MENU CLOSE

通知

電馭星期一2021特別活動

刊載日
2021/11/11 (JST)
Nov. 10, 2021 (PST)
11 Nov. 2021 (GMT)
11 Nov. 2021 (AEST)
11. Nov. 2021 (CET)
11 Nov. 2021 (CET)
11 Nov. 2021 (CET)
11 Nov. 2021 (CET)
2021/11/11 (HKT)
2021/11/11 (HKT)
2021/11/11 (KST)
更新日
2021/11/11 (JST)
Nov. 10, 2021 (PST)
11 Nov. 2021 (GMT)
11 Nov. 2021 (AEST)
11. Nov. 2021 (CET)
11 Nov. 2021 (CET)
11 Nov. 2021 (CET)
11 Nov. 2021 (CET)
2021/11/11 (HKT)
2021/11/11 (HKT)
2021/11/11 (KST)
                

活動時間

2021/11/18 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 17, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
18 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
18 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
18. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
18 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
18 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
18 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/18 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/18 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/18 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。
今年也會舉辦電馭星期一特別活動!
從能獲得Jala的登入獎勵,到特別特賣以及轉蛋與Jala的販售等,今年有眾多豐富的活動!

 

電馭星期一2021登入獎勵

活動時間

2021/11/18 11:00 (JST) ~ 2021/11/26 10:59 (JST)
Nov. 17, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 25, 2021, 17:59 (PST)
18 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 26 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
18 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 26 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
18. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 26. Nov. 2021, 02:59 (CET)
18 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2021, 02:59 (CET)
18 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2021, 02:59 (CET)
18 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 26 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/18 10:00 (HKT) ~ 2021/11/26 09:59 (HKT)
2021/11/18 10:00 (HKT) ~ 2021/11/26 09:59 (HKT)
2021/11/18 11:00 (KST) ~ 2021/11/26 10:59 (KST)

 

期間內登入遊戲,每天贈送50 Jala!
最多可以獲得400 Jala喔!
一點一滴地累積,為電馭星期一特賣做準備吧!

※期間內登入遊戲,將透過遊戲中的「信件」寄送Jala。
※登入獎勵會於以下時間切換為隔日

美國  06:00 pm (PST)
日本  11:00 (JST)
英國  02:00 (GMT)
澳洲  12:00 (AEST)
法國  03:00 (CET)
西班牙  03:00 (CET)
德國  03:00 (CET)
義大利  03:00 (CET)
韓國  11:00 (KST)
亞洲  10:00 (HKT)

電馭星期一2021特賣

活動時間

2021/11/26 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 25, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
26 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
26 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
26. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

 

期間內每天更換,嚴選的裝飾道具將變為30%OFF的特賣價格!
此外,若持有Ninjala通行證,將會是50%OFF!!

介紹部分電馭星期一2021特賣商品陣容!

販售時間 裝飾道具
2021/11/26 11:00 (JST) ~ 2021/11/27 10:59 (JST)
Nov. 25, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 26, 2021, 17:59 (PST)
26 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 27 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
26 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 27 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
26. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 27. Nov. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 27 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/11/27 09:59 (HKT)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/11/27 09:59 (HKT)
2021/11/26 11:00 (KST) ~ 2021/11/27 10:59 (KST)
感恩節穿搭
2021/11/27 11:00 (JST) ~ 2021/11/28 10:59 (JST)
Nov. 26, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2021, 17:59 (PST)
27 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
27 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
27. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/27 10:00 (HKT) ~ 2021/11/28 09:59 (HKT)
2021/11/27 10:00 (HKT) ~ 2021/11/28 09:59 (HKT)
2021/11/27 11:00 (KST) ~ 2021/11/28 10:59 (KST)
名流之星裝
2021/11/27 11:00 (JST) ~ 2021/11/28 10:59 (JST)
Nov. 26, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2021, 17:59 (PST)
27 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
27 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
27. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/27 10:00 (HKT) ~ 2021/11/28 09:59 (HKT)
2021/11/27 10:00 (HKT) ~ 2021/11/28 09:59 (HKT)
2021/11/27 11:00 (KST) ~ 2021/11/28 10:59 (KST)
名流巨星眼鏡
2021/11/27 11:00 (JST) ~ 2021/11/28 10:59 (JST)
Nov. 26, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2021, 17:59 (PST)
27 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
27 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
27. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
27 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/27 10:00 (HKT) ~ 2021/11/28 09:59 (HKT)
2021/11/27 10:00 (HKT) ~ 2021/11/28 09:59 (HKT)
2021/11/27 11:00 (KST) ~ 2021/11/28 10:59 (KST)
名流之星帽
2021/11/28 11:00 (JST) ~ 2021/11/29 10:59 (JST)
Nov. 27, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 28, 2021, 17:59 (PST)
28 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 29 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
28 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 29 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
28. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29. Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/28 10:00 (HKT) ~ 2021/11/29 09:59 (HKT)
2021/11/28 10:00 (HKT) ~ 2021/11/29 09:59 (HKT)
2021/11/28 11:00 (KST) ~ 2021/11/29 10:59 (KST)
昨日騎士皮衣
2021/11/28 11:00 (JST) ~ 2021/11/29 10:59 (JST)
Nov. 27, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 28, 2021, 17:59 (PST)
28 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 29 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
28 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 29 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
28. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29. Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/28 10:00 (HKT) ~ 2021/11/29 09:59 (HKT)
2021/11/28 10:00 (HKT) ~ 2021/11/29 09:59 (HKT)
2021/11/28 11:00 (KST) ~ 2021/11/29 10:59 (KST)
昨日安全帽
2021/11/28 11:00 (JST) ~ 2021/11/29 10:59 (JST)
Nov. 27, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 28, 2021, 17:59 (PST)
28 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 29 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
28 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 29 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
28. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29. Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
28 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/28 10:00 (HKT) ~ 2021/11/29 09:59 (HKT)
2021/11/28 10:00 (HKT) ~ 2021/11/29 09:59 (HKT)
2021/11/28 11:00 (KST) ~ 2021/11/29 10:59 (KST)
時鐘大禮帽
2021/11/29 11:00 (JST) ~ 2021/11/30 10:59 (JST)
Nov. 28, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 29, 2021, 17:59 (PST)
29 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 30 Nov. 2021, 01:59 (GMT)
29 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 30 Nov. 2021, 11:59 (AEST)
29. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 30. Nov. 2021, 02:59 (CET)
29 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 30 Nov. 2021, 02:59 (CET)
29 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 30 Nov. 2021, 02:59 (CET)
29 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 30 Nov. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/29 10:00 (HKT) ~ 2021/11/30 09:59 (HKT)
2021/11/29 10:00 (HKT) ~ 2021/11/30 09:59 (HKT)
2021/11/29 11:00 (KST) ~ 2021/11/30 10:59 (KST)
鬥牛穿搭
2021/11/30 11:00 (JST) ~ 2021/12/01 10:59 (JST)
Nov. 29, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 30, 2021, 17:59 (PST)
30 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 01 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
30 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 01 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
30. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01. Dez. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Déc. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/30 10:00 (HKT) ~ 2021/12/01 09:59 (HKT)
2021/11/30 10:00 (HKT) ~ 2021/12/01 09:59 (HKT)
2021/11/30 11:00 (KST) ~ 2021/12/01 10:59 (KST)
拘束睡衣
2021/11/30 11:00 (JST) ~ 2021/12/01 10:59 (JST)
Nov. 29, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 30, 2021, 17:59 (PST)
30 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 01 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
30 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 01 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
30. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01. Dez. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Déc. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/30 10:00 (HKT) ~ 2021/12/01 09:59 (HKT)
2021/11/30 10:00 (HKT) ~ 2021/12/01 09:59 (HKT)
2021/11/30 11:00 (KST) ~ 2021/12/01 10:59 (KST)
我醒著喔☆眼罩
2021/11/30 11:00 (JST) ~ 2021/12/01 10:59 (JST)
Nov. 29, 2021, 18:00 (PST) - Nov. 30, 2021, 17:59 (PST)
30 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 01 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
30 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 01 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
30. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01. Dez. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Déc. 2021, 02:59 (CET)
30 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 01 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/30 10:00 (HKT) ~ 2021/12/01 09:59 (HKT)
2021/11/30 10:00 (HKT) ~ 2021/12/01 09:59 (HKT)
2021/11/30 11:00 (KST) ~ 2021/12/01 10:59 (KST)
拘束睡帽
2021/12/01 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 30, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
01 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
01 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
01. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
01 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
01 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
01 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/12/01 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/12/01 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/12/01 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)
牛仔披風西部裝
2021/12/01 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 30, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
01 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
01 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
01. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
01 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
01 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
01 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/12/01 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/12/01 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/12/01 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)
西部牛仔帽

※除了上述裝飾道具以外,還有其他各式各樣的裝飾道具以特賣價格陳列於商品陣容中。
詳情請參閱忍者商店。

電馭星期一2021大好機會轉蛋

活動時間

2021/11/26 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 25, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
26 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
26 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
26. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

 

【特殊道具】消防員穿搭
期間限定的特殊泡泡糖轉蛋登場!
特殊道具的抽選機率居然是7.5%!

※此部分的泡泡糖轉蛋往後有可能重新販售。

電馭星期一2021限定販售虛擬人物

活動時間

2021/11/26 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 25, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
26 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
26 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
26. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

 

【商店道具】太空人穿搭
期間限定的特殊裝飾道具於忍者商店中登場!

※此部分的裝飾道具往後有可能重新販售。

電馭星期一2021 附有贈品轉蛋硬幣的付費Jala

活動時間

2021/11/26 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 10:59 (JST)
Nov. 25, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 01, 2021, 17:59 (PST)
26 Nov. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
26 Nov. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
26. Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 02:59 (CET)
26 Nov. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 09:59 (HKT)
2021/11/26 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 10:59 (KST)

 

期間內購買Jala,就會有附贈的轉蛋硬幣!


【期間限定】電馭星期一2021 附有10枚轉蛋硬幣的1000 Jala HKD78(含稅)
【期間限定】電馭星期一2021 附有30枚轉蛋硬幣的2800 Jala HKD198(含稅)
【期間限定】電馭星期一2021 附有50枚轉蛋硬幣的5000 Jala HKD318(含稅)
【期間限定】電馭星期一2021 附有150枚轉蛋硬幣的13500 Jala HKD788(含稅)

※本商品每個帳號僅限購買1次。
※遊戲內的貨幣有「付費Jala」與「免費Jala」兩種。使用Jala時,如果同時持有兩種Jala,將會優先消耗付費Jala。
※僅限日本的Nintendo eShop,付費Jala的有效期限為購買日起150天。

還請各位玩家繼續支持Ninjala。