MENU CLOSE

通知

Loot Battle Matsuri 開跑!

刊載日
2021/05/20 (JST)
May 19, 2021 (PDT)
20 May 2021 (BST)
20 May 2021 (AEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mayo 2021 (CEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mag. 2021 (CEST)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (KST)
更新日
2021/05/20 (JST)
May 19, 2021 (PDT)
20 May 2021 (BST)
20 May 2021 (AEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mayo 2021 (CEST)
20 Mai 2021 (CEST)
20 Mag. 2021 (CEST)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (HKT)
2021/05/20 (KST)
                
活動時間

2021/05/27 11:00 (JST) ~ 2021/06/03 10:59 (JST) May 26, 2021, 19:00 (PDT) - June 02, 2021, 18:59 (PDT)
27 May 2021, 03:00 (BST) - 03 June 2021, 02:59 (BST)
27 May 2021, 12:00 (AEST) - 03 June 2021, 11:59 (AEST)
27 Mai 2021, 04:00 (CEST) - 03 Juni 2021, 03:59 (CEST) 27 Mayo 2021, 04:00 (CEST) - 03 Jun. 2021, 03:59 (CEST) 27 Mai 2021, 04:00 (CEST) - 03 Juin 2021, 03:59 (CEST) 27 Mag. 2021, 04:00 (CEST) - 03 Giu. 2021, 03:59 (CEST) 2021/05/27 10:00 (HKT) ~ 2021/06/03 09:59 (HKT) 2021/05/27 10:00 (HKT) ~ 2021/06/03 09:59 (HKT) 2021/05/27 11:00 (KST) ~ 2021/06/03 10:59 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。

為了測試大家的修行成果,WNA將舉辦Loot Battle Matsuri!
積極參加戰鬥來獲得專用報酬吧!
期間內遊玩戰鬥,說不定能獲得貼圖「黑子.舉手擊掌」和表情動作「大家都是好朋友」!

Loot Battle Matsuri

有機會取得只能從這裡獲得的貼圖「黑子.舉手擊掌」與表情動作「大家都是好朋友」,或是第5賽季起登場的忍卡「先發制人」之輔助代碼!
可於以下對戰選單中作為報酬獲得!

.立即開戰
.Ninjala對戰

請千萬不要錯過!
還請各位玩家繼續支持Ninjala。