MENU CLOSE

通知

「Ninjala Pass Matsuri (Festival)」開跑!

刊載日
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
更新日
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
                

活動時間

第一次 2021/12/09 11:00 (JST) ~ 2021/12/16 10:59 (JST) Dec. 08, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 15, 2021, 17:59 (PST)
09 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 16 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
09 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 16 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
09. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 16. Dez. 2021, 02:59 (CET) 09 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 16 Dic. 2021, 02:59 (CET) 09 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 16 Déc. 2021, 02:59 (CET) 09 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 16 Dic. 2021, 02:59 (CET) 2021/12/09 10:00 (HKT) ~ 2021/12/16 09:59 (HKT) 2021/12/09 10:00 (HKT) ~ 2021/12/16 09:59 (HKT) 2021/12/09 11:00 (KST) ~ 2021/12/16 10:59 (KST)
第二次 2021/12/30 11:00 (JST) ~ 2022/01/06 10:59 (JST) Dec. 29, 2021, 18:00 (PST) - Jan. 05, 2022, 17:59 (PST)
30 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 06 Jan. 2022, 01:59 (GMT)
30 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 06 Jan. 2022, 11:59 (AEST)
30. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 06. Jan. 2022, 02:59 (CET) 30 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 06 Enero 2022, 02:59 (CET) 30 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 06 Janv. 2022, 02:59 (CET) 30 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 06 Gen. 2022, 02:59 (CET) 2021/12/30 10:00 (HKT) ~ 2022/01/06 09:59 (HKT) 2021/12/30 10:00 (HKT) ~ 2022/01/06 09:59 (HKT) 2021/12/30 11:00 (KST) ~ 2022/01/06 10:59 (KST)
第三次 2022/02/03 11:00 (JST) ~ 2022/02/10 10:59 (JST) Feb. 02, 2022, 18:00 (PST) - Feb. 09, 2022, 17:59 (PST)
03 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
03 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
03. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10. Feb. 2022, 02:59 (CET) 03 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10 Feb. 2022, 02:59 (CET) 03 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 10 Févr. 2022, 02:59 (CET) 03 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10 Feb. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/03 10:00 (HKT) ~ 2022/02/10 09:59 (HKT) 2022/02/03 10:00 (HKT) ~ 2022/02/10 09:59 (HKT) 2022/02/03 11:00 (KST) ~ 2022/02/10 10:59 (KST)
第四次 2022/03/03 11:00 (JST) ~ 2022/03/10 10:59 (JST) Mar. 02, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 09, 2022, 17:59 (PST)
03 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
03 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
03. März 2022, 03:00 (CET) - 10. März 2022, 02:59 (CET) 03 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 10 Marzo 2022, 02:59 (CET) 03 Mars 2022, 03:00 (CET) - 10 Mars 2022, 02:59 (CET) 03 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/03 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/03/03 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/03/03 11:00 (KST) ~ 2022/03/10 10:59 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。
達成忍者的職責,就可以獲得精美獎勵!
WNA為鼓勵學生努力達成「忍務」,正式舉辦眾所期待『慶典』!
這是可以大量累積Ninjala通行證的層級點數,一口氣換得各種道具的大好機會!

Ninjala Pass Matsuri (Festival)

達成「每日忍務」吧!

.活動期間達成「每日忍務」時可獲得的「層級點數」將有所提升。
.活動期間可無限次免費更新「忍務」內容。


達成「忍務」即可有效累積「層級點數」,以更容易獲得Ninjala通行證的報酬。
在各式「忍務」中,達成「每日忍務」可更有效推進層級。本次活動期間中,達成每日忍務可累積的「層級點數」更大幅提升!

此外,當感到目前的「忍務」難已達成時可更新忍務內容,本次活動期間將可無限次免費更新。

※活動開始前接受的「每日忍務」,達成後「層級點數」將不會有所增加。
※請先達成目前接受的「每日忍務」後,即可接受「層級點數」有所增加的「每日忍務」。

如何確認「忍務」

「基地」會顯示目前接受的忍務。
 若想要更改接受的忍務內容,可以從「基地」直接前往「Ninjala通行證忍務」進行確認。
 請多多確認被賦予的「忍務」,並在戰鬥中達成吧!

豪華報酬多多 Ninjala通行證

推進Ninjala通行證吧!

自由通行證也可以獲得報酬!

「自由通行證」可免費推進,推進後可獲得用已購買遊戲中各種道具的「Jala」以及解鎖忍卡欄位所需的「金勛章」等。

Ninjala通行證報酬多更多!

花費950 Jala購買Ninjala通行證後,於整個賽季最多可獲得1350 Jala。
連同自由通行證的報酬,最多可獲得1550 Jala!!
推進通行證還可獲得「套裝」、「表情動作」等道具,讓戰鬥更多采多姿!
請把握這個大好機會,玩得划算、玩得時尚!

還請各位玩家繼續支持Ninjala。

※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。