MENU CLOSE

通知

Ninjala Pass Matsuri (Festival) Special開跑!

刊載日
2023/03/16 (JST)
Mar. 15, 2023 (PDT)
16 Mar. 2023 (GMT)
16 Mar. 2023 (AEST)
16. März 2023 (CET)
16 Marzo 2023 (CET)
16 Mars 2023 (CET)
16 Mar. 2023 (CET)
2023/03/16 (HKT)
2023/03/16 (HKT)
2023/03/16 (KST)
更新日
2023/03/16 (JST)
Mar. 15, 2023 (PDT)
16 Mar. 2023 (GMT)
16 Mar. 2023 (AEST)
16. März 2023 (CET)
16 Marzo 2023 (CET)
16 Mars 2023 (CET)
16 Mar. 2023 (CET)
2023/03/16 (HKT)
2023/03/16 (HKT)
2023/03/16 (KST)
                
活動時間

2023/03/23 11:00 (JST) ~ 2023/03/30 11:00 (JST) Mar. 22, 2023, 19:00 (PDT) - Mar. 29, 2023, 19:00 (PDT)
23 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 30 Mar. 2023, 03:00 (BST)
23 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 30 Mar. 2023, 12:00 (AEST)
23. März 2023, 03:00 (CET) - 30. März 2023, 04:00 (CEST) 23 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 30 Marzo 2023, 04:00 (CEST) 23 Mars 2023, 03:00 (CET) - 30 Mars 2023, 04:00 (CEST) 23 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 30 Mar. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/23 10:00 (HKT) ~ 2023/03/30 10:00 (HKT) 2023/03/23 10:00 (HKT) ~ 2023/03/30 10:00 (HKT) 2023/03/23 11:00 (KST) ~ 2023/03/30 11:00 (KST)

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。
期間內,達成「每日忍務」時可獲得的層級點數會大幅增加!
可獲得的層級點數增加為正常Ninjala Pass Matsuri (Festival)的6倍!
請把握這次機會獲得大量Ninjala通行證報酬吧!
※活動開始前接受的「每日忍務」,達成後「層級點數」將不會有所增加。
※請先達成目前接受的「每日忍務」後,即可接受「層級點數」有所增加的「每日忍務」。

如何確認「忍務」

「基地」會顯示目前接受的忍務。
 若想要更改接受的忍務內容,可以從「基地」直接前往「Ninjala通行證忍務」進行確認。
 請多多確認被賦予的「忍務」,並在戰鬥中達成吧!

豪華報酬多多 Ninjala通行證

推進Ninjala通行證吧!

自由通行證也可以獲得報酬!

「自由通行證」可免費推進,推進後可獲得用已購買遊戲中各種道具的「Jala」以及解鎖忍卡欄位所需的「金勛章」等。

Ninjala通行證報酬多更多!

購買Ninjala通行證後,於整個賽季最多可獲得1700 Jala。
推進通行證還可獲得「套裝」、「表情動作」等道具,讓戰鬥更多采多姿!
請把握這個大好機會,玩得划算、玩得時尚!

還請各位玩家繼續支持Ninjala。

※活動時間有可能在無事先告知的情況下進行更改。