MENU CLOSE

通知

GOEMON Matsuri (Festival)

刊載日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
更新日
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
                

天下忍者義賊GOEMON來了!

GOEMON又來發送Jala啦!
這次將分成第一彈、第二彈、第三彈等3次祭典來發送Jala!
期間內登入遊戲,最多可以獲得600 Jala喔!

「從惡人手中偷來的Jala大放送!
我會把Jala送給在祭典期間內「登入」的所有人喔!
你問要用在哪?當然是去「聯名」那裡試試手氣!
那麼,我還會再來的!再會啦!」

活動時間
  活動時間 報酬
第一彈 2023/03/16 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 11:00 (JST) Mar. 15, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT)
16 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 27 Apr. 2023, 03:00 (BST)
16 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
16. März 2023, 03:00 (CET) - 27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 16 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 16 Mars 2023, 03:00 (CET) - 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) 16 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/03/16 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/03/16 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 11:00 (KST)
200 Jala
第二彈 2023/03/30 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 11:00 (JST) Mar. 29, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT)
30 Mar. 2023, 03:00 (BST) - 27 Apr. 2023, 03:00 (BST)
30 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
30. März 2023, 04:00 (CEST) - 27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Marzo 2023, 04:00 (CEST) - 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Mars 2023, 04:00 (CEST) - 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) 30 Mar. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/03/30 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 11:00 (KST)
200 Jala
第三彈 2023/04/13 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 11:00 (JST) Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT)
13 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 27 Apr. 2023, 03:00 (BST)
13 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/13 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/13 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 10:00 (HKT) 2023/04/13 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 11:00 (KST)
200 Jala

※期間內登入遊戲,將透過遊戲中的「信件」寄送Jala。
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。