MENU CLOSE

通知

假期登入獎勵!

刊載日
2020/12/22 (JST)
Dec. 21, 2020 (PST)
22 Dec. 2020 (GMT)
22 Dec. 2020 (AEST)
22 Dez. 2020 (CET)
22 Dic. 2020 (CET)
22 Déc. 2020 (CET)
22 Dic. 2020 (CET)
2020/12/22 (HKT)
2020/12/22 (HKT)
2020/12/22 (KST)
更新日
2020/12/22 (JST)
Dec. 21, 2020 (PST)
22 Dec. 2020 (GMT)
22 Dec. 2020 (AEST)
22 Dez. 2020 (CET)
22 Dic. 2020 (CET)
22 Déc. 2020 (CET)
22 Dic. 2020 (CET)
2020/12/22 (HKT)
2020/12/22 (HKT)
2020/12/22 (KST)
                

來獲得每天更換的登入獎勵吧!

假期到來!
2020年也畫下尾聲,終於要迎來2021年!
在這歲末年初之際,每天盡情暢玩Ninjala吧!

期間內每天登入遊戲,就能獲得Jala與忍者勛章!
Jala能用來購買裝飾道具與轉蛋,忍者勛章能用來擴充忍卡欄位與升級輔助代碼!

只要每天登入,總計能獲得這麼多獎勵喔!
Jala×300
金勛章×50
銀勛章×500
銅勛章×1000

活動時間

2020/12/24 11:00 (JST) ~ 2021/01/04 10:59 (JST) Dec. 23, 2020, 18:00 (PST) - Jan. 03, 2021, 17:59 (PST)
24 Dec. 2020, 02:00 (GMT) - 04 Jan. 2021, 01:59 (GMT)
24 Dec. 2020, 12:00 (AEST) - 04 Jan. 2021, 11:59 (AEST)
24 Dez. 2020, 03:00 (CET) - 04 Jan. 2021, 02:59 (CET) 24 Dic. 2020, 03:00 (CET) - 04 Enero 2021, 02:59 (CET) 24 Déc. 2020, 03:00 (CET) - 04 Janv. 2021, 02:59 (CET) 24 Dic. 2020, 03:00 (CET) - 04 Gen. 2021, 02:59 (CET) 2020/12/24 10:00 (HKT) ~ 2021/01/04 09:59 (HKT) 2020/12/24 10:00 (HKT) ~ 2021/01/04 09:59 (HKT) 2020/12/24 11:00 (KST) ~ 2021/01/04 10:59 (KST)

※登入獎勵1天可透過信件領取1次

※登入獎勵會於以下時間切換為隔日

美國  06:00 pm (PST)
日本  11:00 (JST)
英國  02:00 (GMT)
澳洲  12:00 (AEST)
法國  03:00 (CET)
西班牙  03:00 (CET)
德國  03:00 (CET)
義大利  03:00 (CET)
韓國  11:00 (KST)
亞洲  10:00 (HKT)