MENU CLOSE

通知

「Ninjala Pass Matsuri (Festival)」開跑!

刊載日
2022/10/06 (JST)
Oct. 05, 2022 (PDT)
06 Oct. 2022 (BST)
06 Oct. 2022 (AEST)
06. Okt. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Ott. 2022 (CEST)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (KST)
更新日
2022/10/06 (JST)
Oct. 05, 2022 (PDT)
06 Oct. 2022 (BST)
06 Oct. 2022 (AEST)
06. Okt. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Oct. 2022 (CEST)
06 Ott. 2022 (CEST)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (HKT)
2022/10/06 (KST)
                

活動時間

第一次 2022/10/13 11:00 (JST) ~ 2022/10/20 10:59 (JST) Oct. 12, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 19, 2022, 18:59 (PDT)
13 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 20 Oct. 2022, 02:59 (BST)
13 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 20 Oct. 2022, 11:59 (AEST)
13. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 20. Okt. 2022, 03:59 (CEST) 13 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 13 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 03:59 (CEST) 13 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Ott. 2022, 03:59 (CEST) 2022/10/13 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 09:59 (HKT) 2022/10/13 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 09:59 (HKT) 2022/10/13 11:00 (KST) ~ 2022/10/20 10:59 (KST)
第二次 2022/11/10 11:00 (JST) ~ 2022/11/17 10:59 (JST) Nov. 09, 2022, 18:00 (PST) - Nov. 16, 2022, 17:59 (PST)
10 Nov. 2022, 02:00 (GMT) - 17 Nov. 2022, 01:59 (GMT)
10 Nov. 2022, 12:00 (AEST) - 17 Nov. 2022, 11:59 (AEST)
10. Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17. Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 10 Nov. 2022, 03:00 (CET) - 17 Nov. 2022, 02:59 (CET) 2022/11/10 10:00 (HKT) ~ 2022/11/17 09:59 (HKT) 2022/11/10 10:00 (HKT) ~ 2022/11/17 09:59 (HKT) 2022/11/10 11:00 (KST) ~ 2022/11/17 10:59 (KST)
第三次 2022/12/08 11:00 (JST) ~ 2022/12/15 10:59 (JST) Dec. 07, 2022, 18:00 (PST) - Dec. 14, 2022, 17:59 (PST)
08 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 15 Dec. 2022, 01:59 (GMT)
08 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 15 Dec. 2022, 11:59 (AEST)
08. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 15. Dez. 2022, 02:59 (CET) 08 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 15 Dic. 2022, 02:59 (CET) 08 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 15 Déc. 2022, 02:59 (CET) 08 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 15 Dic. 2022, 02:59 (CET) 2022/12/08 10:00 (HKT) ~ 2022/12/15 09:59 (HKT) 2022/12/08 10:00 (HKT) ~ 2022/12/15 09:59 (HKT) 2022/12/08 11:00 (KST) ~ 2022/12/15 10:59 (KST)
第四次 2023/01/05 11:00 (JST) ~ 2023/01/12 10:59 (JST) Jan. 04, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 11, 2023, 17:59 (PST)
05 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 12 Jan. 2023, 01:59 (GMT)
05 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 12 Jan. 2023, 11:59 (AEST)
05. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 12. Jan. 2023, 02:59 (CET) 05 Enero 2023, 03:00 (CET) - 12 Enero 2023, 02:59 (CET) 05 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 12 Janv. 2023, 02:59 (CET) 05 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 12 Gen. 2023, 02:59 (CET) 2023/01/05 10:00 (HKT) ~ 2023/01/12 09:59 (HKT) 2023/01/05 10:00 (HKT) ~ 2023/01/12 09:59 (HKT) 2023/01/05 11:00 (KST) ~ 2023/01/12 10:59 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。
達成忍者的職責,就可以獲得精美獎勵!
WNA為鼓勵學生努力達成「忍務」,正式舉辦眾所期待『慶典』!
這是可以大量累積Ninjala通行證的層級點數,一口氣換得各種道具的大好機會!

Ninjala Pass Matsuri (Festival)

達成「每日忍務」吧!

.活動期間達成「每日忍務」時可獲得的「層級點數」將有所提升。
.活動期間可無限次免費更新「忍務」內容。


達成「忍務」即可有效累積「層級點數」,以更容易獲得Ninjala通行證的報酬。
在各式「忍務」中,達成「每日忍務」可更有效推進層級。本次活動期間中,達成每日忍務可累積的「層級點數」更大幅提升!

此外,當感到目前的「忍務」難已達成時可更新忍務內容,本次活動期間將可無限次免費更新。

※活動開始前接受的「每日忍務」,達成後「層級點數」將不會有所增加。
※請先達成目前接受的「每日忍務」後,即可接受「層級點數」有所增加的「每日忍務」。

如何確認「忍務」

「基地」會顯示目前接受的忍務。
 若想要更改接受的忍務內容,可以從「基地」直接前往「Ninjala通行證忍務」進行確認。
 請多多確認被賦予的「忍務」,並在戰鬥中達成吧!

豪華報酬多多 Ninjala通行證

推進Ninjala通行證吧!

自由通行證也可以獲得報酬!

「自由通行證」可免費推進,推進後可獲得用已購買遊戲中各種道具的「Jala」以及解鎖忍卡欄位所需的「金勛章」等。

Ninjala通行證報酬多更多!

購買Ninjala通行證後,於整個賽季最多可獲得1350 Jala。
連同自由通行證的報酬,最多可獲得1550 Jala!!
推進通行證還可獲得「套裝」、「表情動作」等道具,讓戰鬥更多采多姿!
請把握這個大好機會,玩得划算、玩得時尚!

還請各位玩家繼續支持Ninjala。

※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。