的頭部飾品「射門士兵頭盔」!
由於每次都會進行報酬內容的抽選,請在戰鬥結束後期待是否能夠獲得心儀的報酬吧!
請把握大好機會獲得絕對能被當作戰鬥專家的「射門士兵頭盔」!

※若已持有「射門士兵頭盔」,將無法於本次活動再次獲得。