MENU CLOSE

通知

一夕致富,2000 Jala!超級GOEMON Matsuri (Festival)

刊載日
2022/12/01 (JST)
Nov. 30, 2022 (PST)
01 Dec. 2022 (GMT)
01 Dec. 2022 (AEST)
01. Dez. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
01 Déc. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (KST)
更新日
2022/12/01 (JST)
Nov. 30, 2022 (PST)
01 Dec. 2022 (GMT)
01 Dec. 2022 (AEST)
01. Dez. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
01 Déc. 2022 (CET)
01 Dic. 2022 (CET)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (HKT)
2022/12/01 (KST)
                

大幅升級的天下忍者義賊GOEMON來了!

本次的GOEMON Matsuri (Festival)將會是一場「超級」盛宴!
期間內登入遊戲,竟然可以獲得2000 Jala喔!!

「超級認真起來的我,從惡人手中奪取來了大量的Jala!
我會把多到嚇人的Jala送給在祭典期間內「登入」的所有人喔!

只要有這麼多Jala,連夢想中的那件套裝也能買得起了!
那麼就再會啦!」

活動時間 報酬
2022/12/08 11:00 (JST) ~ 2023/01/12 10:59 (JST) Dec. 07, 2022, 18:00 (PST) - Jan. 11, 2023, 17:59 (PST)
08 Dec. 2022, 02:00 (GMT) - 12 Jan. 2023, 01:59 (GMT)
08 Dec. 2022, 12:00 (AEST) - 12 Jan. 2023, 11:59 (AEST)
08. Dez. 2022, 03:00 (CET) - 12. Jan. 2023, 02:59 (CET) 08 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 12 Enero 2023, 02:59 (CET) 08 Déc. 2022, 03:00 (CET) - 12 Janv. 2023, 02:59 (CET) 08 Dic. 2022, 03:00 (CET) - 12 Gen. 2023, 02:59 (CET) 2022/12/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/12 09:59 (HKT) 2022/12/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/12 09:59 (HKT) 2022/12/08 11:00 (KST) ~ 2023/01/12 10:59 (KST)
2000 Jala

※期間內登入遊戲,將透過遊戲中的「信件」寄送Jala。
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。