MENU CLOSE

通知

伯頓的研究獎勵

刊載日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
更新日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
                

活動時間

2023/05/04 11:00 (JST) ~ 2023/05/11 11:00 (JST) May 03, 2023, 19:00 (PDT) - May 10, 2023, 19:00 (PDT)
04 May 2023, 03:00 (BST) - 11 May 2023, 03:00 (BST)
04 May 2023, 12:00 (AEST) - 11 May 2023, 12:00 (AEST)
04. Mai 2023, 04:00 (CEST) - 11. Mai 2023, 04:00 (CEST) 04 Mayo 2023, 04:00 (CEST) - 11 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 04 Mai 2023, 04:00 (CEST) - 11 Mai 2023, 04:00 (CEST) 04 Mag. 2023, 04:00 (CEST) - 11 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/05/04 10:00 (HKT) ~ 2023/05/11 10:00 (HKT) 2023/05/04 10:00 (HKT) ~ 2023/05/11 10:00 (HKT) 2023/05/04 11:00 (KST) ~ 2023/05/11 11:00 (KST)

來協助伯頓的研究吧!

活動期間內,根據戰鬥次數可以獲得研究點數!
有機會可以獲得最多研究點數×150!

報酬一覽

戰鬥次數 報酬
1 研究點數×10
2 研究點數×10
3 研究點數×10
4 研究點數×10
5 研究點數×20
6 研究點數×10
7 研究點數×10
8 研究點數×10
9 研究點數×10
10 研究點數×50

※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。