MENU CLOSE

通知

「Ninjala Pass Matsuri (Festival)」開跑!

刊載日
2021/09/09 (JST)
Sept. 09, 2021 (PDT)
09 Sept. 2021 (BST)
09 Sept. 2021 (AEST)
09. Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (KST)
更新日
2021/09/09 (JST)
Sept. 09, 2021 (PDT)
09 Sept. 2021 (BST)
09 Sept. 2021 (AEST)
09. Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (KST)
                

活動時間

第一屆 2021/09/16 11:00 (JST) ~ 2021/09/23 10:59 (JST) Sept. 15, 2021, 19:00 (PDT) - Sept. 22, 2021, 18:59 (PDT)
16 Sept. 2021, 03:00 (BST) - 23 Sept. 2021, 02:59 (BST)
16 Sept. 2021, 12:00 (AEST) - 23 Sept. 2021, 11:59 (AEST)
16. Sept. 2021, 04:00 (CEST) - 23. Sept. 2021, 03:59 (CEST) 16 Sept. 2021, 04:00 (CEST) - 23 Sept. 2021, 03:59 (CEST) 16 Sept. 2021, 04:00 (CEST) - 23 Sept. 2021, 03:59 (CEST) 16 Sett. 2021, 04:00 (CEST) - 23 Sett. 2021, 03:59 (CEST) 2021/09/16 10:00 (HKT) ~ 2021/09/23 09:59 (HKT) 2021/09/16 10:00 (HKT) ~ 2021/09/23 09:59 (HKT) 2021/09/16 11:00 (KST) ~ 2021/09/23 10:59 (KST)
第二屆 2021/10/07 11:00 (JST) ~ 2021/10/14 10:59 (JST) Oct. 06, 2021, 19:00 (PDT) - Oct. 13, 2021, 18:59 (PDT)
07 Oct. 2021, 03:00 (BST) - 14 Oct. 2021, 02:59 (BST)
07 Oct. 2021, 12:00 (AEST) - 14 Oct. 2021, 11:59 (AEST)
07. Okt. 2021, 04:00 (CEST) - 14. Okt. 2021, 03:59 (CEST) 07 Oct. 2021, 04:00 (CEST) - 14 Oct. 2021, 03:59 (CEST) 07 Oct. 2021, 04:00 (CEST) - 14 Oct. 2021, 03:59 (CEST) 07 Ott. 2021, 04:00 (CEST) - 14 Ott. 2021, 03:59 (CEST) 2021/10/07 10:00 (HKT) ~ 2021/10/14 09:59 (HKT) 2021/10/07 10:00 (HKT) ~ 2021/10/14 09:59 (HKT) 2021/10/07 11:00 (KST) ~ 2021/10/14 10:59 (KST)
第三屆 2021/11/04 11:00 (JST) ~ 2021/11/11 10:59 (JST) Nov. 03, 2021, 19:00 (PDT) - Nov. 10, 2021, 17:59 (PST)
04 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 11 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
04 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 11 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
04. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 11. Nov. 2021, 02:59 (CET) 04 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 11 Nov. 2021, 02:59 (CET) 04 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 11 Nov. 2021, 02:59 (CET) 04 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 11 Nov. 2021, 02:59 (CET) 2021/11/04 10:00 (HKT) ~ 2021/11/11 09:59 (HKT) 2021/11/04 10:00 (HKT) ~ 2021/11/11 09:59 (HKT) 2021/11/04 11:00 (KST) ~ 2021/11/11 10:59 (KST)
第四屆 2021/11/25 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:49 (JST) Nov. 24, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:49 (PST)
25 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:49 (GMT)
25 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:49 (AEST)
25. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:49 (CET) 25 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:49 (CET) 25 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:49 (CET) 25 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:49 (CET) 2021/11/25 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:49 (HKT) 2021/11/25 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:49 (HKT) 2021/11/25 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:49 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。
達成忍者的職責,就可以獲得精美獎勵!
WNA為鼓勵學生努力達成「忍務」,正式舉辦眾所期待『慶典』!
這是可以大量累積Ninjala通行證的層級點數,一口氣換得各種道具的大好機會!

Ninjala Pass Matsuri (Festival)

達成「每日忍務」吧!

.活動期間達成「每日忍務」時可獲得的「層級點數」將有所提升。
.活動期間可無限次免費更新「忍務」內容。


達成「忍務」即可有效累積「層級點數」,以更容易獲得Ninjala通行證的報酬。
在各式「忍務」中,達成「每日忍務」可更有效推進層級。本次活動期間中,達成每日忍務可累積的「層級點數」更大幅提升!

此外,當感到目前的「忍務」難已達成時可更新忍務內容,本次活動期間將可無限次免費更新。

※活動開始前接受的「每日忍務」,達成後「層級點數」將不會有所增加。
※請先達成目前接受的「每日忍務」後,即可接受「層級點數」有所增加的「每日忍務」。

如何確認「忍務」

「基地」會顯示目前接受的忍務。
 若想要更改接受的忍務內容,可以從「基地」直接前往「Ninjala通行證忍務」進行確認。
 請多多確認被賦予的「忍務」,並在戰鬥中達成吧!

豪華報酬多多 Ninjala通行證

推進Ninjala通行證吧!

自由通行證也可以獲得報酬!

「自由通行證」可免費推進,推進後可獲得用已購買遊戲中各種道具的「Jala」以及解鎖忍卡欄位所需的「金勛章」等。

Ninjala通行證報酬多更多!

花費950 Jala購買Ninjala通行證後,於整個賽季最多可獲得1350 Jala。
連同自由通行證的報酬,最多可獲得1550 Jala!!
推進通行證還可獲得「套裝」、「表情動作」等道具,讓戰鬥更多采多姿!
請把握這個大好機會,玩得划算、玩得時尚!

還請各位玩家繼續支持Ninjala。

※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。