MENU CLOSE

通知

泡泡奇的登入獎勵

刊載日
2023/05/18 (JST)
May 17, 2023 (PDT)
18 May 2023 (BST)
18 May 2023 (AEST)
18. Mai 2023 (CEST)
18 Mayo 2023 (CEST)
18 Mai 2023 (CEST)
18 Mag. 2023 (CEST)
2023/05/18 (HKT)
2023/05/18 (HKT)
2023/05/18 (KST)
更新日
2023/05/18 (JST)
May 17, 2023 (PDT)
18 May 2023 (BST)
18 May 2023 (AEST)
18. Mai 2023 (CEST)
18 Mayo 2023 (CEST)
18 Mai 2023 (CEST)
18 Mag. 2023 (CEST)
2023/05/18 (HKT)
2023/05/18 (HKT)
2023/05/18 (KST)
                               

活動時間

2023/05/25 11:00 (JST) ~ 2023/06/01 11:00 (JST) May 24, 2023, 19:00 (PDT) - May 31, 2023, 19:00 (PDT)
25 May 2023, 03:00 (BST) - 01 June 2023, 03:00 (BST)
25 May 2023, 12:00 (AEST) - 01 June 2023, 12:00 (AEST)
25. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 01. Juni 2023, 04:00 (CEST) 25 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 01 Jun. 2023, 04:00 (CEST) 25 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 01 Juin 2023, 04:00 (CEST) 25 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 01 Giu. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/25 10:00 (HKT) ~ 2023/06/01 10:00 (HKT) 2023/05/25 10:00 (HKT) ~ 2023/06/01 10:00 (HKT) 2023/05/25 11:00 (KST) ~ 2023/06/01 11:00 (KST)


我是泡泡奇!

我要特別給你們這些忍者道具!
每天登入遊戲,獲得道具吧!

今後也要繼續支持Ninjala喔!

登入獎勵時間表

登入天數 報酬
1 金勛章×10
2 銅勛章×600
3 銀勛章×150
4 金勛章×10
5 銅勛章×600
6 銀勛章×150
7 金勛章×20

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。