MENU CLOSE

通知

GOEMON Matsuri (Festival)

刊載日
2021/12/09 (JST)
Dec. 08, 2021 (PST)
09 Dec. 2021 (GMT)
09 Dec. 2021 (AEST)
09. Dez. 2021 (CET)
09 Dic. 2021 (CET)
09 Déc. 2021 (CET)
09 Dic. 2021 (CET)
2021/12/09 (HKT)
2021/12/09 (HKT)
2021/12/09 (KST)
更新日
2021/12/09 (JST)
Dec. 08, 2021 (PST)
09 Dec. 2021 (GMT)
09 Dec. 2021 (AEST)
09. Dez. 2021 (CET)
09 Dic. 2021 (CET)
09 Déc. 2021 (CET)
09 Dic. 2021 (CET)
2021/12/09 (HKT)
2021/12/09 (HKT)
2021/12/09 (KST)
                

天下忍者義賊GOEMON來了!

GOEMON又來發送Jala啦!
期間內登入遊戲,可以獲得300 Jala喔!

「從惡人手中偷來的Jala大放送!
我會把Jala送給在祭典期間內「登入」的所有人喔!
你問要用在哪?當然是去「聯名」那裡試試手氣!
那麼,我還會再來的!再會啦!」

活動時間
活動時間 報酬
2021/12/16 11:00 (JST) ~ 2022/01/13 10:59 (JST)
Dec. 15, 2021, 18:00 (PST) - Jan. 12, 2022, 17:59 (PST)
16 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 13 Jan. 2022, 01:59 (GMT)
16 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 13 Jan. 2022, 11:59 (AEST)
16. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 13. Jan. 2022, 02:59 (CET)
16 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 13 Enero 2022, 02:59 (CET)
16 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 13 Janv. 2022, 02:59 (CET)
16 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 13 Gen. 2022, 02:59 (CET)
2021/12/16 10:00 (HKT) ~ 2022/01/13 09:59 (HKT)
2021/12/16 10:00 (HKT) ~ 2022/01/13 09:59 (HKT)
2021/12/16 11:00 (KST) ~ 2022/01/13 10:59 (KST)
300 Jala

※期間內登入遊戲,將透過遊戲中的「信件」寄送Jala。