MENU CLOSE

通知

「Ninjala Pass Matsuri (Festival)」開跑!

刊載日
2023/05/11 (JST)
May 10, 2023 (PDT)
11 May 2023 (BST)
11 May 2023 (AEST)
11. Mai 2023 (CEST)
11 Mayo 2023 (CEST)
11 Mai 2023 (CEST)
11 Mag. 2023 (CEST)
2023/05/11 (HKT)
2023/05/11 (HKT)
2023/05/11 (KST)
更新日
2023/05/11 (JST)
May 10, 2023 (PDT)
11 May 2023 (BST)
11 May 2023 (AEST)
11. Mai 2023 (CEST)
11 Mayo 2023 (CEST)
11 Mai 2023 (CEST)
11 Mag. 2023 (CEST)
2023/05/11 (HKT)
2023/05/11 (HKT)
2023/05/11 (KST)
                

活動時間

第一次 2023/05/11 11:00 (JST) ~ 2023/05/18 11:00 (JST) May 10, 2023, 19:00 (PDT) - May 17, 2023, 19:00 (PDT)
11 May 2023, 03:00 (BST) - 18 May 2023, 03:00 (BST)
11 May 2023, 12:00 (AEST) - 18 May 2023, 12:00 (AEST)
11. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 18. Mai 2023, 04:00 (CEST) 11 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 18 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 11 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 18 Mai 2023, 04:00 (CEST) 11 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 18 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/11 10:00 (HKT) ~ 2023/05/18 10:00 (HKT) 2023/05/11 10:00 (HKT) ~ 2023/05/18 10:00 (HKT) 2023/05/11 11:00 (KST) ~ 2023/05/18 11:00 (KST)
第二次 2023/06/08 11:00 (JST) ~ 2023/06/15 11:00 (JST) June 07, 2023, 19:00 (PDT) - June 14, 2023, 19:00 (PDT)
08 June 2023, 03:00 (BST) - 15 June 2023, 03:00 (BST)
08 June 2023, 12:00 (AEST) - 15 June 2023, 12:00 (AEST)
08. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 15. Juni 2023, 04:00 (CEST) 08 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 15 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 08 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 15 Juin 2023, 04:00 (CEST) 08 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 15 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/08 10:00 (HKT) ~ 2023/06/15 10:00 (HKT) 2023/06/08 10:00 (HKT) ~ 2023/06/15 10:00 (HKT) 2023/06/08 11:00 (KST) ~ 2023/06/15 11:00 (KST)
第三次 2023/08/03 11:00 (JST) ~ 2023/08/10 11:00 (JST) Aug. 02, 2023, 19:00 (PDT) - Aug. 09, 2023, 19:00 (PDT)
03 Aug. 2023, 03:00 (BST) - 10 Aug. 2023, 03:00 (BST)
03 Aug. 2023, 12:00 (AEST) - 10 Aug. 2023, 12:00 (AEST)
03. Aug. 2023, 04:00 (CEST) - 10. Aug. 2023, 04:00 (CEST) 03 Agosto 2023, 04:00 (CEST) - 10 Agosto 2023, 04:00 (CEST) 03 Août 2023, 04:00 (CEST) - 10 Août 2023, 04:00 (CEST) 03 Ago. 2023, 04:00 (CEST) - 10 Ago. 2023, 04:00 (CEST) 2023/08/03 10:00 (HKT) ~ 2023/08/10 10:00 (HKT) 2023/08/03 10:00 (HKT) ~ 2023/08/10 10:00 (HKT) 2023/08/03 11:00 (KST) ~ 2023/08/10 11:00 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。
達成忍者的職責,就可以獲得精美獎勵!
WNA為鼓勵學生努力達成「忍務」,正式舉辦眾所期待『慶典』!
這是可以大量累積Ninjala通行證的層級點數,一口氣換得各種道具的大好機會!

Ninjala Pass Matsuri (Festival)

達成「每日忍務」吧!

.活動期間達成「每日忍務」時可獲得的「層級點數」將有所提升。
.活動期間可無限次免費更新「忍務」內容。


達成「忍務」即可有效累積「層級點數」,以更容易獲得Ninjala通行證的報酬。
在各式「忍務」中,達成「每日忍務」可更有效推進層級。本次活動期間中,達成每日忍務可累積的「層級點數」更大幅提升!

此外,當感到目前的「忍務」難已達成時可更新忍務內容,本次活動期間將可無限次免費更新。

※活動開始前接受的「每日忍務」,達成後「層級點數」將不會有所增加。
※請先達成目前接受的「每日忍務」後,即可接受「層級點數」有所增加的「每日忍務」。

如何確認「忍務」

「基地」會顯示目前接受的忍務。
 若想要更改接受的忍務內容,可以從「基地」直接前往「Ninjala通行證忍務」進行確認。
 請多多確認被賦予的「忍務」,並在戰鬥中達成吧!

豪華報酬多多 Ninjala通行證

推進Ninjala通行證吧!

自由通行證也可以獲得報酬!

「自由通行證」可免費推進,推進後可獲得用已購買遊戲中各種道具的「Jala」以及解鎖忍卡欄位所需的「金勛章」等。

Ninjala通行證報酬多更多!

購買Ninjala通行證後,於整個賽季最多可獲得1700 Jala。
推進通行證還可獲得「套裝」、「表情動作」等道具,讓戰鬥更多采多姿!
請把握這個大好機會,玩得划算、玩得時尚!

還請各位玩家繼續支持Ninjala。

※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。