MENU CLOSE

通知

Loot Battle Matsuri 開跑!

刊載日
2021/02/16 (JST)
Feb. 15, 2021 (PST)
16 Feb. 2021 (GMT)
16 Feb. 2021 (AEST)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Févr. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (KST)
更新日
2021/02/16 (JST)
Feb. 15, 2021 (PST)
16 Feb. 2021 (GMT)
16 Feb. 2021 (AEST)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
16 Févr. 2021 (CET)
16 Feb. 2021 (CET)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (HKT)
2021/02/16 (KST)
                
活動時間

2021/02/18 11:00 (JST) ~ 2021/02/25 10:59 (JST) Feb. 17, 2021, 18:00 (PST) - Feb. 24, 2021, 17:59 (PST)
18 Feb. 2021, 02:00 (GMT) - 25 Feb. 2021, 01:59 (GMT)
18 Feb. 2021, 12:00 (AEST) - 25 Feb. 2021, 11:59 (AEST)
18 Feb. 2021, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2021, 02:59 (CET) 18 Feb. 2021, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2021, 02:59 (CET) 18 Févr. 2021, 03:00 (CET) - 25 Févr. 2021, 02:59 (CET) 18 Feb. 2021, 03:00 (CET) - 25 Feb. 2021, 02:59 (CET) 2021/02/18 10:00 (HKT) ~ 2021/02/25 09:59 (HKT) 2021/02/18 10:00 (HKT) ~ 2021/02/25 09:59 (HKT) 2021/02/18 11:00 (KST) ~ 2021/02/25 10:59 (KST)

我們是Ninjala官方團隊。

為了測試大家的修行成果,WNA將舉辦Loot Battle Matsuri!
積極參加戰鬥來獲得專用報酬吧!
期間內遊玩戰鬥說不定能獲得貼圖「小瑪麗.愛心」和表情動作「唷喔喔~!」!

Loot Battle Matsuri

有機會取得只能從這裡獲得的貼圖「小瑪麗.愛心」和表情動作「唷喔喔~!」,與第4賽季起登場的輔助代碼「快速重生」、「貪求能量」!
可於以下對戰選單中作為報酬獲得!

.立即開戰
.Ninjala對戰
.發燒戰鬥(舉辦時)

請千萬不要錯過!
還請各位玩家繼續支持Ninjala。