MENU CLOSE

通知

WNA每日登入獎勵

刊載日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
更新日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
                

只要登入就可每天獲得報酬的「WNA每日登入獎勵」全新登場!
「WNA每日登入獎勵」將於賽季期間內合計進行3次35天為一期的登入獎勵。
依登入天數可獲得Jala、忍者勛章、轉蛋硬幣、魚餌泡泡糖、研究點數等各種報酬的大好機會!

活動時間

活動時間
第一次 2023/04/27 11:00 (JST) ~ 2023/06/01 11:00 (JST) Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT) - May 31, 2023, 19:00 (PDT)
27 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 01 June 2023, 03:00 (BST)
27 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 01 June 2023, 12:00 (AEST)
27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 01. Juni 2023, 04:00 (CEST) 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 01 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 01 Juin 2023, 04:00 (CEST) 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 01 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/06/01 10:00 (HKT) 2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/06/01 10:00 (HKT) 2023/04/27 11:00 (KST) ~ 2023/06/01 11:00 (KST)
第二次 2023/06/01 11:00 (JST) ~ 2023/07/06 11:00 (JST) May 31, 2023, 19:00 (PDT) - July 05, 2023, 19:00 (PDT)
01 June 2023, 03:00 (BST) - 06 July 2023, 03:00 (BST)
01 June 2023, 12:00 (AEST) - 06 July 2023, 12:00 (AEST)
01. Juni 2023, 04:00 (CEST) - 06. Juli 2023, 04:00 (CEST) 01 Jun. 2023, 04:00 (CEST) - 06 Jul. 2023, 04:00 (CEST) 01 Juin 2023, 04:00 (CEST) - 06 Juil. 2023, 04:00 (CEST) 01 Giu. 2023, 04:00 (CEST) - 06 Lug. 2023, 04:00 (CEST) 2023/06/01 10:00 (HKT) ~ 2023/07/06 10:00 (HKT) 2023/06/01 10:00 (HKT) ~ 2023/07/06 10:00 (HKT) 2023/06/01 11:00 (KST) ~ 2023/07/06 11:00 (KST)
第三次 2023/07/06 11:00 (JST) ~ 2023/08/10 11:00 (JST) July 05, 2023, 19:00 (PDT) - Aug. 09, 2023, 19:00 (PDT)
06 July 2023, 03:00 (BST) - 10 Aug. 2023, 03:00 (BST)
06 July 2023, 12:00 (AEST) - 10 Aug. 2023, 12:00 (AEST)
06. Juli 2023, 04:00 (CEST) - 10. Aug. 2023, 04:00 (CEST) 06 Jul. 2023, 04:00 (CEST) - 10 Agosto 2023, 04:00 (CEST) 06 Juil. 2023, 04:00 (CEST) - 10 Août 2023, 04:00 (CEST) 06 Lug. 2023, 04:00 (CEST) - 10 Ago. 2023, 04:00 (CEST) 2023/07/06 10:00 (HKT) ~ 2023/08/10 10:00 (HKT) 2023/07/06 10:00 (HKT) ~ 2023/08/10 10:00 (HKT) 2023/07/06 11:00 (KST) ~ 2023/08/10 11:00 (KST)

※舉辦期間結束後將重置登入次數。

報酬一覽

登入天數 報酬
1 銅勛章×100
2 練餌×5
3 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5
4 亮片假餌×5
5 轉蛋硬幣×10
6 銀勛章×50
7 練餌×5
8 快速重生(忍術能量表上升)×5
9 蒼蠅×3
10 Jala×50
11 金勛章×10
12 亮片假餌×5
13 最後衝刺(延長發動時間)×5
14 飛蠅餌×3
15 研究點數×20
16 銅勛章×100
17 練餌×5
18 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5
19 磯沙蠶×3
20 Jala×50
21 銀勛章×50
22 亮片假餌×5
23 快速重生(生命值恢復量上升)×5
24 蚯蚓假餌×3
25 轉蛋硬幣×10
26 金勛章×10
27 練餌×5
28 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5
29 蚱蜢×3
30 研究點數×20
31 銅勛章×100
32 亮片假餌×5
33 庫存忍術(恢復生命值)×5
34 餌木×3
35 轉蛋硬幣×10

※第1次~第3次皆為相同的報酬內容。

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。